PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej 2018-19

29-09-2018

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w r. szk. 2018/2019

Data

Zakres

Godziny

Miejsce

26 lutego 2019 r.

sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VI OSM II st.

9-11

foyer

s. koncertowej

27 lutego 2019 r.

sprawdzian końcowy - formy muzyczne - kl. VI OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

28 lutego 2019 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM II st.

9-11

foyer

s. koncertowej

15-16 kwietnia 2019r.

egzaminy dyplomowe - część teoretyczna

 

 

4 czerwca 2019 r.

sprawdzian końcowy – zasady muzyki – kl. VIII OSM I st. i kl. II OSM II st.

10.00-11.30

foyer

s. koncertowej

30 maja 2019 r.

sprawdzian końcowy - harmonia - kl. V OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

28 maja 2019 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM I st.

9-10.30

foyer

s. koncertowej

29 maja 2019 r.

sprawdzian końcowy - audycje muzyczne - kl. VI OSM I st.

9-10.30

foyer

s. koncertowej

4 czerwca 2019 r.

sprawdzian końcowy – literatura muzyczna - kl. VII OSM I st. i kl. I OSM II st.

8.30-10.00

foyer

s. koncertowej

Termin ustalony

z nauczycielem

sprawdzian końcowy – kształcenie słuchu  - kl. VIII OSM I st.