PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

Egzaminy wstępne do klas I OSM II st. i PSM II st.

1. Egzamin ogólnomuzyczny badający predyspozycje słuchowe jest ustny.

2. Egzamin przeprowadzany jest indywidualnie i składa się z następujących zadań:

a) śpiewanie gam i triad w tonacjach do 3 znaków,

b) czytanie nut głosem ćwiczenia solfeżowego w kluczu wiolinowym lub basowym w tonacjach do 3 znaków przy kluczu (solmizacją lub literami),

c) rozpoznawanie rozmiarów interwałów, rodzajów i przewrotów trójdźwięków oraz rozpoznawanie czterodźwięku septymowego (prezentowanych na fortepianie)

d) odtworzenie głosem nazwami literowymi jednogłosowego tonalnego dyktanda pamięciowego (zaprezentowanego kilkakrotnie z oryginalnego nagrania),

e) odpowiedzi na pytania dotyczące teorii budowy gam, trójdźwięków oraz interwałów muzycznych.

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki