PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Programy europejskie realizowane przez Szkołę

Programy europejskie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie ma bogate doświadczenie w międzynarodowej wymianie edukacyjnej uczniów i nauczycieli. Świadczy o tym chociażby udział szkoły w latach 2004-2010 w trzech dwuletnich edycjach projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, w dwóch dwuletnich projektach realizowanych w ramach programu Comenius w latach 2011-2013 oraz w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2015. Obecnie ZPSM nr 4 przystąpił do projektu w ramach programu PO WER, obejmującego lata 2016-2018. 

Wszystkie te projekty przyczyniły się do poznania nowych metod nauczania oraz struktury organizacyjnej konserwatoriów muzycznych w Europie, wzbogacenia repertuaru, wdrożenia innowacyjnych sposobów ćwiczenia gry na instrumentach, a także pozwoliły uczestnikom na zawarcie nowych przyjaźni artystycznych.

Leonardo da Vinci

Comenius

Erasmus+