PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

INFORMACJE PODSTAWOWE

AKTUALNOŚCI

Numer konta Rady Rodziców:
80 1320 0019 1627 1230 2000 0001 
Bank Pocztowy


DOKUMENTY RADY

Regulamin Rady Rodziców (*.pdf)


Zachęcamy Państwa również do korzystania ze strony RR na Facebooku:

http://www.facebook.com/rodzice.szymanowski


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Prezydium Rady:

 • Ewa Jakowicz-Tabęcka - przewodnicząca
 • Bartłomiej Szołajski - wiceprzewodniczący
 • Hubert Pełka - wiceprzewodniczący ds. klas I-III
 • Katarzyna Przyłucka-Pawlak - skarbnik
 • Artur Jastrzębski - sekretarz

 

Członkowie Rady:

 • Barbara Kupiec
 • Beata Malicka
 • Katarzyna Mazurek
 • Marta Napiórkowska
 • Julia Ożóg-Kostrzewa
 • Witold Paraniak
 • Aurelia Urbańska
 • Maria Wieczorek
 • Marcin Witkowski

 

Komisja Rewizyjna:

 • Izabela Jaskólska
 • Małgorzata Lusar
 • Witold Wielgos

 


NR KONTA RADY RODZICÓW I WYSOKOŚĆ SKŁADEK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne, ale dzięki nim możemy pomóc w rozwoju Szkoły, a tym samym w rozwoju naszych dzieci. Dlatego, jak co roku, liczymy na Państwa przychylność:)

Uwaga!

Zasady przyznawania bonusów za terminowe wpłaty: Klasy, w których wpłaty na RR do końca grudnia 2018 r. wyniosą 100%, otrzymają bonus w wysokości 20% łącznej kwoty wpłaconej przez klasę. Klasy mogą przeznaczyć bonus na dowolne cele, np. dofinansowanie wycieczki. 

Wpłat dokonujemy na konto:
Rada Rodziców przy ZPSM nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego 1
Nr konta: 80 1320 0019 1627 1230 2000 0001 
Bank Pocztowy
W rubryce „tytułem” proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasy, do której uczęszcza, a także informacji, jaki okres płatność obejmuje.


Proponowane składki

Szkoła dzienna:

Liczba dzieci

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2018 r.
Liczba dzieci Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2018 r.
1 dziecko 280 zł 1 dziecko 300 zł lub 30 zł/mies.
2 dziecko 140 zł 2 dziecko 150 zł lub 15 zł/mies.
3 dziecko    80 zł 3 dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

Szkoła popołudniowa:

Liczba dzieci

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2018 r.
Liczba dzieci Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2018 r.
1 dziecko 190 zł 1 dziecko 200 zł lub 20 zł/mies.
2 dziecko

95 zł

2 dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

KONTAKT

Ewa Jakowicz-Tabęcka, przewodnicząca: ewa.jakowicz@wp.pl  tel. 501 131 141

Hubert Pełka, wiceprzewodniczący ds. klas I-III: hubert.pelka@gmail.com  tel. 608 282 903

Katarzyna Przyłucka-Pawlak, skarbnik: kasiapp@konto.pl  tel. 505 907 085