PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Rekrutacja na r.szk. 2018/19 - do I klasy OSM i PSM II st. oraz do klas wyższych

Uwaga! Prawidłowy termin Dnia Otwartego dla kandydatów, to wtorek, 24 kwietnia 2018 r. Poprawkę naniesiono także w informatorze 

Rekrutacja do I klasy OSM i PSM II stopnia

Rekrutacja do klas wyższych niż pierwsza w ZPSM nr 4

Informator dla kandydatów do I klasy OSM i PSM II st. PDF Informator dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza 
w ZPSM nr 4 PDF
Wniosek o przyjęcie do I klasy OSM i PSM II st. PDF WORD Wniosek o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza PDF  WORD
Wzór - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka WORD  
Wzór - oświadczenie o wielodzietności WORD  

KOMUNIKATY!!!

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli

>>>

INFORMACJE DLA RODZICÓW

WYDARZENIA

Orkiestra ZPSM nr 4 podczas Szalonych Dni Muzyki "Natura" 23-25.IX.2016

PROGRAMY

Program MKiDN Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

W latach 2017-2019 realizowane jest zadanie „Roboty remontowo-budowlane w ZPSM 4”, które jest finansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”

W ramach zadania zostaną wykonane:

  1. Wymiana konstrukcji dachu wraz z obróbkami, pokryciem oraz kominami i instalacją odgromową
  2. Renowacja kanalizacji zewnętrznej
  3. Zagospodarowanie terenu wraz ze wzmocnieniem i naprawą muru oporowego oraz budowa i remont ogrodzenia - naprawa muru oporowego, wykonanie ogrodzenia od strony północnej, remont i budowa ciągów komunikacyjnych, budowa miejsc rekreacji.
  4. Remont instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej kuchni wraz zapleczem oraz adaptacja akustyczna stołówki

____________________________________________________________________________________

W roku 2016 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”, nazwa zadania: „Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie”, Szkoła zakupiła instrumenty muzyczne - 2 fortepiany, 4 pianina akustyczne, 2 pianina elektroniczne, saksofony: barytonowy i sopranowy, obój oraz harfę.


Realizując w roku 2016 zadanie „Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy budynku szkoły oraz zagospodarowania jej terenu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonanie dokumentacji projektowej.