PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC
Koncert Wielkanocny 23 III 2018 UMFC

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej

 Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w r. szk. 2017/2018

Data Zakres Godziny Miejsce
27 lutego 2018 r.
sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VI OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej
28 lutego 2018 r.
sprawdzian końcowy - formy muzyczne - kl. VI OSM II st.
9-12
foyer s. koncertowej
1 marca 2018 r.
sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej
18-20 kwietnia 2018r.
egzaminy dyplomowe - część teoretyczna
 
 
26 kwietnia 2018 r.
sprawdzian końcowy - zasady muzyki - kl. II OSM II st.
9-12
foyer s. koncertowej
30 maja 2018 r.
sprawdzian końcowy - harmonia - kl. V OSM II st.
9-12
foyer s. koncertowej
5 czerwca 2018 r.
sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM I st.
9-11
foyer s. koncertowej
7 czerwca 2018 r.
sprawdzian końcowy - audycje muzyczne - kl. VI OSM I st.
9-11
foyer s. koncertowej
22 maja 2018 r.
sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VII OSM I st. i kl. I OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej
23 maja 2018 r.
sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. II OSM II st.
9-11
foyer s. koncertowej

Uwaga! Nowy termin sprawdzianu końcowego z harmonii dla kl. V OSM II st. Zmiana została wprowadzona w związku późniejszym od planowanego zakończeniem zajęć edukacyjcnych w roku szkolnym 2017/2018 r.

Zakres i sposób przeprowadzania sprawdzianów końcowych

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki