PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej

 Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w r. szk. 2017/2018

Data Zakres Godziny Miejsce
27 lutego 2018 r.
sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VI OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej
28 lutego 2018 r.
sprawdzian końcowy - formy muzyczne - kl. VI OSM II st.
9-12
foyer s. koncertowej
1 marca 2018 r.
sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej
18-20 kwietnia 2018r.
egzaminy dyplomowe - część teoretyczna
 
 
26 kwietnia 2018 r.
sprawdzian końcowy - zasady muzyki - kl. II OSM II st.
9-12
foyer s. koncertowej
30 maja 2018 r.
sprawdzian końcowy - harmonia - kl. V OSM II st.
9-12
foyer s. koncertowej
5 czerwca 2018 r.
sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM I st.
9-11
foyer s. koncertowej
7 czerwca 2018 r.
sprawdzian końcowy - audycje muzyczne - kl. VI OSM I st.
9-11
foyer s. koncertowej
22 maja 2018 r.
sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VII OSM I st. i kl. I OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej
23 maja 2018 r.
sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. II OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej

Uwaga! Nowy termin sprawdzianu końcowego z harmonii dla kl. V OSM II st. Zmiana została wprowadzona w związku późniejszym od planowanego zakończeniem zajęć edukacyjcnych w roku szkolnym 2017/2018 r.

Zakres i sposób przeprowadzania sprawdzianów końcowych

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki