PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Dokumenty dla pracowników

Regulamin korzystania z sieciowego dysku multimediów

więcej
29-09-2018

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 2018-19

więcej

ZFŚS 2018

więcej

Regulamin Pracy

więcej

Kodeksy Etyki

więcej

Fundusz Zdrowotny

więcej

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

więcej

Rada Pedagogiczna

więcej

Normatywy Archiwizacyjne

więcej