PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych w ZPSM nr 4: 
Renata Chojnacka
kontakt: tel. 22 839 21 87, e-mail: iod@szymanowski.edu.pl.

Informacje