PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Plan pracy Sekcji Fortepianu 2018/2019

Plan pracy sekcji Fortepianu 2018/2019 (plik .doc)


PLAN  PRACY  2018/2019, SEKCJA  FORTEPIANU  
                            
WRZESIEŃ     

12  września                 Zebranie sekcji fortepianu godz.12.00
14 września                  Termin składania podań  o przydział sali    
                                        do ćwiczeń dla uczniów
28 września                  Termin złożenia tygodniowego planu
                                        pracy nauczyciela
28-30 września             Szalone Dni Muzyki  
                            
PAŹDZIERNIK 
 
6  października             Święto szkoły (  koncerty Jubileuszowe)
12 października            Przesłuchania kwalifikacyjne do 
                                         koncertów a orkiestrą godz.14.00-18.00 
17 października            Audycja sekcyjna II st. godz.18.00
18 października            Audycja sekcyjna I st. godz.17.30 

23  października           Seminarium „Gest pianisty a społeczeństwo spektaklu”- Michał Bruliński                     
31 października            Termin składania recitali dyplomowych 
                         
LISTOPAD


7 listopada                    Audycja Sekcyjna , godz.18.00
8 listopada                    Audycje CEA I i II st. godz.17.30
                                        OBSERWACJE  pod kątem problemów edukacyjnych


12 listopada                  KURS WDN „ Praca nad warsztatem    pianistycznym ” - prof. Paweł Zawadzki

                                        OBSERWACJE  pod kątem problemów wykonawczych

20 listopada - wtorek     Audycja CEA  -sala koncertowa 
29 listopada - czwartek Audycja CEA -sala koncertowa                              
                                       

GRUDZIEŃ


5,6,7 grudnia                Regionalne Przesłuchania CEA- klasy VI I st.
                                       PSM Żyrardów

11-12 grudnia               Makroregionalne Przesłuchania CEA- klasy V II st. 
                                       PSM Sochaczew

14 grudnia                    ORGANY - Makroregionalne Przesłuchania CEA klasy V II st. PSM Mława
        
7 grudnia                      Koncert na UMFC

17 grudnia                    Przesłuchania półroczne OSM kl. II, godz.11.00
17 grudnia                    Przesłuchania półroczne OSM kl. III, godz.13.30  (do 17tej)            
18 grudnia                    Przesłuchania półroczne kl. IV, godz.10.00             
18 grudnia                    Przesłuchanie półroczne kl. V, godz.13.00             
19 grudnia                    Przesłuchanie półroczne kl. VI, godz.10.00
19 grudnia                    Audycja „Świąteczna” klasy I godz. 12.00
                                                           
20 grudnia                    Przesłuchanie półroczne - sekcja organów, godz.10.00           
21 grudnia                    Gamy oraz termin zerowy OSM i PSM II st (10.00)  


STYCZEŃ
                                                       
14 stycznia                   Przesłuchania półroczne II st klasa I gim, godz.10.00

14 stycznia                   Przesłuchania półroczne II st klasa VIII oraz II gim., godz. 13.00            

15 stycznia                   Przesłuchania półroczne II st klasa III gim, godz. 10.00            
15 stycznia                   Przesłuchania półroczne klasa I lic., godz.13.00           

16 stycznia                   Przesłuchania półroczne klasa II lic.
                                       (Osoby nie biorące udziału w CEA), godz.10.00    
16 stycznia                   Audycja sekcja rytmiki,  godz..14.00  

17 stycznia                 Audycja obowiązkowa dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły I st. - Samodzielne przygotowanie utworu , godz.12.00-17.00

 

Ferie zimowe 28.01- 10.02, 2019           
                                       
  
LUTY


14-15 lutego                Dni otwarte
                                   
18 lutego                     Przesłuchanie kontrolne dyplomantów - sekcja Fortepian, ORGANY, godz. 10.00- 15.00
                                             
28  lutego                    Gamy klasy zaliczenie klasy II lic. godz.12.00-14.00
          

MARZEC

4-8 marca                   Rekrutacja do I kl. OSM I. st.

15,16 marca               III Ogólnopolski Konkurs od Bacha do Szymanowskiego

18  marca                   Dyplomy  Koncerty fortepianowe, godz. 11.00 ORGANY 
           
20 marca                    Audycja sekcyjna  I st., godz.17.30
21 marca                    Audycja sekcyjna  II st., godz.18.00

29 marca                    Koncert UMFC


KWIECIEŃ

4,5 kwietnia                DYPLOMY  II stopień FORTEPIAN  -recitale
                                     DYPLOMY  II stopień ORGANY  
                    

Po 12 kwietnia DYPLOMY PSM

          
16 - 17 kwietnia         Audycja WIELKANOCNA I i II st   godz.18.00

                                     OBSERWACJE pod kątem realizacji założeń podstawy programowej   


MAJ

15 maja                     Egzamin końcowy klas VI (godz.10.00)
17,18 maja                Rekrutacja do OSM i PSM II st
20 maja                     Egzamin promocyjny klasa I i II OSM Ist., 10.00 i 13.00                                                              
21 maja                     Egzamin promocyjny klasa III i IV OSM Ist. 10.00 i 13.00
22 maja                     Egzamin promocyjny klasa V OSM Ist. 10.00

27-31 maja                Dyplomy PSM II st.=recitale
31 maja                     Recitale Dyplomowe PSM -Fortepian , Organy

 

CZERWIEC


1 czerwca                 Koncert „Świat Muzyki”-Konkurs wewnątrzszkolny     
                                                                   
8 czerwca                 Uroczysty Koncert Uczniów I st. „ Łazienki Królewskie”
                                      
10 czerwca               Egzamin promocyjny klasa VII, I  i II Gim., 10.00 i 13.00
11 czerwca               Egzamin promocyjny klasa III Gim i I lic., 10.00 i 13.00
12 czerwca               Egzamin promocyjny klasa II lic. oraz  Sekcja rytmiki 10.00  i 13.00
14 czerwca               Rada Pedagogiczna 

20 czerwca               Boże Ciało
21 czerwca               Rada Pedagogiczna