PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Regulaminy, procedury

Program wychowawczo-profilaktyczny

więcej

Warunki i tryb uzyskiwania ocen rocznych wyższych niż przewidywane

więcej

Regulamin rekrutacji do I kl. OSM II st. i PSM II st.

więcej

Przedmiotowe zasady oceniania

więcej

Regulamin rekrutacji do I kl. OSM I st.

więcej

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

więcej

Regulamin Balu Gimnazjalnego

więcej

Regulamin Studniówki

więcej

Regulamin biblioteki

więcej

Procedura zwalniania uczniów z lekcji w-f

więcej