PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Aktualności

TERMOMODERNIZACJA

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. 
Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych - Centrum Edukacji Artystycznej.
W grudniu 2018 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem. W październiku 2019 r. projekt został zakończony.


https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

Informujemy, że zgodnie z komunikatami rządowymi, dotychczasowe zasady nauki i pracy pozostają aktualne do połowy marca. 
Dyrektor Szkoły Hanna Sawicka

 

 

PROGRAMY

Program MKiDN Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

W roku 2020 zrealizowano zadanie „Roboty budowlane w ZPSM nr 4”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
W ramach zadania zostały wykonane: 
1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe.
2 Przebudowa pomieszczenia portierni na poziomie „0”.


 

W latach 2017-2019 zostało zrealizowane zadanie „Roboty remontowo-budowlane w ZPSM 4”, finansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”. 
W ramach zadania zostały wykonane:
1. Wymiana konstrukcji dachu wraz z obróbkami, pokryciem oraz kominami i instalacją odgromową.
2. Renowacja kanalizacji zewnętrznej
3. Zagospodarowanie terenu wraz ze wzmocnieniem i naprawą muru oporowego oraz budowa i remont ogrodzenia - naprawa muru oporowego, wykonanie ogrodzenia od strony północnej, remont i budowa ciągów komunikacyjnych, budowa miejsc rekreacji.
4. Remont instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej kuchni wraz zapleczem oraz adaptacja akustyczna stołówki.

____________________________________________________________________________________

W roku 2016 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”, nazwa zadania: „Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie”, Szkoła zakupiła instrumenty muzyczne - 2 fortepiany, 4 pianina akustyczne, 2 pianina elektroniczne, saksofony: barytonowy i sopranowy, obój oraz harfę.


Realizując w roku 2016 zadanie „Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy budynku szkoły oraz zagospodarowania jej terenu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonanie dokumentacji projektowej.

Koncerty szkolne

Szalone Dni Muzyki 2019

Koncert Charytatywny 6 XII 2019