PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Rekrutacja do I klasy OSM I st. na r.szk. 2018/2019

Informator dla kandydatów do I klasy OSM I st. na r.szk. 2018/2019 pdf

Wniosek o przyjęcie do I klasy OSM I st.  pdf  doc.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem pdf  doc.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pdf  doc.

INFORMACJE

III Ogólnopolski Konkurs Miniatury Skrzypcowej

Regulamin >>>

Zgłoszenie >>>

AKTUALNOŚCI

Informacje, zaproszenia

  

Znak Jakości Szkoły 2017

           

  

WYDARZENIA

Orkiestra ZPSM nr 4 podczas Szalonych Dni Muzyki "Natura" 23-25.IX.2016

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PROGRAMY

____________________________________________________________________________________

W roku 2016 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”, nazwa zadania: „Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie”, Szkoła zakupiła instrumenty muzyczne - 2 fortepiany, 4 pianina akustyczne, 2 pianina elektroniczne, saksofony: barytonowy i sopranowy, obój oraz harfę.


Realizując w roku 2016 zadanie „Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy budynku szkoły oraz zagospodarowania jej terenu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonanie dokumentacji projektowej.