Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów

kierownictwo: mgr Wilia Ochocka-Janusz

Nauczyciele Sekcji Fortepianu

NAUCZYCIELE – Fortepian główny oraz Fortepian na Wydziale Rytmiki

Wilia Ochocka-Janusz  - kierownik sekcji

Bartosz Bednarczyk

Agnieszka Błaszczyk - urlop

Michał Bruliński (UMFC)

Mariusz Ciołko (UMFC)

Justyna Galant-Wojciechowska (UMFC)

Małgorzata Gambrych

Ewa Kamińska

Bronisława Kawalla (UMFC)

Aleksandra Kowalik-Burdzy (UMFC)

Anna Łuczak

Magdalena Mazanka - urlop

Katarzyna Mościcka-Przeniosło

Karolina Nadolska (UMFC)

Maria Palmowska-Guz

Michał Pietrzak

Ewa Pobłocka (AM Bydgoszcz)

Aleksandra Seredyńska

Radosław Sobczak

Joanna Świtlik

Ewa Zakrzewska

 

Plan pracy Sekcji Fortepianu 2021/2022

Plan Pracy Sekcji 2021/2022 (plik .doc)

SEKCJA  FORTEPIANU I ORGANÓW

oraz fortepianu na wydziale Rytmiki

WRZESIEŃ
8 września 
Zebranie sekcji fortepianu godz. 12:00 (online)
PAŹDZIERNIK
20 października
Audycja sekcyjna II st. godz.18:15, prowadzenie p. Katarzyna Mościcka-Przeniosło
21 października
Audycja sekcyjna I st. godz. 17:30, prowadzenie p. Anna Łuczak
31 października
Termin składania programów recitali dyplomowych
Termin składania propozycji utworów do Festiwalu Szkolnego pt. MUZYKA ŚWIATA/ŚWIAT MUZYKI
LISTOPAD
12 listopada  
Termin zadania materiału do samodzielnego przygotowania na Audycję obowiązkową  - klasy III , IV oraz V - Fortepian na Wydziale Rytmiki.
Audycja odbędzie się 25 listopada
17 listopada  
Audycja Sekcyjna II st., godz.18:15, prowadzenie p. Michał Bruliński
18 listopada   Audycja Sekcyjna I st., godz.17:30, prowadzenie p. Ewa Zakrzewska
 
WDN prof. Konrad Skolarski
WDN prof. Julia Kociuban
25  listopada
Audycja obowiązkowa z samodzielnie przygotowanego utworu (utworów) dla Fortepianu na Wydziale Rytmiki - klasy III, IV i V - II st., godz. 16.00-19.00
GRUDZIEŃ
 
LISTOPAD/GRUDZIEŃ? 
Koncert w ramach Festiwalu MUZYKA ŚWIATA/ŚWIAT MUZYKI
14 grudnia 
Przesłuchania półroczne OSM I st. kl.V, godz. 10.00
Przesłuchania półroczne OSM I st. kl.VI, godz.13.00
15 grudnia
Przesłuchania półroczne OSM I st. kl. IV, godz.10.00
Przesłuchanie półroczne OSM I st. kl. II, godz.13.00
16 grudnia
Przesłuchanie półroczne OSM I st. kl. III, godz.10.00
Audycja „Świąteczna” klasy I godz. 17.00
17-18 grudnia
Gamy oraz termin zerowy przesłuchań półrocznych OSM i PSM II st.
Przesłuchanie kontrolne dla fortepianu na Wydziale Rytmiki - klasa VI II st. – Minimum dwie pozycje z programu przygotowywanego na koniec roku spośród następujących pozycji programowych: J.S.Bach-Preludium i Fuga, I cz. sonaty, etiuda, utwór dowolny
17 grudnia
termin zadania utworu do samodzielnego przygotowania przez Uczniów-klasy IV, V i VI Szkoły I st. Audycja odbędzie się 10.01.2022 r.
STYCZEŃ
10 stycznia
Audycja obowiązkowa dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły I st.
Samodzielne przygotowanie utworu , godz.12.00-16.00 
Utwór do samodzielnej pracy należy zadać Uczniowi około 17.12.2020 r. 
15 (?) stycznia 
Koncert w ramach Festiwalu MUZYKA ŚWIATA/ŚWIAT MUZYKI
18  stycznia 
Przesłuchania półroczne II st. klasa I, Godz.10.00
Przesłuchania półroczne II st klasa  II, Godz. 13.00
Przesłuchania półroczne II st klasa III, Godz. 17.00
19 stycznia
Przesłuchania półroczne II st klasa IV, Godz.10.00
Przesłuchania półroczne II st klasa V, Godz.13.00
Przesłuchanie-Audycja sekcja rytmiki, Godz.17.00
Przesłuchanie Organy, Godz.17.00
20  stycznia 
Koncert Kolęd i Kompozycji godz.17.30
28 stycznia 
Rada Pedagogiczna
31 stycznia -
13 lutego 
FERIE ZIMOWE
LUTY
24 25 lutego
Dni otwarte dla kandydatów
26 lutego
Przesłuchanie kontrolne dyplomantów - FORTEPIAN, ORGANY godz. 13.00 - 15.00
MARZEC
9 marca
Audycja sekcyjna II st., godz. 18.15, prowadzenie p. Karolina Nadolska
10 marca Audycja sekcyjna I st., godz. 17.30, prowadzenie p. Aleksandra Seredyńska
14-18  marca
REKRUTACJA do I st.
21-22 marca
Ogólnopolski Konkurs Organowy im. M. Sawy
25 marca
DYPLOMY OSM - Koncerty fortepianowe, godz. 16:00
KWIECIEŃ
1-2 kwietnia DYPLOMY OSM - FORTEPIAN - recitale
14-19 kwietnia
PRZERWA WIELKANOCNA
27 kwietnia
Audycja WIOSENNA II st.,  godz.18.15, prowadzenie p. Bartosz Bednarczyk
28 kwietnia 
Audycja WIOSENNA I st., godz.17.30, prowadzenie p. Radosław Sobczak
 
WDN - prof.  K. Skolarski
WDN - prof. Julia Kociuban
MAJ
4-6 maja 
MATURY
11 maja 
Egzamin końcowy OSM I st. klasa VI , godz.10.00
13, 14 maja 
Rekrutacja do OSM i PSM II st.
17  maja
Audycja klasa I i Egzamin promocyjny II OSM I st. godz.10.00 i 13.00
18 maja 
Egzamin promocyjny klasa III i IV OSM I st. godz.10.00 i 13.00
19 maja
Egzamin promocyjny klasa V OSM I st. godz.10.00
25-27 maja Egzamin 8-klasisty
30-31 maja DYPLOMY PSM
CZERWIEC
3  czerwca
Egzamin promocyjny I i II klasa, II st., godz. 10:00 i 13:00
4 czerwca 
Egzamin promocyjny  III klasa, II st. godz. 11:00
6  czerwca 
Egzamin promocyjny IV i V klasa, II st. godz. 10:00 i 13:00
7 czerwca 
Sekcja rytmiki godz. 10.00, ORGANY godz. 15.00
10-12 czerwca 
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Od Bacha do Szymanowskiego"
16 czerwca 
Boże Ciało
20 czerwca
Rada Pedagogiczna
24 czerwca Rada Pedagogiczna

 

Audycje Sekcji Fortepianu 2021/2022

Audycje Sekcji Fortepianu 2021/2022 (plik .docx)

20 października (środa)

Audycja sekcyjna II st. godz.18.15

prowadzenie: pani Katarzyna Mościcka-Przeniosło


21 października (czwartek) 

Audycja sekcyjna I st. godz.17.30

prowadzenie: pani Anna Łuczak


17 listopada (środa) 

Audycja Sekcyjna II st., godz.18.15

prowadzenie: pan Michał Bruliński


18 listopada (czwartek)

Audycja Sekcyjna I st. godz.17.30

prowadzenie: pani Ewa Zakrzewska


25 listopada (czwartek)

Audycja obowiązkowa z samodzielnie przygotowanego utworu (utworów)

dla Fortepianu na Wydziale Rytmiki - klasy III, IV i V II st., godz.16.00-19.00

prowadzenie: pani Wilia Ochocka-Janusz

(utwór/y do samodzielnej pracy należy zadać Uczniowi/Uczennicy  około 12.11.2020 r.)


?  LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021    

 Koncert w ramach Festiwalu Szkolnego MUZYKA ŚWIATA/ŚWIAT MUZYKI

prowadzenie: pani Wilia Ochocka-Janusz


16 grudnia (czwartek)

Audycja „Świąteczna” klasy I godz. 17.00

prowadzenie: pani Wilia Ochocka-Janusz


10 stycznia (poniedziałek)

Audycja obowiązkowa dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły I st. - Samodzielne przygotowanie utworu , godz.12.00-16.00

prowadzenie: pani Wilia Ochocka-Janusz

(utwór do samodzielnej pracy należy zadać Uczniowi  około 17.12.2020 r.)


15 (?) stycznia 2022

Koncert w ramach Festiwalu Szkolnego MUZYKA ŚWIATA/ŚWIAT MUZYKI

prowadzenie: pani Wilia Ochocka-Janusz


9 marca (środa)

Audycja sekcyjna  II st., godz.18.15

prowadzenie: pani Karolina Nadolska


10 marca (czwartek)

Audycja sekcyjna  I st. godz.17.30

prowadzenie: pani Aleksandra Seredyńska


27 kwietnia (środa)

Audycja WIOSENNA II st. godz.18.15

prowadzenie: pan Bartosz Bednarczyk


28 kwietnia (czwartek)

Audycja WIOSENNA I st.  godz.17.30

prowadzenie: pan Radosław Sobczak


MAJ/CZERWIEC (?) 2022

Koncert w ramach Festiwalu Szkolnego MUZYKA ŚWIATA/ŚWIAT MUZYKI

prowadzenie: pani Wilia Ochocka-Janusz

 

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. 2021/2022

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. (plik .doc)

Zestawy gam i pasaży do pobrania:

klasa 4   klasa 5   klasa 6   

Klasa

I semestr - przesłuchanie półroczne

II semestr - egzamin promocyjny

I

 • Audycja
 1. etiuda
 2. utwór staroklasyczny lub dowolny
 3. jedna lub dwie gamy z trójdźwiękami lub pasażem-dowolną artykulacją przez jedną lub dwie oktawy (realizacja w klasie)
 • Audycja
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda
 3. część sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

II

 1. gama majorowa lub minorowa razem przez dwie oktawy, pasaże z przewrotami oddzielnie lub razem przez dwie oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór staroklasyczny
 5. utwór dowolny
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. allegro z sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

III

 1. gama minorowa pasaż toniczny z przewrotami, pasaż zmniejszony, gama chromatyczna przez dwie lub cztery oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór kantylenowy
 5. inna dowolnie wybrana pozycja lub zespół kameralny * z zachowaniem zalecanych odległości
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. dwie części sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

IV

 1. gamy majorowe z krzyżykami + gama C-dur: dowolna z powyższych gam przygotowana w całości (tzn. z pasażami i td.), w płynnym tempie, przez cztery oktawy (gama w pozycji 8 rozbieżnie, w pozycjach 3, 6,10 równolegle, pasaż toniczny zasadn. rozbieżnie, przewroty równolegle; dominantowy septymowy zasadniczy równolegle, gama chromat. w poz. 8 równolegle), pozostałe gamy na wyrywki 
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. rondo z sonatiny klasycznej
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

V

 1. gamy minorowe: c. cis, e, f;-dwie z nich do wyboru w pozycjach 8,3,6,10;dwie tylko w pozycji 8;  gamy harm. w  poz. 8,3,6,10 rozb. , gamy mel. w poz. 8 rozb. , w poz. 3, 6, 10 – równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozb.; pasaż dominant. sept. i  zmn. zasad. rozbieżnie, gama chromatyczna w poz. 8 rozbieżnie- wskazane pozycje w gamach chromatycznych
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. forma tańca barokowego – cykl lub wybór
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda pasażowa
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny (sonaty) klasycznej, w tym allegro (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

VI

 1. gamy majorowe z bemolami + C-dur- wybrana gama przygotowana równolegle i rozbieżnie w poz.8, 3, 6, 10 (tzn bez pasaży itd); w pozostałych  gamach pozycje. 3,6,10 równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozbieżnie; pasaż dominantowy septymowy rozbieżnie; gama chromatyczna w pozycji 8 rozbieżnie, chromat. w pozycji 3,6,10 równolegle
 2. etiuda palcowa na lewą rękę
 3. J.S.Bach – Inwencja 2- lub 3-głosowa, lub Preludium i Fuga
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem techniczny
 4. dwie części sonaty klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

 

 

 

 

 Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych II st. 2021/2022

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych II st. 2021/2022 (plik .docx)

Zestawy gam i pasaży do pobrania:

klasa I   klasa II   klasa III   klasy IV i V

Przesłuchania półroczne - Szkoła II st.
*
 adnotacje odnośnie zmian dotyczących repertuaru obowiązującego w  2021/22 roku

I kl. / VII

 • etiuda palcowa na lewą rękę lub etiuda na dowolny rodzaj techniki
 • wariacje klasyczne
 • utwór romantyczny o charakterze kantylenowym *lub utwór dowolny

II kl./VIII

 • etiuda palcowa na lewą rękę
 • etiuda na podwójne dźwięki 

      (minimum jedna etiuda)

 • koncert fortepianowy: cz. I lub cz. II i III

III kl.

 • etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 • cała suita francuska, angielska lub partita J.S. Bacha *minimum 4 części podstawowe suity (allemande, courante, sarabande, gigue)

IV kl.

 • cały koncert barokowy lub klasyczny

V kl.

 • większa forma J.S. Bacha (toccata, fantazja, capriccio)
 • cała sonata klasyczna (minimum dwie części)
 • *przygotowanie utworu w czasie 40 minut 

VI kl.

 • przesłuchanie dyplomowe koncertów
 • przesłuchanie kontrolne części prog. dypl. (ok. 30 min.) w tym prel. I fuga, część sonaty, etiuda i inne pozycje wg uznania pedagoga
 • *przygotowanie utworu w czasie 40 minut dla uczniów, którzy planują zdawać na fortepian na uczelnie wyższe

Przesłuchania techniczne - Szkoła II st.

I kl.    

 • gamy Fis, fis, G, g, As, as: gamy maior. I minor w poz. 8,6,3,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septym. zm. rozb., gamy chrom. w poz. 8 rozb., w poz. 3,6,10 równolegle., polirytmia w jednej gamie
 • konkurs na najlepsze wykonanie utworu klawesynisty

II kl.    

 • gamy F, f, B, b, Es, es: wszystkie gamy w poz. 8,6,3,10 rozb., wszystkie pasaże rozb., polirytmia w dowolnej gamie
 • HYMN

III kl.    

 • gamy A, a, H, h, Cis, cis:  polirytmia w dowolnej gamie, w poz. 8,3,6,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septymowe zm. Mieszane rozb. Gamy majorowe w podwójnych tercjach oddzielnie lub razem, polirytmia w dowolnej gamie 
 • HYMN

IV kl.  

 • *gamy od C/c do F/f w poz. 8, 3, 6,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septymowe zmn. mieszane rozb., gamy w podwójnych tercjach majorowe razem, minorowe oddzielnie lub razem

V kl.  

 • *gamy od Fis/fis do H/h jak w IV kl., dodatkowo podwójne tercje maj i min razem oraz gamy chromatyczne w podwójnych tercjach razem lub oddzielnie

Przesłuchania roczne - Szkoła II st.


I kl.    

 • utwór polifoniczny
 • dwie etiudy: palcowa dwuręczna i na inny problem (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna ( I cz. lub II i III cz.)
 • utwór dowolny

II kl.    

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • dwie etiudy: palcowa dwuręczna i na inny problem (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna (dwie części)
 • dwa kontrastujące utwory dowolne: romantyczny i współczesny, w tym utwór kompozytora polskiego (minimum 1 utwór dowolny)

III kl.  

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • dwie etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki lub oktawowa (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna (minimum dwie części)
 • utwór dowolny

IV kl.    

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • trzy etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna (minimum dwie części) albo wariacje klasyczne lub romantyczne
 • utwór dowolny

V kl.    

 • utwór klawesynowy
 • 3 etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa (minimum 2 etiudy)
 • sonata romantyczna: I i II część lub cała (minimum  I cz.)
 • utwór dowolny

VI kl.    Egzamin dyplomowy

 • Preludium i fuga J.S. Bacha
 • trzy etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa, w tym obowiązkowo etiuda F. Chopina
 • sonata klasyczna
 • utwór F. Chopina
 • utwór współczesny

    

Repertuar przesłuchań na wydziale Rytmiki

Rytmika - program przesłuchań (plik .docx)

Rytmika - gamy i pasaże (plik .docx)

FORTEPIAN NA WYDZIALE RYTMIKI - program przesłuchań

Klasa

Przesłuchania w I semestrze

Przesłuchanie na koniec roku

I

 • Gamy i pasaże w tonacjach A, a, B, b, H, h *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Dwa krótkie utwory o kontrastującym charakterze

 • Utwór polifoniczny - małe preludium albo inwencja (2- albo 3-gł.) J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Jedna część sonaty (allegro albo rondo)

 • Utwór dowolny

II

 • Gamy i pasaże w tonacjach C, c, C, c, D, d *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Utwór kantylenowy

 • Utwór klawesynisty

 • Utwór polifoniczny - inwencja (2- albo 3-gł.) J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk (faktura gamowa, figuracyjna lub pasażowa)

 • Jedna część sonaty (allegro)

 • Utwór dowolny (zalecany - kompozytora współczesnego)

III

 • Gamy i pasaże w tonacjach E, e, E, e, F, f *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Dwa krótkie utwory, w tym jeden kompozytora współczesnego

 • Miniatura o charakterze tanecznym - samodzielne przygotowanie i wykonanie na audycji**
 • Utwór polifoniczny - inwencja 3-gł. albo preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda na podwójne dźwięki

 • Dwie części sonaty (allegro i część w wolnym tempie)

 • Utwór dowolny

IV

 • Gamy i pasaże w tonacjach F, f, G, g, A, a *
 • Dwie etiudy (dwudźwiękowa oraz pasażowa)
 • Utwór F. Chopina
 • Miniatura o charakterze rozrywkowym - samodzielne przygotowanie i wykonanie na audycji
 • Dwie części suity (J. S. Bach, J. F. Händel)

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Wariacje klasyczne

 • Utwór dowolny

V

 • Utwór kameralny
 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk
 • Sonata klawesynisty
 • Dwie miniatury z cyklów:
„Melodie ludowe” W. Lutosławskiego lub „Krasnoludki” K. Serockiego
 
Uwaga: utwór kameralny albo miniatury należy wykonać na audycji**
 • Inwencja 3-gł. albo preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda na podwójne dźwięki

 • Dwie części sonaty (allegro i część w wolnym tempie albo część w wolnym tempie i finał)

 • Utwór dowolny

VI

 • Dwie dowolnie wybrane pozycje z programu przygotowywanego na koniec roku

 • Preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Jedna część sonaty (allegro)

 • Utwór dowolny

*zgodnie z obowiązującym w danej klasie materiałem

**Audycja organizowana niezależnie od przesłuchań, we wcześniejszym terminie

FORTEPIAN NA WYDZIALE RYTMIKI – gamy i pasaże

Klasa

Zakres materiału

I

Tonacje: A, a, B, b, H, h

 • Gamy majorowe i minorowe w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Gamy chromatyczne w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) w pozycji zasadniczej równolegle i rozbieżnie, w przewrotach równolegle

II

Tonacje: C, c, C, c, D, d

 • Gamy majorowe w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy minorowe w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Gamy chromatyczne w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) w pozycji zasadniczej równolegle i rozbieżnie, w przewrotach równolegle

III

Tonacje: E, e, E, e, F, f

 • Gamy majorowe, minorowe i chromatyczne w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy majorowe i minorowe w podwójnych tercjach każdą ręką osobno lub razem
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) z przewrotami równolegle i rozbieżnie

IV

Tonacje: F, f, G, g, A, a   

 • Gamy majorowe, minorowe i chromatyczne w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy majorowe, minorowe  w podwójnych tercjach każdą ręką osobno lub razem
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) z przewrotami równolegle i rozbieżnie

Uwaga: wszystkie gamy i pasaże wykonywane są w obrębie czterech oktaw

 

Sukcesy naszych uczniów

Osiągnięcia uczniów w ubiegłych latach (pliki .docx):

2020/2021   2019/2020   2018/2019   2017/2018

Najnowsze (2020/2021):

Nagroda

Konkurs

Uczeń

Nauczyciel

Grand Prix Żyrardowki Konkurs Młodych Pianistów (zasięg ogólnopolski)-maj 2021
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.

Wilia Ochocka-Janusz

Grand Prix
IV Konkurs Pianistyczny
Piano-Forte
marzec 2021, Kraków
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
Grand Prix
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020., Warszawa
Jan Brożek
kl.IV
Ewa Zakrzewska
I nagroda
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana
listopad 2020
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im.I.Rolanowskiej
 luty 2021, Kraków
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
I International OnLine Instrumental Performence Competition
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
Miedzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Per aspera ad astra” im. M.Moszkowskiego
maj 2021, Kielce
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st. 
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im.I.Rolanowskiej
luty 2021, Kraków
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów
Rybnik 2020
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana
listopad 2020
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
III Laszlo Spezzaferri International Music Competition
maj 2021, Verona, Italia
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
XXIV Ogólnopolski Konkurs
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021 r.
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
I nagroda
XII Międzyszkolny Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
kwiecień 2021 r., Wrocław
Karolina Sewera
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
Great Masters International Piano Competition
Vladimir Horowitz Edition
lipiec, Madryt 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
I nagroda
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Lwów, styczeń 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
I nagroda
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Magic Music"
luty 2021 r. Moskwa
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
I nagroda
III Laszlo Spezzaferri International Mosic Competition
maj 2021, Verona/Italia
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
I nagroda
IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I.Kuźmy
marzec 2021 r., Kraków
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
II nagroda
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020 r.
Natalia Żychowicz 
kl.II OSM I st.

Olga Witkowska

II nagroda
XIV Ogólnopolski Łowiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
maj 2021 r., Wrocław
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.

Ewa Zakrzewska

II nagroda
Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera
maj,Kraków 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
II nagroda
Igor Uriash Piano Competition
listopad 2021 r., Sankt Petersburg
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
II nagroda
IX Międzynarodowy konkurs Grand Misic Art
marzec 2021 r.
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
II nagroda
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020 r., Warszawa
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r., Warszwa
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
28 International Piano Competition
maj 2021 r., Szafarnia
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
Internationaller Klavierwettbewerb „Gloria Artis” 2020 Wien-Austria
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
II nagroda
X Chopinowski Turniej Pianistyczny
im.H.i L. Stefańskich (CEA)
grudzień 2021 r.,Kraków
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
II nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny on-line
grudzień 2020 r., Trzciana
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
XXIV Ogólnopolski Konkurs im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021 r.
Natalia Żychowicz 
kl.II OSM I st.
Olga Witkowska
III nagroda
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
III nagroda
XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im.K.i A. Szafranków
grudzień 2020 r., Rybnik
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
 
III nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny on-line
grudzień 2020 r., Trzciana
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
III nagroda
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r., Warszwa
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
III nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.,
Karolina Pikulińska
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
III nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.
Karolina Sewera
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
III nagroda
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im.I.J. Paderewskiego
styczeń 2021 r., Tuchów
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
III nagroda
XIII Ogólnopolski  Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I i II st.”Mistrz Klawiatury"
kwiecień 2021 r., Warszawa
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
III nagroda
XXIV Ogólnopolski Konkurs
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021 r.
Michalina Hrynkiewicz
kl. V OSM I st.
Aleksandra Kowalik-Burdzy
III nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana
listopad 2020 r.
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
XIV Ogólnopolski Łowiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
maj 2021 r., Wrocław
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020r., Łomianki-Warszawa
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
III nagroda
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020r., Łomianki-Warszawa
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r.,Warszwa
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
DYPLOM LAUREATA lub FINALISTY KONKURSU/FESTIWALU
Laureat
Złoty wirtuoz”na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody wirtuoz"
kwiecień 2021 r., Sanok
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
Laureat
Srebrny wirtuoz”na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody wirtuoz"
kwiecień 2021 r., Sanok
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Laureat
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu
grudzień 2020 r., Sochaczew
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020
Rita Kielak
kl. I OSM I st.
Anna Łuczak
 
Wyróżnienie
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021
Natalia Żychowicz
kl.II OSM I st.
Olga Witkowska
Wyróżnienie
XIII Ogólnopolski  Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I i II st.”Mistrz Klawiatury"
kwiecień 2021 r., Warszawa
Hanna Koźbielska
kl.II OSM I st.
Maria Palmowska-Guz
Wyróżnienie
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”-grudzień 2020 r.
Olivier Derkacz kl.II OSM I st.
Michał Bruliński
 
Wyróżnienie
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020
Michalina Hrynkiewicz
kl.V OSM I st.
Aleksandra Kowalik-Burdzy
Wyróżnienie
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
Wyróżnienie
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
Wyróżnienie
International Moscow Music Competition
grudzień 2020
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
XIV Ogólnopolski Łowiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
maj 2021 r., Wrocław
Karolina Sewera
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
Wyróżnienie
IX MiędzynarodowyKonkurs im. J.Garści
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
„Muzyczne Obrazy”
maj 2021 r., Radom
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r.,Warszwa
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
Wyróżnienie
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
Wyróżnienie
I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. J.Romańskiej-Werner
maj 2021, Kraków
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
INNE NAGRODY
Nagroda specjalna
I International OnLine Instrumental Performence Competition
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
 
Wilia Ochocka-Janusz
Nagroda specjalna za osobowość artystyczną
XXIV Ogólnopolski Konkurs
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
 
Joanna Świtlik
Nagrody specjalne
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
„Magic Music"
luty 2021 r. Moskwa
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Nagrody specjalne
IX Międzynarodowy konkurs Grand Music Art
marzec 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Nagrody specjalne
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
Nagroda specjalna
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r.,Warszwa
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz

 

 

Udział uczniów w wydarzeniach artystycznych

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONCERTACH  i AUDYCJACH – w tym online lub poprzez facebook/youtube

Koncerty ogólnoszkolne, pozaszkolne, okolicznościowe i inne o większej randze

Data i miejsce
Opis wydarzenia
Wykonawcy
31 stycznia 2021 platforma youtube
on-line
Koncert międzysekcyjny
Koncert z okazji 250 rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena powstał w ramach szkolnego  festiwalu „Nasz Beethoven... i Przyjaciele” w celu promocji szczególnie uzdolnionych uczniów naszej szkoły -laureatów konkursów i stypendystów MKiDzN -jest wciąż  dostępny  on-line, na szkolnym kanale youtube .
Inicjatorem festiwalu była pani Wilia  Ochocka-Janusz , współorganizatorami byli kierownicy wszystkich sekcji instrumentalnych,opieką informatyczno-graficzną zajął się pan Michał Pietrzak a prelekcją pan Michał Bruliński. Podczas prezentacji występów uzdolnionej młodzieży miała też miejsce wystawa prac plastycznych uczniów najmłodszych klas, opieką nad oprawą plastyczną we współpracy z nauczycielem plastyki zajmowała się pani Anna Łuczak.
Laureaci konkursów i stypendiów MKiDzN oraz FnrzDz-
31 maja 2021 r.
platforma youtube
on-line
Koncert międzysekcyjny
został udostępniony na szkolnym kanale youtube Koncert uczniów wszystkich sekcji instrumentalnych p.t.„W hołdzie wielkim mistrzom” .W ramach upamiętnienia  jubileuszy wielkich kompozytorów .
Inicjator wydarzenia -W.Ochocka-Janusz we współpracy z kierownikami sekcji instrumentalnych, opieka informatyczna M.Pietrzak, prelekcja A.Łuczak
wystąpili uczniowie wszystkich sekcji instrumentalnych-laureaci konkursów oraz stypendiów MKiDN oraz Funduszu na rzecz Dzieci.
WTM Warszawa
W ramach promocji uczniów najstarszych klas Szkoła zorganizowała i przeprowadziła cykl koncertów w WTM , które emitowano przez elektroniczne przekaźniki dla szerokiego grona odbiorców. Jeden z nich (ostatni ) odbył się z udziałem stołecznej publiczności.
Organizacja pani wicedyrektor Ewa Kamińska
Uczniowie sekcji -
Justyna Żołnacz, Adam Zakrzewski, Łukasz Napiórkowski, Jan Brożek, Mateusz Łuczak,
Jan Widlarz, Piotr Sołtysik
platforma youtube
on-line
Koncert międzysekcyjny
11 maja 2021 r.
Uczniowie sekcji fortepianu wzięli też udział w  „Koncercie Patriotycznym” dostępnym na szkolnym kanale youtube , którego organizatorem była pani Katarzyma Szymańska-Zadrożna.
Uczniowie sekcji
28 maja 2021 r.
Filharmonia Świętokrzyska
Kielce
Uczniowie -Piotr Sołtysik oraz Adam Zakrzewski - wystąpili w Filharmonii Świętokrzyskiej z Orkiestrą symfoniczną FŚ- wykonując I cz. Koncertu fortepianowego S.Rachmaninowa oraz I cz. Koncertu L.van Beethovena
Uczniowie - Piotr Sołtysik oraz Adam Zakrzewski
Marzec 2021 r.
Koncert w hotelu Polonia we współpracy z Ambasadą Azerbejdżanu- organizacja pan wicedyrektor Stanisław Halat
Uczniowie
Justyna Żołnacz, Alicja Borkowska, Piotr Sołtysik
19 czerwca 2021 r.
plac Hallera-Warszawa
19 czerwca nasi wychowankowie mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertu na wolnym powietrzu p.t.„Chopin na Pradze” ,organizowanego przy współpracy z Telewizją Polską S.A.
organizacja pan wicedyrektor Stanisław Halat
Uczniowie-
Jan Brożek, Mateusz Łuczak, Alicja Borkowska , Łukasz Napiórkowski
1 lutego 2021 r.
on-line
1 lutego odbył się zdalnie na platformie zoom„Koncert kolęd i kompozycji” zorganizowany panią Annę Łuczak i panią Katarzynę Mościcką-Przeniosło, wystąpili uczniowie sekcji oraz ich goście.
Uczniowie sekcji

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony