PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Klasa I a na warsztatach teatralnych

02-03-2017

Dzieci wysłuchały opowieści Izaaka Bashevisa Singera i na jej podstawie stworzyły teatrzyk. Samodzielnie przygotowały kukiełki oraz scenografię.  

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail