PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

20-02-2020

Egzaminy wstępne do klas I OSM II st. i PSM II st.

1. Egzamin ogólnomuzyczny badający predyspozycje słuchowe składa się z dwóch części:

a) część pisemna przeprowadzana jest zbiorowo i składa się z następujących zadań:

- część słuchowa

interwały proste -  grane harmonicznie

trójdźwięki i D7 - układ skupiony grane harmonicznie

dyktando pamięciowe

dyktando dwugłosowe polifoniczne ( obowiązkowy zapis głosu górnego, zapis głosu dolnego podwyższa ocenę )

- krótka część teoretyczna zawierająca elementy budowy gam, trójdźwięków oraz interwałów muzycznych 

b) część ustna przeprowadzana jest indywidualnie i składa się z następujących zadań:

ćwiczenie solfeżowe a'vista  poprzedzone zaśpiewaniem odpowiedniej gamy i triady  

(w tonacjach do 3 znaków, w kluczu wiolinowym lub basowym, solmizacją lub literami)

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki