PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Plan pracy Sekcji Fortepianu 2019/2020

Plan pracy Sekcji Fortepianu 2019/2020 (plik .doc)

 

SEKCJA  FORTEPIANU I ORGANÓW

oraz fortepianu na wydziale Rytmiki

WRZESIEŃ
11 września     
Zebranie sekcji fortepianu godz.12.00
20 września 
Termin składania podań o przydział sali do ćwiczeń dla uczniów
12 września
Termin złożenia tygodniowego planu pracy nauczyciela
27-29 września  
Szalone Dni Muzyki
PAŹDZIERNIK
16 października 
Audycja sekcyjna II st. godz.18.15
17 października
Audycja sekcyjna I st. godz.17.30
17 października
WDN - prof. Sławomir Dobrzański - „Życie i twórczość MARII SZYMANOWSKIEJ”
18 października
Przesłuchania kwalifikacyjne do koncertów a orkiestrą godz.14.00-20.00
31 października
Termin składania recitali dyplomowych
LISTOPAD
20 listopada  
Audycja Sekcyjna II st., godz.18.15
21  listopada
Audycje Sekcyjna I st. godz.17.30
21  listopada
WDN - „FORTEPIAN HISTORYCZNY”
Koncert, wykład oraz Lekcje Otwarte
dr. Katarzyna Drogosz
OBSERWACJE  pod kątem problemów wykonawczych
GRUDZIEŃ
6 grudnia
Koncert na UMFC
10,11 grudnia
WDN - MUZYKA  I.J. PADEREWSKIEGO 
Wykład oraz Lekcje Otwarte
prof. Andrzej Tatarski
OBSERWACJE  pod kątem problemów interpretacji muzyki fortepianowej
16 grudnia
Przesłuchania półroczne OSM kl. V, godz.11.00
Przesłuchania półroczne OSM kl. VI, godz.13.30  (do 17- tej)
17 grudnia 
Przesłuchania półroczne kl. IV,  godz.10.00
Przesłuchanie półroczne kl. II, godz.13.00
18 grudnia
Przesłuchanie półroczne kl. III, godz.10.00
Audycja „Świąteczna” klasy I godz. 17.00
19 grudnia
Przesłuchanie półroczne- sekcja organów, godz.10.00
20 grudnia
Gamy oraz termin zerowy OSM i PSM II st. (10.00)
STYCZEŃ
14-15 stycznia 
Konkurs Organowy im. M. Sawy  
17 stycznia
Koncert Kolęd i Kompozycji, godz.17.30
20  stycznia 
Przesłuchania półroczne II st., klasa I, godz.10.00
Przesłuchania półroczne II st., klasa IIgodz. 13.00
21 stycznia 
Przesłuchania półroczne II st klasa III,  godz. 10.00
Przesłuchania półroczne II st klasa IV, godz. 13.00
22  stycznia 
Przesłuchania półroczne II st klasa V (Osoby nie biorące udziału w CEA), godz.10.00
Audycja sekcja rytmiki,  godz..14.00
23 stycznia
Audycja obowiązkowa dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły I st.
Samodzielne przygotowanie utworu, godz.12.00-17.00
24 stycznia
Rada Pedagogiczna
LUTY
5 lutego
Audycja CEA I st.
6  lutego 
Przesłuchanie kontrolne dyplomantów
sekcja FORTEPIAN, ORGANY,  godz. 10.00- 15.00
Ferie zimowe  10.02- 23.02, 2020
27 - 29 lutego 
AUDYCJE CEA
MARZEC
12-13  marca
Dni otwarte I st. oraz II st.
18 marca
DYPLOMY – godz.18.30
Koncerty Fortepianowe - OSM II st.
19 marca
Audycja sekcyjna  II st., godz.17.30
20 marca
Audycja sekcyjna I st., godz.17.30
UWAGA - sala kameralna
23 - 27 marca
Rekrutacja do I kl. OSM I. st.
KWIECIEŃ
6  kwietnia
DYPLOMY  II stopień FORTEPIAN - recitale
DYPLOMY  II stopień ORGANY
9-14 kwietnia
Przerwa Wielkanocna
16-17 kwietnia
Audycje WIOSENNE I i II st.,  godz.18.00
25 kwietnia 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS CEA - Duety fort.
29,30 kwietnia
OGÓLNOPOLSKI KONKURS CEA – Fortepian
MAJ
13 maja 
Egzamin końcowy klas VI (godz.10.00)
15,16 maja 
Rekrutacja do  OSM i PSM II st.
19  maja
Audycja klasa I i Egzamin promocyjny II OSM I st.
10.00 i 13.00
20 maja 
Egzamin promocyjny klasa III i IV OSM I st.
10.00 i 13.00
21 maja
Egzamin promocyjny klasa V OSM I st., godz. 10.00
Recitale Dyplomowe PSM -Fortepian, Organy
CZERWIEC
6  czerwca
Uroczysty Koncert Uczniów I st. „Łazienki Królewskie”
8 czerwca 
Egzamin promocyjny II st. I i II klasa, oraz VII
10.00 i 13.00
9  czerwca 
Egzamin promocyjny II st. klasa III i IV
10.00 i 13.00
10 czerwca 
Egzamin promocyjny II st. klasa V
oraz  Sekcja rytmiki 10.00  i 13.00
19 czerwca 
Rada Pedagogiczna
20 czerwca 
UROCZYSTY KONCERT – Święto Szkoły
"MUZYKA ŚWIATA"
26 czerwca
Rada Pedagogiczna

EWALUACJA - Monitorowanie udziału uczniów w występach szkolnych oraz pozaszkolnych - prosimy o dostarczanie dokumentacji wszelkich audycji do kierowników Sekcji Fortepianu