PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Erasmus plus

W ramach programu Erasmus+ w latach 2014–15 był realizowany projekt „Music without frontiers” z udziałem uczniów konserwatoriów w Lahti, Helsinkach, Tallinie, Glasgow i na Maderze. Uczniowie uczestniczyli w trzytygodniowych stażach, podczas których doskonalili  swoje umiejętności w zakresie gry na instrumencie, zespołu kameralnego i orkiestry oraz poznawali kulturę odwiedzanego kraju.

„Music without frontiers” to kolejna inicjatywa służąca poprawie jakości zawodowego kształcenia muzycznego uczniów szkół średnich. Umożliwiła ona podniesienie poziomu wykonawczego koncertów, które są istotnym czynnikiem rozwoju artystycznego i praktycznym przygotowaniem do przyszłej kariery zawodu muzyka.

W programie uczestniczyło 25 uczniów i pięcioro nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele, którzy wzięli udział w wyjazdach:

Madera: 18.01 10.02.2015

Sylwia Spodobalska, Aleksander Smakosz, Kamila Płowens, Aleksandra Welik, Jagoda Stanicka, Agata Kuchta – opiekun

Lahti: 28.01 – 19.02.2015

Marcel Werbik, Julianna An, Julia Tondera, Dominik Karaszewski, Agnieszka Kiljan
Katarzyna Mościcka – opiekun

Glasgow: 24.01 – 15.02.2016

Maurycy Hartman, Jan Zygmunt, Michał Bator, Mikołaj Rytowski, Wiktor Szymański
Stanisław Halat – opiekun

Helsinki: 8-30.03.2015

Aleksandra Bocian, Zofia Szlachcikowska, Maria Grajewska, Dorota Szwoch
Magdalena Hruszwicka – opiekun

Tallin,  28.03 – 17.04.2016

Hanna Jaskółka, Monika Romanowska, Lucyna Strzemecka, Karol Denkiewicz, Tomasz Szymański, Renata Dawidziuk-Kuczmierowska – opiekun

Obecnie (lata 2016–2018) szkoła realizuje projekt w ramach programu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+  pod nazwą „Music without frontiers II”.

Partnerami szkoły w projekcie są po raz kolejny konserwatoria z Helsinek, Lahti, Madery, Glasgow, Tallina i Toledo.

W tym projekcie, umożliwiającym wyjazd młodzieży do sześciu zaprzyjaźnionych konserwatoriów, bierze udział 30 uczniów i sześcioro opiekunów-nauczycieli.

Dotychczas w ramach programu PO WER uczniowie wyjechali do:

Glasgow: 23.01 – 10.02.2017

Helena Sojka, Paulina Pytlak, Magdalena Dąbkowska, Dominik Sieńko, Jan Tabęcki
Renata Dąbrowska – opiekun

Madera: 6-24.02.2017

Wiktoria Grajewska, Adam Dudek, Sabriye Gizem Kardal, Marta Przestrzelska, Antonina Bartyś

Stanisław Halat – opiekun

Lahti: 6-24.03.2017

Maria Falkiewicz, Maja Kuzińska, Helena Hruszwicka, Joanna Kacymirow
Agata Kuchta – opiekun

Helsinki: 20.03 – 7.04.2017

Magdalena Czestkowska, Natalia Kriese, Zuzanna Moskwik, Aleksandra Kamińska,  Małgorzata  Godek, Agnieszka Mroczek – opiekun

Toledo: 24.04 – 12.05.2017

Katarzyna Tarkowska, Milena Krupińska, Maria Kapsiak, Zuzanna Kuklińska, Natalia Borzuta, Renata Dawidziuk-Kuczmierowska – opiekun