PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Planowane warsztaty w roku szkolnym 2016/2017

- "Podstawy harmonii jazzowej - teoria i praktyka" - 
prowadzący Paweł Zielak, nauczyciel ze Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie, doradca metodyczny Censy: 
piątek, 10 lutego 2017, godz. 10-14, sala kameralna;

- "Metodyka nauczania harmonii, improwizacji i aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej oraz jej wpływ na klasyczna edukację muzyczną" - 
prowadzący prof. Wojciech Olszewski z Akademii Muzyczne w Poznaniu: 
czwartek, 9 marca 2017 godz. 11-14, sala kameralna;

- Warsztaty dla zespołów kameralnych z fortepianem - 
prowadząca prof. Maja Nosowska z UMFC, 
poniedziałek, 20 marca 2017 r. godz. 10-14 cz. I 
oraz środa 22 marca 2017 godz. 10-14 cz. II, sala koncertowa.