PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Bonusy za wpłaty w 2019 roku

BONUSY 2019

 

 

W tym roku szkolnym Rada Rodziców

przyznaje bonusy za terminowe wpłaty

następującym klasom:

 

klasa IIb IIst. - 100% wpłat! – bonus 664,00 zł

klasa Ia IIst. - 100% wpłat! – bonus 552,00 zł

 

klasa IIIb – 84,62% wpłat – bonus 352,00 zł

klasa IVb – 81,25% wpłat – bonus 549,80zł

klasa Ib – 80% wpłat – bonus 632,00 zł

 

 

Bonusy otrzymują klasy, w których wpłaty

do końca stycznia 2019 r. wyniosły minimum 80%.

Wysokość bonusu to 20% łącznej kwoty wpłaconej przez klasę.

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zasilili konto

Rady Rodziców – pozostałym osobom przypominamy,

że jeszcze nic straconego i również późniejsze wpłaty

są zawsze mile widziane. ;)

 

 

                                               Rada Rodziców