PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Sekcja Teorii Muzyki

kierownictwo: mgr Agata Kuchta

 

Aktualności Sekcji Teorii Muzyki

więcej

Osiągnięcia Sekcji Teorii Muzyki

więcej

Nauczyciele Sekcji Teorii Muzyki

więcej

Plany nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych

więcej

Szkolny zestaw podręczników

więcej

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej

więcej

Sprawdziany końcowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - zakres materiału

więcej

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

więcej

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

więcej