PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Programy obowiązujące na przesłuchaniach i egzaminach

SZKOŁA I STOPNIA
(przesłuchania)

Klasa V 
- para gam: majorowa i minorowa do dwóch znaków
- gamy równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez dwie oktawy
- dwa utwory, w tym jedna etiuda 

Klasa VI
- para gam: majorowa i minorowa do czterech znaków
- gama majorowa równolegle i rozbieżnie przez dwie oktawy
- gama minorowa równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez dwie oktawy
- część sonatiny, utwór polifoniczny

SZKOŁA II STOPNIA 
(egzaminy promocyjne)

Klasa I
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków
- gama majorowa równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- gama minorowa równolegle przez cztery oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w 
gamie minorowej bez przewrotów równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez dwie oktawy
- kadencje
- etiuda, utwór polifoniczny 

Organiści:
- gamy j/wyżej
- etiuda, utwór kantylenowy

Klasa II
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w
gamie minorowej bez przewrotów równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- utwór polifoniczny, utwór dowolny

Organiści:
- gamy j/wyżej
- utwór polifoniczny, część sonatiny/sonaty

Klasa III
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w gamie 
minorowej bez przewrotów równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna razem, równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- utwór polifoniczny, część sonatiny

Organiści
- gamy j/wyżej
- I część sonatiny/sonaty, utwór dowolny

Klasa IV
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- gama majorowa w pozycjach 3, 6, 10 równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w gamie
minorowej z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- etiuda, utwór dowolny 

Organiści
- gamy j/wyżej
- etiuda, I część sonaty /allegro sonatowe/ 

Klasa V
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- gamy w pozycjach 3, 6, 10 równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w gamie
minorowej z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- utwór polifoniczny, I część sonaty /allegro sonatowe/ 

Organiści
- gamy j/wyżej 
- utwór polifoniczny, I część sonaty /allegro sonatowe/, utwór dowolny