Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów

kierownictwo: mgr Wilia Ochocka-Janusz
                          mgr Ewa Zakrzewska

NAUCZYCIELE – Fortepian główny oraz Fortepian na Wydziale Rytmiki

Wilia Ochocka-Janusz  - kierownik sekcji

Ewa Zakrzewska - kierownik sekcji

Bartosz Bednarczyk

Agnieszka Błaszczyk

Michał Bruliński (UMFC)

Mariusz Ciołko (UMFC)

Justyna Galant-Wojciechowska (UMFC)

Małgorzata Gambrych

Ewa Kamińska

Bronisława Kawalla (UMFC)

Aleksandra Kowalik-Burdzy (UMFC)

Anna Łuczak

Magdalena Mazanka - urlop

Katarzyna Mościcka-Przeniosło

Karolina Nadolska (UMFC)

Maria Palmowska-Guz

Michał Pietrzak

Ewa Pobłocka (AM Bydgoszcz)

Hanna Sawicka

Aleksandra Seredyńska

Radosław Sobczak

Joanna Świtlik

 

PLAN PRACY SEKCJI 2022/2023

Plan pracy sekcji fortepian organy rytmika 22-23.pdf

 

WRZESIEŃ
9 września 
Zebranie sekcji fortepianu godz. 11:00
PAŹDZIERNIK
WDN - "Muzyka Karola Szymanowskiego" - 140 rocznica urodzin kompozytora
19 października (środa)
Audycja sekcyjna II st. godz.18:15, prowadzenie p. Katarzyna Mościcka-Przeniosło
20 października (czwartek)
Audycja sekcyjna I st. godz. 17:30, prowadzenie p. Aleksandra Seredyńska
21 października
Termin składania programów recitali dyplomowych
LISTOPAD
WDN - I stopień, klasy 1-3
10 listopada  
Termin zadania materiału do samodzielnego przygotowania na Audycję obowiązkową  - klasy III , IV oraz V - Fortepian na Wydziale Rytmiki.
Audycja odbędzie się 25 listopada. godz. 19:00
18 listopada Przesłuchania koncertów dyplomantów do grania z orkiestrą na koncercie marcowym (godz. 14:00)
23 listopada  
Audycja Sekcyjna II st., godz.18:15, prowadzenie p. Michał Pietrzak
24 listopada   Audycja Sekcyjna I st., godz.17:30, prowadzenie p. Michał Bruliński
25  listopada
Audycja obowiązkowa z samodzielnie przygotowanego utworu (utworów) dla Fortepianu na Wydziale Rytmiki - klasy III, IV i V - II st., godz. 19.00, prowadzenie p. Wilia Ochocka-Janusz
GRUDZIEŃ
9 grudnia 
Przesłuchania półroczne OSM I st. kl. II oraz audycja kl. I
13 grudnia
Przesłuchanie półroczne I st. kl. III i IV
14 grudnia Przesłuchanie półroczne I st. kl. V i VI
16 grudnia
KONCERT JUBILEUSZOWY na UMFC
Termin zadania utworu do samodzielnego przygotowania przez Uczniów - klasy IV, V i VI Szkoły I st. Audycja odbędzie się 9.01.2023 r.
20 grudnia Przesłuchania techniczne - szkoła II st. oraz kl. 7 i I PSM II st.
22 grudnia
Szkolny Koncert Świąteczny - wszystkie sekcje
22 XII 2022 -1 I 2023
Przerwa Świąteczna
STYCZEŃ
9 stycznia (poniedziałek)
Audycja obowiązkowa dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły I st.
Samodzielne przygotowanie utworu , godz.11:00, prowadzenie p. Ewa Zakrzewska 
Utwór do samodzielnej pracy należy zadać Uczniowi około 16.12.2022 r. 
16 stycznia (poniedziałek)
Przesłuchania półroczne II st. kl. 7 oraz I PSM II st.
17 stycznia (wtorek)
Przesłuchania półroczne II st. klasa II, III i IV
18  stycznia  (środa)
Przesłuchania półroczne II st. klasa V oraz ORGANY
19 stycznia (czwartek)
Przesłuchanie - Audycja Sekcji Rytmiki
20 stycznia
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
LUTY
9,10 lutego Dni otwarte dla kandydatów do szkoły I st.
9 lutego (czwartek) − przesłuchanie kontrolne dyplomantów

− przesłuchanie z samodzielnie przyg.utworu w czasie 40 min dla klas V (obligatoryjnie) oraz klas VI (dla chętnych) II st. -FORTEPIAN , ORGANY godz. 10.00 - 15.00

13 -26 lutego FERIE ZIMOWE
MARZEC
8 marca (środa) Audycja sekcyjna z okazji DNIA KOBIET II st. godz.18.15 - prowadzenie pan Radosław Sobczak
9 marca (czwartek) Audycja sekcyjna I st. godz.17.30 - prowadzenie pani Anna Łuczak
13-17 marca
REKRUTACJA do szkoły I st.
17 marca koncert dyplomantów z orkiestrą - na UMFC
23 marca (czwartek )
DYPLOMY OSM II st. - Koncerty fortepianowe, godz. 11:00
KWIECIEŃ
3-4 kwietnia (pon., wt.) DYPLOMY OSM - FORTEPIAN - recitale
6-11 kwietnia
PRZERWA WIELKANOCNA
13-16 kwietnia Ogólnopolski Konkurs CEA – fortepian solo oraz duety fortepianowe
26 kwietnia (środa) Audycja WIOSENNA II st godz.18.15 - prowadzenie pan Bartosz Bednarczyk
27 kwietnia (czwartek)
Audycja WIOSENNA I st godz.17.30 - prowadzenie pani Agnieszka Błaszczyk
MAJ
4-5 maja 
MATURY
12-16 maja Rekrutacja do OSM i PSM II st.
26 maja (piątek) Egzamin promocyjny klasa 5 i 6 - OSM I st.
29 maja (poniedziałek) Egzamin promocyjny klasa 3 i 4 OSM I st.
30 maja (wtorek) Audycja klasa 1 i Egzamin promocyjny kl. 2 OSM I st.
30-31 maja DYPLOMY PSM
CZERWIEC
8  czerwca
Boże Ciało
10 czerwca (sobota) Przesłuchanie roczne Sekcja rytmiki godz.10.00
13 czerwca (wtorek) Egzamin promocyjny kl.7 OSM I st. oraz klasa I PSM
14 czerwca (środa) ORGANY
15 czerwca (czwartek)
Egzamin promocyjny II i III klasa, II st.
16 czerwca (piątek) Egzamin promocyjny IV i V klasa, II st.
19 czerwca
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
23 czerwca Rada Pedagogiczna końcowa

 

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. 2022/2023

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. (plik .doc)

Zestawy gam i pasaży do pobrania:

klasa 4   klasa 5   klasa 6   

Klasa

I semestr - przesłuchanie półroczne

II semestr - egzamin promocyjny

I

 • Audycja
 1. etiuda
 2. utwór staroklasyczny lub dowolny
 3. jedna lub dwie gamy z trójdźwiękami lub pasażem-dowolną artykulacją przez jedną lub dwie oktawy (realizacja w klasie)
 • Audycja
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda
 3. część sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

II

 1. gama majorowa lub minorowa razem przez dwie oktawy, pasaże z przewrotami oddzielnie lub razem przez dwie oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór staroklasyczny
 5. utwór dowolny
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. allegro z sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

III

 1. gama minorowa pasaż toniczny z przewrotami, pasaż zmniejszony, gama chromatyczna przez dwie lub cztery oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór kantylenowy
 5. inna dowolnie wybrana pozycja lub zespół kameralny * z zachowaniem zalecanych odległości
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. dwie części sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

IV

 1. gamy majorowe z krzyżykami + gama C-dur: dowolna z powyższych gam przygotowana w całości (tzn. z pasażami i td.), w płynnym tempie, przez cztery oktawy (gama w pozycji 8 rozbieżnie, w pozycjach 3, 6,10 równolegle, pasaż toniczny zasadn. rozbieżnie, przewroty równolegle; dominantowy septymowy zasadniczy równolegle, gama chromat. w poz. 8 równolegle), pozostałe gamy na wyrywki 
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. rondo z sonatiny klasycznej
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

V

 1. gamy minorowe: c. cis, e, f;-dwie z nich do wyboru w pozycjach 8,3,6,10;dwie tylko w pozycji 8;  gamy harm. w  poz. 8,3,6,10 rozb. , gamy mel. w poz. 8 rozb. , w poz. 3, 6, 10 – równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozb.; pasaż dominant. sept. i  zmn. zasad. rozbieżnie, gama chromatyczna w poz. 8 rozbieżnie- wskazane pozycje w gamach chromatycznych
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. forma tańca barokowego – cykl lub wybór
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda pasażowa
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny (sonaty) klasycznej, w tym allegro (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

VI

 1. gamy majorowe z bemolami + C-dur- wybrana gama przygotowana równolegle i rozbieżnie w poz.8, 3, 6, 10 (tzn bez pasaży itd); w pozostałych  gamach pozycje. 3,6,10 równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozbieżnie; pasaż dominantowy septymowy rozbieżnie; gama chromatyczna w pozycji 8 rozbieżnie, chromat. w pozycji 3,6,10 równolegle
 2. etiuda palcowa na lewą rękę
 3. J.S.Bach – Inwencja 2- lub 3-głosowa, lub Preludium i Fuga
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem techniczny
 4. dwie części sonaty klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

 

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych II st. 2022/2023

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych II st. 2022/2023 (plik .docx)

Zestawy gam i pasaży do pobrania:

klasa I   klasa II   klasa III   klasy IV i V

Przesłuchania półroczne - Szkoła II st.
*
 adnotacje odnośnie zmian dotyczących repertuaru obowiązującego w  2021/22 roku

I kl. / VII

 • etiuda palcowa na lewą rękę lub etiuda na dowolny rodzaj techniki
 • wariacje klasyczne
 • utwór romantyczny o charakterze kantylenowym *lub utwór dowolny

II kl./VIII

 • etiuda palcowa na lewą rękę
 • etiuda na podwójne dźwięki 

      (minimum jedna etiuda)

 • koncert fortepianowy: cz. I lub cz. II i III

III kl.

 • etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 • cała suita francuska, angielska lub partita J.S. Bacha *minimum 4 części podstawowe suity (allemande, courante, sarabande, gigue)

IV kl.

 • cały koncert barokowy lub klasyczny

V kl.

 • większa forma J.S. Bacha (toccata, fantazja, capriccio)
 • cała sonata klasyczna (minimum dwie części)
 • *przygotowanie utworu w czasie 40 minut 

VI kl.

 • przesłuchanie dyplomowe koncertów
 • przesłuchanie kontrolne części prog. dypl. (ok. 30 min.) w tym prel. I fuga, część sonaty, etiuda i inne pozycje wg uznania pedagoga
 • *przygotowanie utworu w czasie 40 minut dla uczniów, którzy planują zdawać na fortepian na uczelnie wyższe

Przesłuchania techniczne - Szkoła II st.

I kl.    

 • gamy Fis, fis, G, g, As, as: gamy maior. I minor w poz. 8,6,3,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septym. zm. rozb., gamy chrom. w poz. 8 rozb., w poz. 3,6,10 równolegle., polirytmia w jednej gamie
 • konkurs na najlepsze wykonanie utworu klawesynisty

II kl.    

 • gamy F, f, B, b, Es, es: wszystkie gamy w poz. 8,6,3,10 rozb., wszystkie pasaże rozb., polirytmia w dowolnej gamie
 • HYMN

III kl.    

 • gamy A, a, H, h, Cis, cis:  polirytmia w dowolnej gamie, w poz. 8,3,6,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septymowe zm. Mieszane rozb. Gamy majorowe w podwójnych tercjach oddzielnie lub razem, polirytmia w dowolnej gamie 
 • HYMN

IV kl.  

 • *gamy od C/c do F/f w poz. 8, 3, 6,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septymowe zmn. mieszane rozb., gamy w podwójnych tercjach majorowe razem, minorowe oddzielnie lub razem

V kl.  

 • *gamy od Fis/fis do H/h jak w IV kl., dodatkowo podwójne tercje maj i min razem oraz gamy chromatyczne w podwójnych tercjach razem lub oddzielnie

Przesłuchania roczne - Szkoła II st.


I kl.    

 • utwór polifoniczny
 • dwie etiudy: palcowa dwuręczna i na inny problem (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna ( I cz. lub II i III cz.)
 • utwór dowolny

II kl.    

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • dwie etiudy: palcowa dwuręczna i na inny problem (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna (dwie części)
 • dwa kontrastujące utwory dowolne: romantyczny i współczesny, w tym utwór kompozytora polskiego (minimum 1 utwór dowolny)

III kl.  

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • dwie etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki lub oktawowa (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna (minimum dwie części)
 • utwór dowolny

IV kl.    

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • trzy etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa (minimum 1 etiuda)
 • sonata klasyczna (minimum dwie części) albo wariacje klasyczne lub romantyczne
 • utwór dowolny

V kl.    

 • utwór klawesynowy
 • 3 etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa (minimum 2 etiudy)
 • sonata romantyczna: I i II część lub cała (minimum  I cz.)
 • utwór dowolny

VI kl.    Egzamin dyplomowy

 • Preludium i fuga J.S. Bacha
 • trzy etiudy: palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa, w tym obowiązkowo etiuda F. Chopina
 • sonata klasyczna
 • utwór F. Chopina
 • utwór współczesny

    

Repertuar przesłuchań na wydziale Rytmiki

 

FORTEPIAN NA WYDZIALE RYTMIKI - program przesłuchań

Klasa

Przesłuchania w I semestrze

Przesłuchanie na koniec roku

7
 • Gamy i pasaże w tonacjach A, a, B, b, H, h *
 • C. Czerny - 4 ćwiczenia z op. 821
 • Dwa krótkie utwory o kontrastującym charakterze (minimum jeden utwór)
 • Utwór J.S.Bacha ze zbioru Drobne Utwory, Małe Preludia lub Inwencja 2-gł. lub 3-gł.
 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk
 • Jedna część sonaty lub sonatiny (allegro albo rondo)
8
 • Gamy i pasaże w tonacjach C, c, C♯, c♯, D, d *
 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821
 • Utwór kantylenowy
 • Sonata klawesynisty
 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk (faktura gamowa, figuracyjna lub pasażowa)
 • Jedna część sonaty (allegro)
 • Utwór dowolny (zalecany kompozytora współczesnego)

I

 • Gamy i pasaże w tonacjach A, a, B, b, H, h *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Dwa krótkie utwory o kontrastującym charakterze

 • Utwór polifoniczny - małe preludium albo inwencja (2- albo 3-gł.) J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Jedna część sonaty (allegro albo rondo)

 • Utwór dowolny

II

 • Gamy i pasaże w tonacjach C, c, C, c, D, d *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Utwór kantylenowy

 • Utwór klawesynisty

 • Utwór polifoniczny - inwencja (2- albo 3-gł.) J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk (faktura gamowa, figuracyjna lub pasażowa)

 • Jedna część sonaty (allegro)

 • Utwór dowolny (zalecany - kompozytora współczesnego)

III

 • Gamy i pasaże w tonacjach E, e, E, e, F, f *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Dwa krótkie utwory, w tym jeden kompozytora współczesnego

 • Miniatura o charakterze tanecznym - samodzielne przygotowanie i wykonanie na audycji**
 • Utwór polifoniczny - inwencja 3-gł. albo preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda na podwójne dźwięki

 • Dwie części sonaty (allegro i część w wolnym tempie)

 • Utwór dowolny

IV

 • Gamy i pasaże w tonacjach F, f, G, g, A, a *
 • Dwie etiudy (dwudźwiękowa oraz pasażowa)
 • Utwór F. Chopina
 • Miniatura o charakterze rozrywkowym - samodzielne przygotowanie i wykonanie na audycji
 • Dwie części suity (J. S. Bach, J. F. Händel)

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Wariacje klasyczne

 • Utwór dowolny

V

 • Utwór kameralny
 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk
 • Sonata klawesynisty
 • Dwie miniatury z cyklów:
„Melodie ludowe” W. Lutosławskiego lub „Krasnoludki” K. Serockiego
 
Uwaga: utwór kameralny albo miniatury należy wykonać na audycji**
 • Inwencja 3-gł. albo preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda na podwójne dźwięki

 • Dwie części sonaty (allegro i część w wolnym tempie albo część w wolnym tempie i finał)

 • Utwór dowolny

VI

 • Dwie dowolnie wybrane pozycje z programu przygotowywanego na koniec roku

 • Preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Jedna część sonaty (allegro)

 • Utwór dowolny

*zgodnie z obowiązującym w danej klasie materiałem

**Audycja organizowana niezależnie od przesłuchań, we wcześniejszym terminie

FORTEPIAN NA WYDZIALE RYTMIKI – gamy i pasaże

Klasa

Zakres materiału

7 / I

Tonacje: A, a, B, b, H, h

 • Gamy majorowe i minorowe w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Gamy chromatyczne w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) w pozycji zasadniczej równolegle i rozbieżnie, w przewrotach równolegle

Uwaga: dla klasy 7 obowiązują dwie dowolnie wybrane tonacje

8 / II

Tonacje: C, c, C, c, D, d

 • Gamy majorowe w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy minorowe w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Gamy chromatyczne w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) w pozycji zasadniczej równolegle i rozbieżnie, w przewrotach równolegle

Uwaga: dla klasy 8 obowiązują cztery dowolnie wybrane tonacje

III

Tonacje: E, e, E, e, F, f

 • Gamy majorowe, minorowe i chromatyczne w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy majorowe i minorowe w podwójnych tercjach każdą ręką osobno lub razem
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) z przewrotami równolegle i rozbieżnie

IV

Tonacje: F, f, G, g, A, a   

 • Gamy majorowe, minorowe i chromatyczne w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy majorowe, minorowe  w podwójnych tercjach każdą ręką osobno lub razem
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) z przewrotami równolegle i rozbieżnie

Uwaga: wszystkie gamy i pasaże wykonywane są w obrębie czterech oktaw

 

Sukcesy naszych uczniów

Osiągnięcia uczniów w ubiegłych latach (pliki .docx):

2020/2021   2019/2020   2018/2019   2017/2018

Najnowsze (2020/2021):

Nagroda

Konkurs

Uczeń

Nauczyciel

Grand Prix Żyrardowki Konkurs Młodych Pianistów (zasięg ogólnopolski)-maj 2021
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.

Wilia Ochocka-Janusz

Grand Prix
IV Konkurs Pianistyczny
Piano-Forte
marzec 2021, Kraków
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
Grand Prix
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020., Warszawa
Jan Brożek
kl.IV
Ewa Zakrzewska
I nagroda
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana
listopad 2020
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im.I.Rolanowskiej
 luty 2021, Kraków
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
I International OnLine Instrumental Performence Competition
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
Miedzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Per aspera ad astra” im. M.Moszkowskiego
maj 2021, Kielce
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st. 
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im.I.Rolanowskiej
luty 2021, Kraków
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st
Wilia Ochocka-Janusz
I nagroda
Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów
Rybnik 2020
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana
listopad 2020
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
III Laszlo Spezzaferri International Music Competition
maj 2021, Verona, Italia
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
XXIV Ogólnopolski Konkurs
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021 r.
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
I nagroda
XII Międzyszkolny Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
kwiecień 2021 r., Wrocław
Karolina Sewera
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
I nagroda
Great Masters International Piano Competition
Vladimir Horowitz Edition
lipiec, Madryt 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
I nagroda
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Lwów, styczeń 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
I nagroda
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Magic Music"
luty 2021 r. Moskwa
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
I nagroda
III Laszlo Spezzaferri International Mosic Competition
maj 2021, Verona/Italia
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
I nagroda
IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I.Kuźmy
marzec 2021 r., Kraków
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
II nagroda
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020 r.
Natalia Żychowicz 
kl.II OSM I st.

Olga Witkowska

II nagroda
XIV Ogólnopolski Łowiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
maj 2021 r., Wrocław
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.

Ewa Zakrzewska

II nagroda
Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera
maj,Kraków 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
II nagroda
Igor Uriash Piano Competition
listopad 2021 r., Sankt Petersburg
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
II nagroda
IX Międzynarodowy konkurs Grand Misic Art
marzec 2021 r.
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
II nagroda
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020 r., Warszawa
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r., Warszwa
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
28 International Piano Competition
maj 2021 r., Szafarnia
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
II nagroda
Internationaller Klavierwettbewerb „Gloria Artis” 2020 Wien-Austria
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
II nagroda
X Chopinowski Turniej Pianistyczny
im.H.i L. Stefańskich (CEA)
grudzień 2021 r.,Kraków
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
II nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny on-line
grudzień 2020 r., Trzciana
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
XXIV Ogólnopolski Konkurs im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021 r.
Natalia Żychowicz 
kl.II OSM I st.
Olga Witkowska
III nagroda
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
III nagroda
XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im.K.i A. Szafranków
grudzień 2020 r., Rybnik
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
 
III nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny on-line
grudzień 2020 r., Trzciana
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
III nagroda
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r., Warszwa
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
III nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.,
Karolina Pikulińska
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
III nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.
Karolina Sewera
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
III nagroda
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im.I.J. Paderewskiego
styczeń 2021 r., Tuchów
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
III nagroda
XIII Ogólnopolski  Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I i II st.”Mistrz Klawiatury"
kwiecień 2021 r., Warszawa
Jan Brożek
kl.IV OSM I st.
Ewa Zakrzewska
III nagroda
XXIV Ogólnopolski Konkurs
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021 r.
Michalina Hrynkiewicz
kl. V OSM I st.
Aleksandra Kowalik-Burdzy
III nagroda
VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana
listopad 2020 r.
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
XIV Ogólnopolski Łowiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
maj 2021 r., Wrocław
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021 r.
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020r., Łomianki-Warszawa
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
III nagroda
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020r., Łomianki-Warszawa
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
III nagroda
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r.,Warszwa
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
DYPLOM LAUREATA lub FINALISTY KONKURSU/FESTIWALU
Laureat
Złoty wirtuoz”na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody wirtuoz"
kwiecień 2021 r., Sanok
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
Laureat
Srebrny wirtuoz”na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody wirtuoz"
kwiecień 2021 r., Sanok
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Laureat
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu
grudzień 2020 r., Sochaczew
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020
Rita Kielak
kl. I OSM I st.
Anna Łuczak
 
Wyróżnienie
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021
Natalia Żychowicz
kl.II OSM I st.
Olga Witkowska
Wyróżnienie
XIII Ogólnopolski  Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych I i II st.”Mistrz Klawiatury"
kwiecień 2021 r., Warszawa
Hanna Koźbielska
kl.II OSM I st.
Maria Palmowska-Guz
Wyróżnienie
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”-grudzień 2020 r.
Olivier Derkacz kl.II OSM I st.
Michał Bruliński
 
Wyróżnienie
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Cantabile”
grudzień 2020
Michalina Hrynkiewicz
kl.V OSM I st.
Aleksandra Kowalik-Burdzy
Wyróżnienie
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Adam Zakrzewski
kl.IV OSM II st.
Bronisława Kawalla
Wyróżnienie
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Łukasz Napiórkowski
kl.V OSM II st.
Justyna Galant-Wojciechowska
Wyróżnienie
International Moscow Music Competition
grudzień 2020
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
XIV Ogólnopolski Łowiecki Konkurs Miniatur Fortepianowych
maj 2021 r., Wrocław
Karolina Sewera
kl.II OSM I st.
Ewa Zakrzewska
Wyróżnienie
IX MiędzynarodowyKonkurs im. J.Garści
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
„Muzyczne Obrazy”
maj 2021 r., Radom
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Wyróżnienie
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r.,Warszwa
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz
Wyróżnienie
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. J. Zarębskiego
listopad 2020
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
Wyróżnienie
I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. J.Romańskiej-Werner
maj 2021, Kraków
Alicja Zakrzewska
kl.VI OSM I st.
Wilia Ochocka-Janusz
INNE NAGRODY
Nagroda specjalna
I International OnLine Instrumental Performence Competition
Justyna Żołnacz 
kl. IV OSM II st.
 
Wilia Ochocka-Janusz
Nagroda specjalna za osobowość artystyczną
XXIV Ogólnopolski Konkurs
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie
styczeń 2021
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
 
Joanna Świtlik
Nagrody specjalne
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
„Magic Music"
luty 2021 r. Moskwa
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Nagrody specjalne
IX Międzynarodowy konkurs Grand Music Art
marzec 2021
Maksymilian Manicki
kl.VI OSM I st.
Małgorzata Gambrych
Nagrody specjalne
III Elbląski Konkurs Pianistyczny
marzec 2021
Alicja Borkowska
kl. III OSM I st.
Joanna Świtlik
Nagroda specjalna
I International Piano Competition Music Phenomena
marzec 2021 r.,Warszwa
Piotr Sołtysik
kl.VI OSM II st.
Wilia Ochocka-Janusz

 

 

Udział uczniów w wydarzeniach artystycznych

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONCERTACH  i AUDYCJACH – w tym online lub poprzez facebook/youtube

Koncerty ogólnoszkolne, pozaszkolne, okolicznościowe i inne o większej randze

Data i miejsce
Opis wydarzenia
Wykonawcy
31 stycznia 2021 platforma youtube
on-line
Koncert międzysekcyjny
Koncert z okazji 250 rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena powstał w ramach szkolnego  festiwalu „Nasz Beethoven... i Przyjaciele” w celu promocji szczególnie uzdolnionych uczniów naszej szkoły -laureatów konkursów i stypendystów MKiDzN -jest wciąż  dostępny  on-line, na szkolnym kanale youtube .
Inicjatorem festiwalu była pani Wilia  Ochocka-Janusz , współorganizatorami byli kierownicy wszystkich sekcji instrumentalnych,opieką informatyczno-graficzną zajął się pan Michał Pietrzak a prelekcją pan Michał Bruliński. Podczas prezentacji występów uzdolnionej młodzieży miała też miejsce wystawa prac plastycznych uczniów najmłodszych klas, opieką nad oprawą plastyczną we współpracy z nauczycielem plastyki zajmowała się pani Anna Łuczak.
Laureaci konkursów i stypendiów MKiDzN oraz FnrzDz-
31 maja 2021 r.
platforma youtube
on-line
Koncert międzysekcyjny
został udostępniony na szkolnym kanale youtube Koncert uczniów wszystkich sekcji instrumentalnych p.t.„W hołdzie wielkim mistrzom” .W ramach upamiętnienia  jubileuszy wielkich kompozytorów .
Inicjator wydarzenia -W.Ochocka-Janusz we współpracy z kierownikami sekcji instrumentalnych, opieka informatyczna M.Pietrzak, prelekcja A.Łuczak
wystąpili uczniowie wszystkich sekcji instrumentalnych-laureaci konkursów oraz stypendiów MKiDN oraz Funduszu na rzecz Dzieci.
WTM Warszawa
W ramach promocji uczniów najstarszych klas Szkoła zorganizowała i przeprowadziła cykl koncertów w WTM , które emitowano przez elektroniczne przekaźniki dla szerokiego grona odbiorców. Jeden z nich (ostatni ) odbył się z udziałem stołecznej publiczności.
Organizacja pani wicedyrektor Ewa Kamińska
Uczniowie sekcji -
Justyna Żołnacz, Adam Zakrzewski, Łukasz Napiórkowski, Jan Brożek, Mateusz Łuczak,
Jan Widlarz, Piotr Sołtysik
platforma youtube
on-line
Koncert międzysekcyjny
11 maja 2021 r.
Uczniowie sekcji fortepianu wzięli też udział w  „Koncercie Patriotycznym” dostępnym na szkolnym kanale youtube , którego organizatorem była pani Katarzyma Szymańska-Zadrożna.
Uczniowie sekcji
28 maja 2021 r.
Filharmonia Świętokrzyska
Kielce
Uczniowie -Piotr Sołtysik oraz Adam Zakrzewski - wystąpili w Filharmonii Świętokrzyskiej z Orkiestrą symfoniczną FŚ- wykonując I cz. Koncertu fortepianowego S.Rachmaninowa oraz I cz. Koncertu L.van Beethovena
Uczniowie - Piotr Sołtysik oraz Adam Zakrzewski
Marzec 2021 r.
Koncert w hotelu Polonia we współpracy z Ambasadą Azerbejdżanu- organizacja pan wicedyrektor Stanisław Halat
Uczniowie
Justyna Żołnacz, Alicja Borkowska, Piotr Sołtysik
19 czerwca 2021 r.
plac Hallera-Warszawa
19 czerwca nasi wychowankowie mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertu na wolnym powietrzu p.t.„Chopin na Pradze” ,organizowanego przy współpracy z Telewizją Polską S.A.
organizacja pan wicedyrektor Stanisław Halat
Uczniowie-
Jan Brożek, Mateusz Łuczak, Alicja Borkowska , Łukasz Napiórkowski
1 lutego 2021 r.
on-line
1 lutego odbył się zdalnie na platformie zoom„Koncert kolęd i kompozycji” zorganizowany panią Annę Łuczak i panią Katarzynę Mościcką-Przeniosło, wystąpili uczniowie sekcji oraz ich goście.
Uczniowie sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony