PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

Egzaminy wstępne do klas I OSM II st. i PSM II st.

1. Egzamin ogólnomuzyczny badający predyspozycje słuchowe jest ustny.

2. Egzamin przeprowadzany jest indywidualnie i składa się z następujących zadań:

a) śpiewanie gam i triad w tonacjach do 3 znaków,

b) czytanie nut głosem ćwiczenia solfeżowego w kluczu wiolinowym lub basowym w tonacjach do 3 znaków przy kluczu (solmizacją lub literami),

c) rozpoznawanie rozmiarów interwałów, rodzajów i przewrotów trójdźwięków oraz rozpoznawanie czterodźwięku septymowego (prezentowanych na fortepianie)

d) odtworzenie głosem nazwami literowymi jednogłosowego tonalnego dyktanda pamięciowego (zaprezentowanego kilkakrotnie z oryginalnego nagrania),

e) odpowiedzi na pytania dotyczące teorii budowy gam, trójdźwięków oraz interwałów muzycznych.

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki