PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Informacje podstawowe

AKTUALNOŚCI

Numer konta Rady Rodziców:
80 1320 0019 1627 1230 2000 0001 
Bank Pocztowy


DOKUMENTY RADY

Regulamin Rady Rodziców (*.pdf)

22-11-2017 Preliminarz wydatków na rok szkolny 2017/18 (*.xls)
26-10-2017 Protokół z Walnego Zebrania Rodziców (*.pdf)


Zachęcamy Państwa również do korzystania ze strony RR na Facebooku:

http://www.facebook.com/rodzice.szymanowski


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prezydium Rady:

 • Ewa Jakowicz-Tabęcka - przewodnicząca
 • Bartłomiej Szołajski - wiceprzewodniczący
 • Bartosz Blachura- wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Przyłucka-Pawlak - skarbnik
 • Małgorzata Lusar - sekretarz

 

Członkowie Rady:

 • Maria Jaranowska
 • Agnieszka Kumiszczo-Osińska
 • Barbara Kupiec
 • Beata Malicka
 • Marta Napiórkowska
 • Witold Paraniak
 • Aurelia Urbańska
 • Maria Wieczorek

 

Komisja Rewizyjna:

 • Izabela Jaskólska
 • Witold Wielgos
 • Marek Weiss

NR KONTA RADY RODZICÓW I WYSOKOŚĆ SKŁADEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne, ale dzięki nim możemy pomóc w rozwoju Szkoły, a tym samym w rozwoju naszych dzieci. Dlatego, jak co roku, liczymy na Państwa przychylność:)

Uwaga!

W tym roku obowiązują nowe zasady przyznawania bonusów za terminowe wpłaty: Klasy, w których wpłaty na RR do końca grudnia 2016r. wyniosą 100%, otrzymają bonus w wysokości 20% łącznej kwoty wpłaconej przez klasę. Klasy mogą przeznaczyć bonus na dowolne cele, np. dofinansowanie wycieczki. 

Wpłat dokonujemy na konto:
Rada Rodziców przy ZPSM nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego 1
Nr konta: 80 1320 0019 1627 1230 2000 0001 
Bank Pocztowy
W rubryce „tytułem” proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasy, do której uczęszcza, a także informacji, jaki okres płatność obejmuje.


Proponowane składki

Szkoła dzienna:

Liczba dzieci

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2017 r.
Liczba dzieci Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2017 r.
1 dziecko 280 zł 1 dziecko 300 zł lub 30 zł/mies.
2 dziecko 140 zł 2 dziecko 150 zł lub 15 zł/mies.
3 dziecko    80 zł 3 dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

Szkoła popołudniowa:

Liczba dzieci

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2017 r.
Liczba dzieci Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2017 r.
1 dziecko 190 zł 1 dziecko 200 zł lub 20 zł/mies.
2 dziecko

95 zł

2 dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

KONTAKT

Ewa Jakowicz-Tabęcka, przewodnicząca: ewa.jakowicz@wp.pl  tel. 501 131 141
Katarzyna Przyłucka-Pawlak, skarbnik: kasiapp@konto.pl  tel. 505 907 085