PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Sprawdziany końcowe i egzaminy dyplomowe w sekcji teorii muzyki

7 marca 2017     sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu kl. III lic.
8 marca 2017     sprawdzian końcowy z historii muzyki kl. III lic.
9 marca 2017     sprawdzian końcowy z form muzycznych kl. III lic
19-21 maja 2017     egzaminy dyplomowe - część teoretyczna
1 czerwca 2017     sprawdzian końcowy z harmonii kl. II lic.
6 czerwca 2017     sprawdzian końcowy z audycji muzycznych kl. VI OSM I st.
7 czerwca 2017     sprawdzian końcowy z zasad muzyki kl. II gim.

 

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW KOŃCOWYCH