PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Comenius

Nowy projekt  – „Music an open door to Europe”, realizowany przez ZPSM nr 4 w latach 2012-2013 w ramach programu Comenius, polegał na wymianie uczniów z czterema nowymi ośrodkami muzycznymi: konserwatoriami w Toledo, Aveiro i Pradze oraz gimnazjum w Bayreuth. Uczniowie podczas tygodniowych pobytów brali udział w zajęciach indywidualnych gry na instrumentach, lekcjach gry w zespołach kameralnych i orkiestrowych, a także zajęciach ogólnomuzycznych i językowych. Uczyli się integracji, wspólnego działania i realizacji  zamierzeń artystycznych. Zwieńczeniem podejmowanego przez młodych ludzi wysiłku były uroczyste koncerty, podczas których prezentowali swoje umiejętności zarówno goście, jak i gospodarze.
Towarzyszący uczniom nauczyciele oprócz sprawowania opieki mieli także do wykonania zadania edukacyjne – prowadzili lekcje otwarte, klasy mistrzowskie i prelekcje. Uczestnicy programu brali czynny udział w życiu kulturalnym kraju goszczącego – uczęszczali na koncerty filharmoniczne, przedstawienia operowe, odwiedzali muzea, zabytki i wystawy. Przebywając u rodzin, mieli niepowtarzalną okazję do poznania codziennego życia i zwyczajów mieszkańców odwiedzanego kraju.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w programie Comenius:

Bayreuth: luty 2012
Jagoda Stanicka, Piotr Bajak, Trung Nguen, Julianna An, Aleksandra Welik, Dominik Karaszewski, Olga Smolińska – opiekun 
 

Aveiro: październik 2012
Daniela Ozdarska, Łukasz Jankowski, Karol Wachnik, Aleksander Zwierz, Jan Buczyński, Jarema Jarosiński, Marcin Nowakowski, Radosław Rychta
Justyna Kozerska-Szwoch, Oksana Svekla opiekunowie  

Toledo: grudzień 2012
Angela Gołaszewska, Amalia Obrębowska, Anastazja Grzelązka, Jan Kraszewski, Katarzyna Czernichowska, Katarzyna Denkiewicz, Sylwia Spodobalska, Magdalena Budejko
Katarzyna Mościcka-Przeniosło, Agata Kuchta – opiekunowie

Praga: luty 2013
Helena Szwoch, Izabela Mazur, Weronika Kwiek, Agata Krystek, Maria Seroka, Maja Wachnik, Julia Klimek, Kamil Zwoliński                                                         
Magdalena Hruszwicka, Joanna Świtlik – opiekunowie