PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

INFORMACJE PODSTAWOWE

AKTUALNOŚCI

Numer konta Rady Rodziców:
80 1320 0019 1627 1230 2000 0001 
Bank Pocztowy


DOKUMENTY RADY

Regulamin Rady Rodziców (*.pdf)


Zachęcamy Państwa również do korzystania ze strony RR na Facebooku:

http://www.facebook.com/rodzice.szymanowski


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Prezydium Rady:

 • Paweł Kos-Nowicki – przewodniczący
 • Ewa Jakowicz-Tabęcka – wiceprzewodnicząca ds. II st.
 • Maja Kwaśniewska – wiceprzewodnicząca ds. klas IV-VIII
 • Hubert Pełka – wiceprzewodniczący ds. klas I-III
 • Anna Sieńczak – skarbnik
 • Agnieszka Osińska – sekretarz

 

Członkowie Rady:

 • Barbara Kupiec
 • Anna Lewińska
 • Małgorzata Lusar
 • Beata Malicka
 • Katarzyna Mazurek
 • Marta Napiórkowska
 • Julia Ożóg-Kostrzewa
 • Bartłomiej Szołajski
 • Maria Wieczorek
 • Agnieszka Wilga

 

Komisja Rewizyjna:

 • Izabela Jaskólska
 • Małgorzata Dziubecka
 • Witold Wielgos

 


NR KONTA RADY RODZICÓW I WYSOKOŚĆ SKŁADEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne, ale dzięki nim możemy pomóc w rozwoju Szkoły, a tym samym w rozwoju naszych dzieci. Dlatego, jak co roku, liczymy na Państwa przychylność:)

Uwaga!

Zasady przyznawania bonusów za terminowe wpłaty: Klasy, w których wpłaty na RR do końca grudnia 2019 r. wyniosą 100%, otrzymają bonus w wysokości 20% łącznej kwoty wpłaconej przez klasę. Klasy mogą przeznaczyć bonus na dowolne cele, np. dofinansowanie wycieczki. 

Wpłat dokonujemy na konto:
Rada Rodziców przy ZPSM nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego 1
Nr konta: 80 1320 0019 1627 1230 2000 0001 
Bank Pocztowy
W rubryce „tytułem” proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasy, do której uczęszcza, a także informacji, jaki okres płatność obejmuje.


Proponowane składki

Szkoła dzienna:

Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2019 r.
Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4
Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2019 r.
Pierwsze dziecko 280 zł Pierwsze dziecko 300 zł lub 30 zł/mies.
Drugie dziecko 140 zł Drugie dziecko 150 zł lub 15 zł/mies.
Trzecie dziecko    80 zł Trzecie dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

Szkoła popołudniowa:

Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2019 r.
Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4
Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2019 r.
Pierwsze dziecko 190 zł Pierwsze dziecko 200 zł lub 20 zł/mies.
Drugie dziecko

95 zł

Drugie dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

KONTAKT