PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TEORIA MUZYKI

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

I Kształcenie słuchu z rytmiką kl. 1–3

1. Lasocki K.J. – Mały solfeż. Zatwierdzono jako książkę pomocniczą w zakładach kształcenia nauczycieli, pismem Ministerstwa Oświaty z dnia 28 XI 1959 (PM2 – 3196/59)

2. Wacholc M. – Solfeż elementarny. Triangiel. Podręczniki dla klas 1 – 3. Zalecane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (nr DEA. I. KP. 7602 – 1/2000)

3. Florek L., Tomera-Chmiel I., Stachak T. – Nasza muzyka 1, wyd. EUTERPE 2006

II Kształcenie słuchu kl. 4–6

1. Lasocki K.J. – Solfeż cz. I i II, PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych I i II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 5 XII 1963 (ZSA-I-9/52/63).

2. Wacholc M. – Czytanie nut głosem, PWM, Kraków 1993.

3. Ziemiańska–Peret Z. – Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu, Warszawa, WSiP.

III Audycje muzyczne kl. 4–6

1. Muchenberg B. – Pogadanki o muzyce, cz. I i II, Kraków 1988 – 89.

2. Kreiner-Bogdańska A. – W krainie muzyki, PWM, Kraków 2006.

3. Wesołowski Fr. – Zasady muzyki, PWM, Kraków 1980. Podręcznik zatwierdzony do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 II 1960 (ZSA-I-9/79/60).

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

I Kształcenie słuchu kl. 1 gim – 3 lic

1. Dzielska J. – Podręcznik do kształcenia słuchu, PWM. Zatwierdzony do użytku w liceach oraz szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 14 VII 1969 (ZSA-I-0820/6/69).

2. Dziewulska M. – Materiały do kształcenia słuchu. PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych II stopnia jako materiał do dyktand, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 X 1960 (ZSA-I-9/42/60)

3. Danyszowa H. – Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu. PWM, Kraków 1996. Zatwierdzony do użytku w szkołach muzycznych II stopnia.

4. Wacholc M. - Czytanie nut głosem, cz. I-III, PWM, Kraków 1993.

5. Bach J.S. - Chorały na cztery głosy (Ćwiczenia w starych kluczach)

II Zasady muzyki kl. 1–2 gim 

1. Wesołowski Fr. – Zasady muzyki, PWM, Kraków 1980. Podręcznik zatwierdzony do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 II 1960 (ZSA-I-9/79/60).

2. Wesołowski Fr. – Materiały do kształcenia słuchu z zasadami i harmonią cz. I. Materiały pomocnicze. Zeszyt 172 C.O.P.S.A. 1977.

III Literatura muzyczna kl. 1 gim 

1. Pajdak-Gorzycka I. – Nauka o muzyce. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Warszawa 1978. Zeszyt 173 C.O.P.S.A.

2. Muchenberg B. – Pogadanki o muzyce cz. I i II, Kraków 1988 – 89.

3. Wójcik D. – Nauka o muzyce. Wiadomości wstępne, instrumenty, formy i polska muzyka ludowa, Musica Jagellonica, Kraków 2001.

IV Harmonia kl. 3 gim – 2 lic

1. Sikorski K. – Harmonia cz. I i II, PWM. Zatwierdzono do użytku w szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 XII 1958 (SA-V-9/97/58).

2. Sikorski K. – Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM 1984. „Zbiór zadań i przykładów” dostosowany jest do podręcznika „Harmonii”, zatwierdzonego do użytku w szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 XII 1958 (SA-V-9/97/58).

3. Wesołowski Fr. – Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 3 sierpnia 1963 (ZSA-I-9/37/63).

4. Pokrzywińska M. – Progresje. Zbiór ćwiczeń harmonicznych, CEA Warszawa 2004. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów prof. Fr. Wesołowskiego i dr. K. Heeringa. Numer zalecenia 1/2004.

5. Wesołowski Fr. – Nauka harmonii, Akademia Muzyczna, Łódź 2008

6. Targosz J. – Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków 1993

V Historia muzyki kl. 2 gim – 3 lic 

1. Chomiński J. – Historia muzyki cz. I i II, PWM, 1989–90.

2. Szlagowska D. – Kultura muzyczna antyku, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1989.

3. Wozaczyńska M. – Muzyka średniowiecza, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1990.

4. Wozaczyńska M. – Muzyka renesansu, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1992.

5. Szlagowska D. – Muzyka baroku, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1998.

6. Kowalska M. – ABC historii muzyki, Musica Jagellonica, Kraków 2001. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Numer zalecenia 1/2001.

7. Zieliński T.A. – Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, C.O.M.U.K. Warszawa 1981.

8. Gwizdalanka D. – Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, PWM SA, t. 1 Kraków 2005, t. 2 Kraków 2006, t. 3 Kraków 2009.

VI Formy muzyczne kl. 2–3 lic

1. Chomiński J.M. – Formy muzyczne t. I–V, PWM, Kraków 1983–84.

2. Frączkiewicz A. – Formy muzyczne t. I–II, PWM, Kraków 1970.

3. Kandulski W. – O formach muzycznych, C.O.K. Warszawa 1972.

4. Wójcik D. – ABC form muzycznych t. I–II, Musica Jagellonica, Kraków 1997.

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki