Życzenia Dyrektora Szkoły

Szanowni Wicedyrektorzy, Kierownicy Sekcji, Nauczyciele i Pracownicy Administracji ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie,

pozwólcie Państwo, że w Dniu Edukacji Narodowej, zamiast składać Wam życzenia szczęścia, zdrowia i radości – do tego jest w ciągu roku wiele okazji – oraz podziękowań za trud wkładany w kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń artystów – to z kolei należałoby robić codziennie – przypomnę tylko jeden zupełnie oczywisty fakt. 

Wspaniałej szkoły nie tworzą piękne mury, gustowne szkolne przestrzenie i najdoskonalsze wyposażenie, tylko ludzie, którzy w szkole pracują – profesjonalni, zaangażowani, odpowiedzialni, skuteczni, kreatywni, cierpliwi i przede wszystkim wrażliwi.

Cieszę się, że mogę razem z Wami pracować w najwspanialszej szkole, jaką znam.

Mariusz Tokarski

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony