PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

20-02-2020

EGZAMINY DYPLOMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

ZAKRES MATERIAŁU - HISTORIA MUZYKI

Egzamin przwprowadzany jest w formie ustnej. Uczeń losuje zestaw złożony z trzech zadań, po czym otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Do zestawu dołączony jest przykład dźwiękowy, nawiązujący do jednego z trzech zadań, odpowiedź na to zadanie powinna zawierać krótka analizę słuchową przykładu ( rozpoznanie utworu jest niekonieczne, choć mile widziane)

1. Kultura muzyczna starożytnej Grecji
2. Chorał gregoriański – jego źródła, cechy i formy
3. Powstanie i rozwój wielogłosowości do Ars Antiqua
4. Średniowieczna liryka rycerska
5. Ars Nova
6. Muzyka polskiego średniowiecza
7. Szkoła burgundzka i angielska: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
8. Charakterystyka kultury muzycznej renesansu
9. Szkoły flamandzkie: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
10. Świecka muzyka wokalna epoki renesansu 
11. Reformacja i jej wpływ na muzykę
12. Szkoła wenecka w XVI wieku – formy, techniki kompozytorskie, przedstawiciele
13. Początki i rozwój muzyki instrumentalnej w renesansie
14. Muzyka polskiego renesansu
15. Szkoła rzymska w okresie renesansu
16. Charakterystyka kultury muzycznej epoki baroku
17. Claudio Monteverdi – kompozytor przełomu epok
18. Włoskie szkoły operowe epoki baroku
19. Ośrodki operowe we Francji i Anglii w okresie baroku
20. Formy instrumentalne epoki baroku
21. Wielkie formy wokalno-instrumentalne epoki baroku: kantata, oratorium, pasja, msza
22. Najwybitniejsi przedstawiciele muzyki polskiego baroku
23. Formy wokalno-instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
24. Formy instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
25. Twórczość Georga Friedricha Haendla: cechy stylu, inspiracje, formy 
26. Styl galant i szkoły przedklasyczne
27. Charakterystyka epoki klasycyzmu w muzyce
28. Walka o operę i reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
29. Geneza koncertu i jego rozwój w epoce baroku i klasycyzmu
30. Cykl sonatowy i jego modyfikacje w gatunkach instrumentalnych klasyków wiedeńskich
31. Rozwój orkiestry w epoce klasycyzmu i romantyzmu
32. Charakterystyka i rozwój form instrumentalnych w twórczości Josepha Haydna
33. Charakterystyka i znaczenie twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta
34. Ludwig van Beethoven – klasyk czy romantyk?
35. Oświecenie i preromantyzm polski
36. Charakterystyka epoki romantyzmu w muzyce
37. Miniatura instrumentalna w XIX wieku
38. Pieśń w twórczości romantyków i neoromantyków
39. Opera w XIX wieku
40. Twórczość Franza Schuberta
41. Znaczenie twórczości Fryderyka Chopina w historii muzyki europejskiej
42. Muzyka programowa w II połowie XIX wieku
43. Działalność i twórczość Ferenca Liszta
44. Twórczość Richarda Wagnera i główne założenia jego reformy
45. Johannes Brahms – prekursor neoklasycyzmu?
46. Twórczość i działalność Stanisława Moniuszki
47. Rosyjska szkoła narodowa
48. Czeska szkoła narodowa
49. Szkoły narodowe: skandynawska i hiszpańska
50. Rozwój wirtuozostwa w XIX wieku
51. Rozwój symfonii w XIX wieku
52. Muzyka polska w II połowie XIX wieku
53. Kompozytorzy Młodej Polski
54. Twórczość Mieczysława Karłowicza – jej znaczenie dla muzyki polskiej
55. Rola i znaczenie twórczości Karola Szymanowskiego
56. Impresjonizm – pierwsza próba zerwania z estetyką neoromantyczną
57. Maurice Ravel – impresjonista czy neoklasyk?
58. Ekspresjonizm – sprzeciw wobec neoromantyzmu czy jego kontynuacja?
59. Witalizm – cechy, twórcy, dzieła
60. Różne oblicza neoklasycyzmu
61. Kultura ludowa jako źródło inspiracji kompozytorów XX wieku
62. Cechy twórczości Beli Bartóka
63. Przemiany stylistyczne w twórczości Igora Strawińskiego
64. Siergiej Prokofiew – klasyk XX wieku
65. Cechy twórczości Dmitrija Szostakowicza
66. Erik Satie i „Grupa Sześciu”
67. Olivier Messiaen – wielki indywidualista muzyki XX wieku
68. Najwybitniejsi twórcy muzyki amerykańskiej
69. Awangarda muzyczna po II wojnie światowej
70. Muzyka końca XX wieku: style, kierunki, twórcy 
71. Neoklasycyzm w muzyce polskiej
72. Muzyka polska po II wojnie światowej
73. Przemiany stylistyczne w twórczości Witolda Lutosławskiego
74. Od awangardy do postmodernizmu: muzyka Krzysztofa Pendereckiego
 

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki