PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

„Symetria w muzyce”

01-03-2017

Już od czasów Pitagorasa muzykę łączono z matematyką. W czasie lekcji uczennice klasy IIb dowiedziały się, w jaki sposób w muzyce przejawia się matematyczne pojęcie symetrii. Matematycznym punktem wyjścia były zjawiska symetrii zwierciadlanej (figura symetryczna, oś symetrii figury etc.) i translacyjnej (funkcja okresowa, „szlaczki”). Na przykładach omówione zostały przykłady symetrii występujące w przyrodzie i w sztukach plastycznych. W końcu – poruszone zostało zagadnienie wykorzystania symetrii w komponowaniu utworów muzycznych, w tym w muzyce polifonicznej (np. rak, inwersja) oraz w schematach kompozycyjnych (forma ABA, forma ronda, forma zwierciadlana). Zajęcia ilustrowane były przykładami kompozycji muzycznych różnych epok.

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail