PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Plany nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

Przedmiot Klasa
  I II III IV V VI
Liczba godzin tygodniowo
Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
Audycje muzyczne - - - 1 1 1
Rytmika 1 1 1 - - -

 

 

 

 

 


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

Przedmiot Klasa
 
I II III IV V VI
Liczba godzin tygodniowo
Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
Literatura muzyczna 3          
Zasady muzyki z elem. kształcenia słuchu 1          
Zasady muzyki z elem. edycji nut   2        
Historia muzyki   2 2 3 2 2
Harmonia     2 2 2  
Formy  muzyczne         2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki