Nauczanie zdalne od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

Informacja dyrektora Szkoły w sprawie nauki zdalnej od dnia 27 stycznia 2022 r. oraz Studniówki szkolnej

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 stycznia 2022 r.:

  1. z dniem 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wprowadzamy nauczanie zdalne w klasach 5 i 6 OSM I st. oraz we wszystkich klasach OSM i PSM II st.;

  2. w dniach 27 i 28 stycznia 2022 r. (czwartek, piątek), w związku z wcześniejszymi decyzjami Sanepidu i CEA, nauczanie zdalne będzie kontynuowane w klasach 1-4 OSM I st.;

  3. zgody dyrektora Szkoły na lekcje muzyczne stacjonarne dla uczniów nieobjętych przez Sanepid kwarantanną lub izolacją, wydane do tej pory - zachowują swoją moc w dniach 27-28 stycznia 2022 r.;

  4. w dniach 27-28 stycznia 2022 r. mogą być prowadzone zajęcia stacjonarne z instrumentu głównego dla uczniów klasy dyplomowej OSM i PSM II st., pod warunkiem że są zdrowi i nie podlegają izolacji lub kwarantannie;

  5. odwołuje się Studniówkę organizowaną w Szkole, zaplanowaną na piątek, 28 stycznia 2022 r.

Inne szczegółowe zasady nauki będą ogłaszane sukcesywnie.

Warszawa, dn. 26 stycznia 2022 r.
Dyrektor Szkoły
Hanna Sawicka

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony