PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Sekcja Teorii Muzyki

kierownictwo: mgr Agata Kuchta

 

Sprawdziany końcowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - zakres materiału

więcej

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

więcej

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

więcej