PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. 2019/2020

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. 2019/2020 (plik .doc)

Klasa

I semestr - przesłuchanie półroczne

II semestr - egzamin promocyjny

I

 • Audycja
 1. etiuda
 2. utwór staroklasyczny lub dowolny
 3. jedna lub dwie gamy z trójdźwiękami lub pasażem-dowolną artykulacją przez jedną lub dwie oktawy ( realizacja w klasie)
 • Audycja
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda
 3. część sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

II

 1. gama majorowa lub minorowa razem przez dwie oktawy, pasaże z przewrotami oddzielnie lub razem przez dwie oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór staroklasyczny
 5. utwór dowolny
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. allegro z sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

III

 1. gama minorowa- pasaż toniczny z przewrotami, pasaż zmniejszony, gama chromatyczna przez dwie lub cztery oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór kantylenowy
 5. duet fortepianowy lub zespół kameralny
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. dwie części sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

IV

 1. gamy majorowe z krzyżykami + gama C-dur: dowolna z powyższych gam przygotowana w całości, w płynnym tempie, przez cztery oktawy (gama w pozycji 8 rozbieżnie, w pozycjach 3,6,10 równolegle, pasaż toniczny  zasadn. rozbieżnie, przewroty  równolegle; dominantowy septymowy zasadniczy równolegle, gama chromat. w poz. 8 równolegle),pozostałe gamy na wyrywki ; a vista
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. rondo z sonatiny klasycznej , samodzielne przygotowanie utworu
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

V

 1. gamy minorowe: c. cis, e, f;-dwie z nich do wyboru w pozycjach 8,3,6,10;dwie tylko w pozycji 8;  gamy harm. w  poz. 8,3,6,10 rozb. , gamy mel. w poz. 8 rozb. , w poz. 3, 6, 10 – równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozb.; pasaż dominant. sept. i  zmn. zasad. rozbieżnie, gama chromatyczna w poz. 8 rozbieżnie- wskazane pozycje w gamach chromatycznych ;
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. forma tańca barokowego – cykl lub wybór
 4. samodzielne przygotowanie utworu, osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda pasażowa
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny (sonaty) klasycznej, w tym allegro (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

VI

 1. gamy majorowe z bemolami + C-dur- wybrana gama przygotowana równolegle i rozbieżnie w poz.8 ,3,6,10; w pozostałych  gamach pozycje. 3,6,10 równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozbieżnie; pasaż dominantowy septymowy rozbieżnie; gama chromatyczna w pozycji 8 rozbieżnie, chromat. w pozycji 3,6,10 równolegle
 2. etiuda palcowa na lewą rękę
 3. J.S.Bach – Inwencja 2- lub 3-głosowa, lub Preludium i Fuga
 4. samodzielne przygotowanie utworu ,osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem techniczny
 4. dwie części sonaty klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny