PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Contact

12-02-2016

Complex of State Music Schools no 4 (ZPSM nr 4)

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1
tel. +48-22 839 18 78
tel./fax +48-22 839 18 79
sekretariat@szymanowski.edu.pl

BOARD OF DIRECTORS

Principal: Hanna Sawicka
Vice-Principal & Head of Music Studies: Ewa Kamińska, Stanisław Halat
Vice–Principals & Heads of Academic Studies: Joanna Oczkowska, Barbara Janiczek
Head-Coordinator of Afternoon Secondary Music School: Magdalena Hruszwicka
Piano Head: Justyna Galant-Wojciechowska, Wilia Ochocka-Janusz
Additional Piano Head: Zofia Malcolm
Strings, Harp and Accordion Heads: Anna Skibińska-Haponiuk, Magdalena Specjał-Barbachowska
Wind and Percussion Head: Wiesław Woźnicki
Theory of Music: Agata Kuchta
Musical Education Methods Head: Agnieszka Widlarz