PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Sprawdziany końcowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - zakres materiału

SPRAWDZIANY KOŃCOWE W KLASIE VI OSM I st.

Kształcenie słuchu:

Uczniowie realizują zadania na specjalnie przygotowanych arkuszach.

Test zawiera: 
- rozpoznawanie interwałów
- rozpoznawanie trójdźwięków
- dyktando pamięciowe jednogłosowe tonalne
- dyktando rytmiczne jednogłosowe
- zadania teoretyczne

Audycje muzyczne:

Test zawiera pytania z zakresu materiału przerobionego w klasach IV-VI OSM I st. i obejmuje:

1. elementy muzyki
2. fakturę
3. głosy ludzkie
4. instrumenty orkiestry symfonicznej
5. polską muzykę ludową
6. tańce polskie 
7. średniowiecze
8. renesans
9. barok – J.S. Bach, J.F.Haendel, formy muzyczne
10. klasycyzm
11. romantyzm
12. późniejsze okresy ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej

Uczniowie oprócz zadań teoretycznych wysłuchują przykładów z literatury muzycznej (tzw. "mała słuchawka")

 

SPRAWDZIAN KOŃCOWY Z ZASAD MUZYKI W KLASACH II gimnazjum OSM II st. i II PSM II st.

Uczniowie rozwiązują pisemny test z materiału obejmującego dwa lata nauki.

Ćwiczenia są zróżnicowane, w większości oparte na przykładach nutowych z literatury muzycznej.

Czas trwania - dwie godziny lekcyjne.

Część pisemna dotycząca edycji nut – zrealizowana podczas zajęć lekcyjnych

 

SPRAWDZIAN KOŃCOWY Z HARMONII w klasach II liceum OSM II st. i V PSM II stopnia

Część pisemna (3 godziny):

- realizacja konstrukcji harmonicznej z wykorzystaniem poznanych środków harmonicznych (8-16 taktów; połowa z podanym basem, połowa z podanym sopranem)
- analiza harmoniczna (utwór lub fragment utworu z okresu klasycyzmu bądź romantyzmu w fakturze fortepianowej, chóralnej lub kameralnej; ewentualnie wyciąg fortepianowy z utworu orkiestrowego)

UWAGA:
Nie ma możliwości przegrywania tworzonej konstrukcji harmonicznej na fortepianie.
Utwór do analizy harmonicznej zostanie kilkakrotnie zaprezentowany w postaci nagrania.

Część praktyczna (indywidualnie około 10 minut każdy uczeń):

- realizacja na fortepianie wylosowanego zestawu, który zawiera: 
1. progresję modulującą lub niemodulującą,
2. modulację diatoniczną, 
3. melodię, do której należy dobrać akompaniament (faktura fortepianowa).

Przykładowe arkusze ze sprawdzianu w r.szk. 2006/07 (format *.pdf): zadanieanalizazestawy do realizacji na fortepianiezestaw progresji.

 

SPRAWDZIANY KOŃCOWE DLA MATURZYSTÓW I DYPLOMANTÓW
(klasy: VI OSM II st. i VI PSM II stopnia)

Kształcenie słuchu - część pisemna (około 1 godziny):

- test interwałowo-akordowy
- dyktando 1-głosowe melodyczne pamięciowe
- dyktando 1-głosowe rytmiczne
- dyktando harmoniczne
- dyktando 3-głosowe polifoniczne

Przykładowy arkusz ze sprawdzianu w r.szk. 2007/2008 (format *.pdf)
Przykładowe dyktanda ze sprawdzianu w r.szk. 2007/2008: pamięciowerytmiczneharmoniczne3-głosowe (format *.mp3, 64 kbps)

Kształcenie słuchu - część ustna (każdy uczeń indywidualnie około 10 minut):

- wykonanie przygotowanego ćwiczenia 3-głosowego (jeden głos - śpiew, pozostałe dwa - gra na fortepianie)
- śpiew a vista 1-głosowego ćwiczenia o rozszerzonej tonalności a cappella
- śpiew a vista recytatywu wraz z samodzielną realizacją akompaniamentu na fortepianie 
- śpiew a vista pieśni Schuberta lub Schumanna z nagranym fortepianowym akompaniamentem

UWAGA: 
- materiał nutowy do ćwiczeń 3-głosowych uczniowie otrzymają najpóźniej na miesiąc przed terminem sprawdzianu
- zbiory pieśni Schuberta i Schumanna wraz z nagraniami znajdują się w szkolnej fonotece

Historia muzyki - "słuchawka" i test (około 2 godzin):

Słuchawka:
- uczniowie wysłuchują 10-15 przykładów z literatury muzycznej od średniowiecza do współczesności
- każdy przykład trwa około 2-3 minut; po każdym przykładzie około 3-4 minuty przerwy
- przykłady należy szczegółowo opisać w tabeli, zawierającej następujące rubryki: Środki wykonawcze; Cechy melodyki i harmoniki; Organizacja czasu; Faktura. Zasady kształtowania. Formowanie; Cechy innych elementów: dynamika, artykulacja, kolorystyka...; Wnioski.
- W rubryce Wnioski należy zawrzeć wysnute z analizy słuchowej wnioski dotyczące epoki, okresu, stylu, formy i kompozytora. Rozpoznanie konkretnych utworów jest nieobowiązkowe

Test obejmuje materiał nauczania z wszystkich lat nauki przedmiotu

Tabela
Przykłady ze sprawdzianu w r.szk. 2006/2007 (format *.mp3, 64 kbps): 0102030405060708091011121314

Formy muzyczne (3 godziny):

- każdy uczeń losuje do pisemnej analizy formalnej jeden utwór spośród trzech kategorii:
1. allegro sonatowe
2. fuga
3. inna forma
- analiza jest dokonywana na podstawie pełnego materiału nutowego oraz zaprezentowanego nagrania dzieła

UWAGA:
- aby umożliwić indywidualne dodatkowe odsłuchanie analizowanego utworu prosimy uczniów o zabranie własnych przenośnych odtwarzaczy CD

Przykładowe utwory do analizy - ze sprawdzianu w r.szk. 2006/2007:
J.S. Bach - Fuga c-moll z II tomu "DWK"
L. van Beethoven - Sonata G-dur op. 14 nr 2
F. Chopin - Nokturn c-moll op. 48 nr 1

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki