PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

WYNIKI REKRUTACJI do I klasy OSM I st.

13-03-2018

Wyniki rekrutacji są dostępne na Tablicy Ogłoszeń w Szkole. 

Udzielanie informacji o wynikach

Informacje o procedurach odwoławczych

Deklaracja o podjęciu nauki PDF  WORD