PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

PROGRAMY

Program MKiDN Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

W latach 2017-2019 zostało zrealizowane zadanie „Roboty remontowo-budowlane w ZPSM 4”, finansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”. 
W ramach zadania zostały wykonane:

  1. Wymiana konstrukcji dachu wraz z obróbkami, pokryciem oraz kominami i instalacją odgromową.
  2. Renowacja kanalizacji zewnętrznej
  3. Zagospodarowanie terenu wraz ze wzmocnieniem i naprawą muru oporowego oraz budowa i remont ogrodzenia - naprawa muru oporowego, wykonanie ogrodzenia od strony północnej, remont i budowa ciągów komunikacyjnych, budowa miejsc rekreacji.
  4. Remont instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej kuchni wraz zapleczem oraz adaptacja akustyczna stołówki.

____________________________________________________________________________________

W roku 2016 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”, nazwa zadania: „Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie”, Szkoła zakupiła instrumenty muzyczne - 2 fortepiany, 4 pianina akustyczne, 2 pianina elektroniczne, saksofony: barytonowy i sopranowy, obój oraz harfę.


Realizując w roku 2016 zadanie „Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy budynku szkoły oraz zagospodarowania jej terenu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonanie dokumentacji projektowej.

Koncerty szkolne

Szalone Dni Muzyki 2019

Koncert Charytatywny 6 XII 2019