PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

EGZAMINY DYPLOMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ZAKRES MATERIAŁU

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

– zapis nutowy konstrukcji wielogłosowych w tonalności rozszerzonej – zadania są prezentowane z nagrania, dotyczą warstw: dźwiękowej (dyktanda pamięciowe i/lub melodyczne 1-głosowe lub wielogłosowe), rytmicznej, harmonicznej, korekty błędów; 

– odtwarzanie a vista głosem z samodzielnym towarzyszeniem fortepianu wskazanej linii melodycznej w konstrukcji trzygłosowej

 

HARMONIA PRAKTYCZNA

– realizacja w czterogłosie zadania lub zadań obejmujących harmonizację sopranu, bas cyfrowany, podane funkcje oraz analizę harmoniczną (zadania wykorzystują: trójdźwięki i czterodźwięki na wszystkich stopniach gamy, różne formy dominanty, wychylenie modulacyjne, różne rodzaje dźwięków obcych, alteracje, modulacje diatoniczne, chromatyczne i enharmoniczne)

– wykonanie a vista na fortepianie progresji modulującej i/lub niemodulującej, modulacji diatonicznej/chromatycznej/enharmonicznej, harmonizacji gamy, kadencji, ustawianie i rozwiązywanie akordów charakterystycznych

 

HISTORIA MUZYKI

– omówienie zagadnień zawartych w wylosowanym zestawie (po wylosowaniu zestawu 20 minut na przygotowanie odpowiedzi); zagadnienia obejmują następujący zakres materiału: 

1. Kultura muzyczna starożytnej Grecji
2. Chorał gregoriański – jego źródła, cechy i formy
3. Powstanie i rozwój wielogłosowości do Ars Antiqua
4. Średniowieczna liryka rycerska
5. Ars Nova
6. Muzyka polskiego średniowiecza
7. Szkoła burgundzka i angielska: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
8. Charakterystyka kultury muzycznej renesansu
9. Szkoły flamandzkie: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
10. Świecka muzyka wokalna epoki renesansu
11. Madrygał w rozwoju historycznym
12. Reformacja i jej wpływ na muzykę
13. Szkoła wenecka w XVI wieku – formy, techniki kompozytorskie, przedstawiciele
14. Początki i rozwój muzyki instrumentalnej w renesansie
15. Muzyka polskiego renesansu
16. Szkoła rzymska w okresie renesansu
17. Charakterystyka kultury muzycznej epoki baroku
18. Claudio Monteverdi – kompozytor przełomu epok
19. Włoskie szkoły operowe epoki baroku
20. Ośrodki operowe we Francji i Anglii w okresie baroku
21. Formy instrumentalne epoki baroku
22. Wielkie formy wokalno-instrumentalne epoki baroku: kantata, oratorium, pasja, msza
23. Najwybitniejsi przedstawiciele muzyki polskiego baroku
24. Formy wokalno-instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
25. Formy instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
26. Twórczość Georga Friedricha Haendla: cechy stylu, inspiracje, formy
27. Motet w rozwoju historycznym do epoki baroku
28. Styl galant i szkoły przedklasyczne
29. Charakterystyka epoki klasycyzmu w muzyce
30. Walka o operę i reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
31. Geneza koncertu i jego rozwój w epoce baroku i klasycyzmu
32. Sonata od baroku do romantyzmu
33. Cykl sonatowy i jego modyfikacje w gatunkach instrumentalnych klasyków wiedeńskich
34. Rozwój orkiestry w epoce klasycyzmu i romantyzmu
35. Charakterystyka i rozwój form instrumentalnych w twórczości Josepha Haydna
36. Charakterystyka i znaczenie twórczości operowej Wolfganga Amadeusza Mozarta
37. Charakterystyka twórczości instrumentalnej Wolfganga Amadeusza Mozarta
38. Ludwig van Beethoven – klasyk czy romantyk?
39. Oświecenie i preromantyzm polski
40. Charakterystyka epoki romantyzmu w muzyce
41. Miniatura instrumentalna w XIX wieku
42. Pieśń w twórczości romantyków i neoromantyków
43. Opera w XIX wieku
44. Twórczość Franza Schuberta
45. Znaczenie twórczości Fryderyka Chopina w historii muzyki europejskiej
46. Muzyka programowa w II połowie XIX wieku
47. Działalność i twórczość Ferenca Liszta
48. Twórczość Richarda Wagnera i główne założenia jego reformy
49. Johannes Brahms – prekursor neoklasycyzmu?
50. Twórczość i działalność Stanisława Moniuszki
51. Rosyjska szkoła narodowa
52. Czeska szkoła narodowa
53. Szkoły narodowe: skandynawska i hiszpańska
54. Rozwój wirtuozostwa w XIX wieku
55. Rozwój symfonii w XIX wieku
56. Muzyka polska w II połowie XIX wieku
57. Kompozytorzy Młodej Polski
58. Twórczość Mieczysława Karłowicza – jej znaczenie dla muzyki polskiej
59. Rola i znaczenie twórczości Karola Szymanowskiego
60. Impresjonizm – pierwsza próba zerwania z estetyką neoromantyczną
61. Maurice Ravel – impresjonista czy neoklasyk?
62. Ekspresjonizm – sprzeciw wobec neoromantyzmu czy jego kontynuacja?
63. Ekspresjonizm i dodekafonia w twórczości kompozytorów nowej szkoły wiedeńskiej
64. Witalizm – cechy, twórcy, dzieła
65. Różne oblicza neoklasycyzmu
66. Kultura ludowa jako źródło inspiracji kompozytorów XX wieku
67. Cechy twórczości Beli Bartóka
68. Przemiany stylistyczne w twórczości Igora Strawińskiego
69. Siergiej Prokofiew – klasyk XX wieku
70. Cechy twórczości Dmitrija Szostakowicza
71. Erik Satie i „Grupa Sześciu”
72. Olivier Messiaen – wielki indywidualista muzyki XX wieku
73. Najwybitniejsi twórcy muzyki amerykańskiej
74. Awangarda muzyczna po II wojnie światowej
75. Muzyka końca XX wieku: style, kierunki, twórcy 
76. Neoklasycyzm w muzyce polskiej
77. Muzyka polska po II wojnie światowej
78. Przemiany stylistyczne w twórczości Witolda Lutosławskiego
79. Od awangardy do postmodernizmu: muzyka Krzysztofa Pendereckiego
80. Opera i balet w twórczości kompozytorów XX wieku
81. Przemiany harmoniczne w muzyce XX wieku

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki