PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Plany nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

Przedmiot Klasa
  I II III IV V VI
Liczba godzin tygodniowo
Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
Audycje muzyczne - - - 1 1 1
Rytmika 1 1 1 - - -

 

 

 

 

 


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

Przedmiot Klasa
 
I II III IV V VI
Liczba godzin tygodniowo
Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
Literatura muzyczna 3          
Zasady muzyki z elem. kształcenia słuchu 1          
Zasady muzyki z elem. edycji nut   2        
Historia muzyki   2 2 3 2 2
Harmonia     2 2 2  
Formy  muzyczne         2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki