PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Chór OSM II st. i PSM II st.

11-09-2019

Chór Męski OSM II st. i PSM II st

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.30 w sali 55.

 

Chór Żeński OSM II st. i PSM II st

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach 16.00 – 17.30 w Sali Kameralnej.

 

 

Uczniowie wpisani na listę chóru mają obowiązek uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach.

Zwolnienia lekarskie z chóru (od foniatry, laryngologa, pediatry lub internisty) na bieżący rok szkolny przyjmowane będą do dnia 30 września 2019 r.

 

Zofia Kubiak-Filipiak