Sekcja Teorii Muzyki

kierownictwo: mgr Agata Wardzyńska

 

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej
w roku szkolnym 2021-2022.

Data

Zakres

Godziny

Miejsce

21 lutego 2022 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM II st.

9-10.30

foyer

s. koncertowej

22 lutego 2022 r.

sprawdzian końcowy - formy muzyczne - kl. VI OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

24 lutego 2022 r.

sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VI OSM II st.

9-10.30

foyer

s. koncertowej

11-13 kwietnia 2022r.

egzaminy dyplomowe - część teoretyczna

   

30 maja 2022 r.

sprawdzian końcowy - harmonia - kl. V OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

2 czerwca 2022 r.

sprawdzian końcowy – literatura muzyczna - kl. VII OSM I st. i kl. I OSM II st.

 

foyer

s. koncertowej

8 czerwca 2022 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM I st.

 

w klasie

9 czerwca 2022 r.

sprawdzian końcowy – zasady muzyki – kl. II OSM II st.

 

w klasie

10 czerwca 2022 r.

 

sprawdzian końcowy - audycje muzyczne - kl. VI OSM I st.

 

w klasieWyniki Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego "140 URODZINY PATRONA SZKOŁY" (2022):

 
kategoria A (szkoła I st.)
wyróżnienie ex aequo - Alicja Borkowska klasa IV oraz Mikołaj Cajsel  kasa VI
 
kategoria C (szkoła II st. - klasy starsze)
II nagroda ex aequo - Leon Marut klasa IV oraz Józef Domżał klasa VI
III nagroda - Łucja Strzemecka klasa IV
 
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. 
Sponsor nagród - Rada Rodziców ZPSM nr 4 w Warszawie
 

Wyniki III Szkolnego Turnieju Umiejętności Muzycznych (2022):

Miejsce I - Jan Sota
Miejsce II - Krzysztof Maślanka
Miejsce III - Katarzyna Ziomek

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom.
Sponsor nagród - Rada Rodziców ZPSM nr 4 w Warszawie


Wyniki Szkolnych Konkursów z Kształcenia Słuchu dla uczniów OSM i PSM II st. oraz Szkolnych Turniejów Umiejętności Muzycznych dla klas VI OSM I st.

Wyniki VIII Szkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu  - edycja klasy IV-VI OSM i PSM II st - 7 grudnia 2021:

I miejsce - Mirosław Batalyonak (kl.V)
II miejsce -  Youngjee Park (kl.V)
III miejsce - Aniela Mazur (kl.VI)

Wyróżnienia - Maciej Grinholc (kl. VI) Stefan Próchnicki (kl.VI) Zofia Stabryła (kl.IV)

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom.
Sponsor nagród - Rada Rodziców ZPSM nr 4 w Warszawie


Wyniki VII Szkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu - edycja klasy I-III OSM i PSM II st - grudzień 2019:

I miejsce - Youngjee Park
II miejsce - Aleksandra Murawska
III miejsce - Maria Widlarz

Wyniki II Szkolnego Turnieju Umiejętności Muzycznych (grudzień 2019)

I miejsce - Helen Baran
II miejsce - Ada Kaszewska
III miejsce - Natan Supeł

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom.
Sponsor nagród - Fundacja Muzyka Talent Pasja oraz Orkiestra Sinfonia Varsovia


Wyniki V Ogólnoszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu - grudzień 2017 r.

I miejsce - Jan Widlarz - uczeń z klasy prof. Magdaleny Hruszwickiej
II miejsce - Aleksandra Salamon - uczennica z klasy prof. Agaty Kuchty
III miejsce - Kamila Krzonkalla - uczennica z klasy prof. Agaty Kuchty

Wyróżnienia:

Joungjee Park - uczeń z klasy prof. Ewa Cudzich-Wolińskiej
Stefan Próchnicki - uczeń z klasy prof. prof. Agaty Kuchty


Wyniki IV Ogólnoszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu - grudzień 2016 r.

I miejsce - Lucyna Strzemecka - uczennica z klasy prof. Ewy Cudzich-Wolińskiej
II miejsce - Szymon Orliński - uczeń z klasy prof. Ewy Cudzich-Wolińskiej
III miejsce - Małgorzata Godek - uczennica z klasy prof. Magdaleny Hruszwickiej

Wyróżnienia:

Karol Lewandowski - uczeń z klasy prof. prof. Agaty Kuchty
Wiktor Szymański - uczeń z klasy prof. prof. Agaty Kuchty
Jan Tabęcki - uczeń z klasy prof. Ewy Cudzich-Wolińskiej


Przydatne strony polecane do odwiedzenia dla uczniów i nauczycieli:

www.teoria.com
www.dur-moll.pl
www.musictheory.net
www.cdur.pl
www.muzykotekaszkolna.pl
www.ninateka.pl
www.orkiestrownik.pl
www.instrumenty.pl
www.instrumentyludowe.pl
www.imslp.org - Petrucci Music Library

 

Osiągnięcia Sekcji Teorii Muzyki

2016/2017

W testach zewnętrznych w zakresie zasad muzyki z elementami edycji nut organizowanych przez CEA w 2017 roku, nasza szkoła zajęła w regionie mazowieckim:

PSM II st - 1 miejsce (74,2%)
OSM II st - 9 miejsce (64,2%)

Średnia w regionie mazowieckim to 60,8%


2014/2015

Ola Salamon (kl. VI OSM I st.)  - uczennica p. Joanny Kortylewicz-Kuźnik zdobyła III nagrodę w 15. Spotkaniach uczniów szkół muzycznych I st "Wykształcony słuch"  w dniu 28 marca 2015 w Żyrardowie


2013/2014

Magdalena Skwierczyńska (kl. II lic.) - III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem dla Uczniów Szkół Muzycznych II st. w Krakowie, 21-23 listopada 2013 r. (nauczyciel prowadzący: Magdalena Hruszwicka)

Magdalena Skwierczyńska (kl. II lic.) - I miejsce w Konkursie Umiejętności Słuchowych w ramach Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear we Wrocławiu, 7-9 marca 2014

Justyna Banaszkiewicz (nauczyciel) - I miejsce ex aequo w Konkursie Pomysłów Metodycznych podczas Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear we Wrocławiu, 7-9 marca 2014


2012/2013

W testach zewnętrznych organizowanych przez CEA nasza szkoła zajęła w roku 2012 w regionie mazowieckim:

zasady muzyki
PSM II st - 4 miejsce
OSM II st - 6 miejsce

literatura muzyczna
PSM II st - 2 miejsce
OSM II st - 4 miejsce 


2011/2012

Wojciech Chlapek (kl. V PSM) - III miejsce w Makroregionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu w Olsztynie (nauczyciel prowadzący: Ewa Cudzich-Wolińska)

Kamil Zwoliński (kl. II lic) - III miejsce w Makroregionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu w Olsztynie (nauczyciel prowadzący: Ewa Cudzich-Wolińska)

Izabela Mazur (kl. II lic) - wyróżnienie w Makroregionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu w Olsztynie  (nauczyciel prowadzący: Ewa Cudzich-Wolińska)

Magdalena Hruszwicka (nauczyciel) - I nagroda w Konkursie Pomysłów Metodycznych podczas Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear 2012 we Wrocławiu

Agata Kuchta (nauczyciel) - III nagroda w Konkursie Pomysłów Metodycznych podczas Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear 2012 we Wrocławiu


2010/2011

Wojciech Kostrzewa (kl. III lic. A) - nagroda specjalna w Concours International de Composition Artistes en Herbe w Luksemburgu


2009/2010

Marta Aksztin (kl. III lic. B) - II miejsce w Olimpiadzie Artystycznej - sekcja muzyki (nauczyciel prowadzący: Paweł Markuszewski)

Ryszard Alzin (kl. III lic. A) - I miejsce w IV Regionalnym Konkursie Solfeżowym (nauczyciel prowadzący: Magdalena Hruszwicka)

Ewa Paciorek (kl. IV PSM II st.) - dyplom finalisty w IV Regionalnym Konkursie Solfeżowym (nauczyciel prowadzący: Magdalena Hruszwicka)

Nauczyciele Sekcji Teorii Muzyki

Nauczyciele teorii muzyki w roku szkolnym 2021/2022

Magdalena Hruszwicka (UMFC)
Opiekun-Koordynator ds. PSM II st. 
formy muzyczne, kształcenie słuchu, harmonia

Anna Kabala 
ksztaleceni słuchu, zasady muzyki, harmonia

Grzegorz Kos (UMFC)
formy muzyczne, historia muzyki

Bronisław Kot 
historia muzyki

Paweł Markuszewski
historia muzyki, harmonia

Ada Nijakowska 
kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Paweł Stułka
literatura muzyczna, harmonia

Mariusz Tokarski
zasady muzyki, kształcenie słuchu

Agata Wardzyńska (UMFC)
Kierownik Sekcji
 Teorii Muzyki
harmonia, kształcenie słuchu

Małgorzata Woźniak-Karczyńska
kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki

Agnieszka Teodora Żabińska
kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Plany nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

 Przedmiot

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Liczba godzin tygodniowo

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

2

2

Audycje muzyczne

-

-

-

1

1

1

   

Rytmika

1

1

1

-

-

-

   

Literatura muzyczna

           

2

 

Zasady muzyki z edycją nut

             

2


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

Przedmiot

 

Klasa

I

II

III

IV

V

VI

 

Liczba godzin tygodniowo

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

Literatura muzyczna

2

         

Zasady muzyki z elem. kształcenia słuchu

1

         

Zasady muzyki z elem. edycji nut

 

2

       

Historia muzyki

 

2

2

2

2

2

Harmonia

   

2

2

2

 

Formy  muzyczne

       

2

2

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TEORIA MUZYKI

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

I Kształcenie słuchu z rytmiką kl. 1–3

1. Lasocki K.J. – Mały solfeż. Zatwierdzono jako książkę pomocniczą w zakładach kształcenia nauczycieli, pismem Ministerstwa Oświaty z dnia 28 XI 1959 (PM2 – 3196/59)

2. Wacholc M. – Solfeż elementarny. Triangiel. Podręczniki dla klas 1 – 3. Zalecane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (nr DEA. I. KP. 7602 – 1/2000)

3. Florek L., Tomera-Chmiel I., Stachak T. – Nasza muzyka 1, wyd. EUTERPE 2006

II Kształcenie słuchu kl. 4–6

1. Lasocki K.J. – Solfeż cz. I i II, PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych I i II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 5 XII 1963 (ZSA-I-9/52/63).

2. Wacholc M. – Czytanie nut głosem, PWM, Kraków 1993.

3. Ziemiańska–Peret Z. – Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu, Warszawa, WSiP.

III Audycje muzyczne kl. 4–6

1. Muchenberg B. – Pogadanki o muzyce, cz. I i II, Kraków 1988 – 89.

2. Kreiner-Bogdańska A. – W krainie muzyki, PWM, Kraków 2006.

3. Wesołowski Fr. – Zasady muzyki, PWM, Kraków 1980. Podręcznik zatwierdzony do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 II 1960 (ZSA-I-9/79/60).

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

I Kształcenie słuchu kl. 1 gim – 3 lic

1. Dzielska J. – Podręcznik do kształcenia słuchu, PWM. Zatwierdzony do użytku w liceach oraz szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 14 VII 1969 (ZSA-I-0820/6/69).

2. Dziewulska M. – Materiały do kształcenia słuchu. PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych II stopnia jako materiał do dyktand, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 X 1960 (ZSA-I-9/42/60)

3. Danyszowa H. – Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu. PWM, Kraków 1996. Zatwierdzony do użytku w szkołach muzycznych II stopnia.

4. Wacholc M. - Czytanie nut głosem, cz. I-III, PWM, Kraków 1993.

5. Bach J.S. - Chorały na cztery głosy (Ćwiczenia w starych kluczach)

II Zasady muzyki kl. 1–2 gim 

1. Wesołowski Fr. – Zasady muzyki, PWM, Kraków 1980. Podręcznik zatwierdzony do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 II 1960 (ZSA-I-9/79/60).

2. Wesołowski Fr. – Materiały do kształcenia słuchu z zasadami i harmonią cz. I. Materiały pomocnicze. Zeszyt 172 C.O.P.S.A. 1977.

III Literatura muzyczna kl. 1 gim 

1. Pajdak-Gorzycka I. – Nauka o muzyce. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Warszawa 1978. Zeszyt 173 C.O.P.S.A.

2. Muchenberg B. – Pogadanki o muzyce cz. I i II, Kraków 1988 – 89.

3. Wójcik D. – Nauka o muzyce. Wiadomości wstępne, instrumenty, formy i polska muzyka ludowa, Musica Jagellonica, Kraków 2001.

IV Harmonia kl. 3 gim – 2 lic

1. Sikorski K. – Harmonia cz. I i II, PWM. Zatwierdzono do użytku w szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 XII 1958 (SA-V-9/97/58).

2. Sikorski K. – Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM 1984. „Zbiór zadań i przykładów” dostosowany jest do podręcznika „Harmonii”, zatwierdzonego do użytku w szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 XII 1958 (SA-V-9/97/58).

3. Wesołowski Fr. – Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 3 sierpnia 1963 (ZSA-I-9/37/63).

4. Pokrzywińska M. – Progresje. Zbiór ćwiczeń harmonicznych, CEA Warszawa 2004. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów prof. Fr. Wesołowskiego i dr. K. Heeringa. Numer zalecenia 1/2004.

5. Wesołowski Fr. – Nauka harmonii, Akademia Muzyczna, Łódź 2008

6. Targosz J. – Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków 1993

V Historia muzyki kl. 2 gim – 3 lic 

1. Chomiński J. – Historia muzyki cz. I i II, PWM, 1989–90.

2. Szlagowska D. – Kultura muzyczna antyku, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1989.

3. Wozaczyńska M. – Muzyka średniowiecza, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1990.

4. Wozaczyńska M. – Muzyka renesansu, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1992.

5. Szlagowska D. – Muzyka baroku, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1998.

6. Kowalska M. – ABC historii muzyki, Musica Jagellonica, Kraków 2001. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Numer zalecenia 1/2001.

7. Zieliński T.A. – Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, C.O.M.U.K. Warszawa 1981.

8. Gwizdalanka D. – Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, PWM SA, t. 1 Kraków 2005, t. 2 Kraków 2006, t. 3 Kraków 2009.

VI Formy muzyczne kl. 2–3 lic

1. Chomiński J.M. – Formy muzyczne t. I–V, PWM, Kraków 1983–84.

2. Frączkiewicz A. – Formy muzyczne t. I–II, PWM, Kraków 1970.

3. Kandulski W. – O formach muzycznych, C.O.K. Warszawa 1972.

4. Wójcik D. – ABC form muzycznych t. I–II, Musica Jagellonica, Kraków 1997.

Sprawdziany końcowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - zakres materiału

SPRAWDZIANY KOŃCOWE W KLASIE VI OSM I st.

Kształcenie słuchu:

Uczniowie realizują zadania na specjalnie przygotowanych arkuszach.

Test zawiera: 
- rozpoznawanie interwałów
- rozpoznawanie trójdźwięków
- dyktando pamięciowe jednogłosowe tonalne
- dyktando rytmiczne jednogłosowe
- zadania teoretyczne

Audycje muzyczne:

Test zawiera pytania z zakresu materiału przerobionego w klasach IV-VI OSM I st. i obejmuje:

1. elementy muzyki
2. fakturę
3. głosy ludzkie
4. instrumenty orkiestry symfonicznej
5. polską muzykę ludową
6. tańce polskie 
7. średniowiecze
8. renesans
9. barok – J.S. Bach, J.F.Haendel, formy muzyczne
10. klasycyzm
11. romantyzm
12. późniejsze okresy ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej

Uczniowie oprócz zadań teoretycznych wysłuchują przykładów z literatury muzycznej (tzw. "mała słuchawka")

SPRAWDZIAN KOŃCOWY Z ZASAD MUZYKI W KLASACH II  OSM II st. i II PSM II st.

Uczniowie rozwiązują pisemny test z materiału obejmującego dwa lata nauki.

Ćwiczenia są zróżnicowane, w większości oparte na przykładach nutowych z literatury muzycznej.

Czas trwania - dwie godziny lekcyjne.

Część pisemna dotycząca edycji nut – zrealizowana podczas zajęć lekcyjnych

SPRAWDZIAN KOŃCOWY Z HARMONII w klasach V OSM II st. i V PSM II stopnia

Część pisemna (3 godziny):

- realizacja konstrukcji harmonicznej z wykorzystaniem poznanych środków harmonicznych (8-16 taktów; połowa z podanym basem, połowa z podanym sopranem)
- analiza harmoniczna (utwór lub fragment utworu z okresu klasycyzmu bądź romantyzmu w fakturze fortepianowej, chóralnej lub kameralnej; ewentualnie wyciąg fortepianowy z utworu orkiestrowego)

UWAGA:
Nie ma możliwości przegrywania tworzonej konstrukcji harmonicznej na fortepianie.
Utwór do analizy harmonicznej zostanie kilkakrotnie zaprezentowany w postaci nagrania.

Część praktyczna (indywidualnie około 10 minut każdy uczeń):

- realizacja na fortepianie wylosowanego zestawu, który zawiera: 
1. progresję modulującą lub niemodulującą,
2. modulację diatoniczną, 
3. melodię, do której należy dobrać akompaniament (faktura fortepianowa).

Przykładowe arkusze ze sprawdzianu w r.szk. 2006/07 (format *.pdf): zadanieanalizazestawy do realizacji na fortepianiezestaw progresji.

SPRAWDZIANY KOŃCOWE DLA MATURZYSTÓW I DYPLOMANTÓW
(klasy: VI OSM II st. i VI PSM II stopnia)

Kształcenie słuchu - część pisemna (około 1 godziny):

- test interwałowo-akordowy
- dyktando 1-głosowe melodyczne pamięciowe
- dyktando 1-głosowe rytmiczne
- dyktando harmoniczne
- dyktando 2-głosowe polifoniczne

Przykładowy arkusz ze sprawdzianu w r.szk. 2007/2008 (format *.pdf)
Przykładowe dyktanda ze sprawdzianu w r.szk. 2007/2008: pamięciowerytmiczneharmoniczne3-głosowe (format *.mp3, 64 kbps)

Kształcenie słuchu - część ustna (każdy uczeń indywidualnie około 10 minut):

- wykonanie przygotowanego ćwiczenia 3-głosowego (jeden głos - śpiew, pozostałe dwa - gra na fortepianie)
- śpiew a vista 1-głosowego ćwiczenia o rozszerzonej tonalności a cappella
- śpiew a vista recytatywu wraz z samodzielną realizacją akompaniamentu na fortepianie 
- śpiew a vista pieśni Schuberta lub Schumanna z nagranym fortepianowym akompaniamentem

UWAGA: 
- materiał nutowy do ćwiczeń 3-głosowych uczniowie otrzymają najpóźniej na miesiąc przed terminem sprawdzianu
- zbiory pieśni Schuberta i Schumanna wraz z nagraniami znajdują się w szkolnej fonotece

Historia muzyki - "słuchawka" i test (około 2 godzin):

Słuchawka:
- uczniowie wysłuchują 8-10 przykładów z literatury muzycznej od średniowiecza do współczesności
- każdy przykład trwa około 2-3 minut; po każdym przykładzie około 3-4 minuty przerwy
- przykłady należy szczegółowo opisać w tabeli, zawierającej następujące rubryki: Środki wykonawcze; Cechy melodyki i harmoniki; Organizacja czasu; Faktura. Zasady kształtowania. Formowanie; Cechy innych elementów: dynamika, artykulacja, kolorystyka...; Wnioski.
- W rubryce Wnioski należy zawrzeć wysnute z analizy słuchowej wnioski dotyczące epoki, okresu, stylu, formy i kompozytora. Rozpoznanie konkretnych utworów jest nieobowiązkowe

Test obejmuje materiał nauczania z wszystkich lat nauki przedmiotu

Tabela
Przykłady ze sprawdzianu w r.szk. 2006/2007 (format *.mp3, 64 kbps): 0102030405060708091011121314

Formy muzyczne (3 godziny):

- każdy uczeń losuje do pisemnej analizy formalnej jeden utwór spośród trzech kategorii:
1. allegro sonatowe
2. fuga
3. inna forma
- analiza jest dokonywana na podstawie pełnego materiału nutowego oraz zaprezentowanego nagrania dzieła

UWAGA:
- aby umożliwić indywidualne dodatkowe odsłuchanie analizowanego utworu prosimy uczniów o zabranie własnych przenośnych odtwarzaczy CD

Przykładowe utwory do analizy - ze sprawdzianu w r.szk. 2006/2007:
J.S. Bach - Fuga c-moll z II tomu "DWK"
L. van Beethoven - Sonata G-dur op. 14 nr 2
F. Chopin - Nokturn c-moll op. 48 nr 1

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

20-02-2020

EGZAMINY DYPLOMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Uczeń klasy programowo najwyższej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic lub opiekun ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu dyplomowego w części teoretycznej, informuje dyrektora szkoły, pisemnie w postaci papierowej, o zajęciach zdawanych w części teoretycznej egzaminu dyplomowego.

ROK SZKOLNY 2021/2022

Egzamin dyplomowy – historia muzyki

Egzamin przwprowadzany jest w formie ustnej. Trwa nie dłużej niż 60 minut. Uczeń losuje zestaw złożony z trzech zadań, po czym otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Do zestawu dołączony jest przykład dźwiękowy, nawiązujący do jednego z trzech zadań, odpowiedź na to zadanie powinna zawierać krótka analizę słuchową przykładu ( rozpoznanie utworu jest niekonieczne, choć mile widziane)

Zakres materiału:

 1. Chorał gregoriański – jego źródła, cechy i formy
 2. Powstanie i rozwój wielogłosowości do Ars Antiqua
 3. Średniowieczna liryka rycerska
 4. Ars Nova, szkoła burgundzka i angielska: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
 5. Muzyka polskiego średniowiecza
 6. Szkoły flamandzkie: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
 7. Świecka muzyka wokalna epoki renesansu
 8. Reformacja i kontrreformacja w muzyce
 9. Szkoła wenecka w XVI wieku – formy, techniki kompozytorskie, przedstawiciele
 10. Muzyka polskiego renesansu
 11. Claudio Monteverdi – kompozytor przełomu epok
 12. Powstanie i rozwój opery w epoce baroku
 13. Formy instrumentalne epoki baroku
 14. Wielkie formy wokalno-instrumentalne epoki baroku: kantata, oratorium, pasja, msza
 15. Najwybitniejsi przedstawiciele muzyki polskiego baroku
 16. Formy wokalno-instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
 17. Formy instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
 18. Twórczość Georga Friedricha Haendla: cechy stylu, inspiracje, formy
 19. Walka o operę i reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
 20. Charakterystyka i rozwój form instrumentalnych w twórczości Josepha Haydna
 21. Charakterystyka i znaczenie twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta
 22. Ludwig van Beethoven – klasyk czy romantyk?
 23. Oświecenie i preromantyzm polski
 24. Pieśń w twórczości romantyków i neoromantyków
 25. Opera w XIX wieku
 26. Twórczość Fryderyka Chopina i jej znaczenie w historii muzyki europejskiej
 27. Muzyka programowa w II połowie XIX wieku
 28. Twórczość Richarda Wagnera i główne założenia jego reformy
 29. Johannes Brahms – prekursor neoklasycyzmu?
 30. Twórczość i działalność Stanisława Moniuszki
 31. Rosyjska szkoła narodowa
 32. Szkoły narodowe: czeska, skandynawska i hiszpańska
 33. Rozwój symfonii w XIX wieku
 34. Muzyka polska w II połowie XIX wieku
 35. Mieczysław Karłowicz i Młoda Polska
 36. Rola i znaczenie twórczości Karola Szymanowskiego
 37. Impresjonizm – pierwsza próba zerwania z estetyką neoromantyczną
 38. Maurice Ravel – impresjonista czy neoklasyk?
 39. Ekspresjonizm – sprzeciw wobec neoromantyzmu czy jego kontynuacja?
 40. Witalizm – cechy, twórcy, dzieła
 41. Cechy twórczości Beli Bartóka
 42. Przemiany stylistyczne w twórczości Igora Strawińskiego
 43. Siergiej Prokofiew – klasyk XX wieku
 44. Cechy twórczości Dmitrija Szostakowicza
 45. Erik Satie i „Grupa Sześciu”
 46. Najwybitniejsi twórcy muzyki amerykańskiej
 47. Awangarda muzyczna po II wojnie światowej
 48. Neoklasycyzm w muzyce polskiej
 49. Przemiany stylistyczne w twórczości Witolda Lutosławskiego
 50. Od awangardy do postmodernizmu: muzyka Krzysztofa Pendereckiego

Egzamin dyplomowy – formy muzyczne 

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Łączny czas egzaminu nie może przekroczyć 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi. Uczeń losuje utwór do analizy, otrzymuje materiał nutowy oraz słucha dwukrotnie jego nagrania. Po wysłuchaniu utworu i przygotowaniu wypowiedzi uczeń przedstawia i uzasadnia wnioski z analizy dzieła muzycznego.

Zakres materiału:

Analiza wzrokowo-słuchowa utworu fortepianowego (z XVII-XXI w.) uwzględniająca:

 • wiedzę i terminologię dotyczącą zasad budowy następujących form muzycznych: forma repryzowa, forma figuracyjna, taniec stylizowany, rondo, fuga, forma wariacyjna, forma sonatowa;
 • umiejętność wyznaczenia i scharakteryzowania w analizowanym utworze elementarnych współczynników formy (np. motyw, fraza, zdanie, okres muzyczny) i większych odcinków formalnych (np. część, faza, temat, łącznik, refren, kuplet, ekspozycja, przeprowadzenie, przetworzenie, repryza, wariacja, koda);
 • umiejętność określenia w analizowanym utworze sposobów kształtowania materiału muzycznego (okresowość, ewolucjonizm, szeregowanie);
 • umiejętność scharakteryzowania w analizowanym utworze elementów muzycznych (melodyka, harmonika, rytmika, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka) i faktury (np. monofoniczna, polifoniczna, homofoniczna).

Egzamin dyplomowy – harmonia

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych.

Zakres materiału:

 •  granie kadencji: wielka i mała doskonała, plagalna zwykła i z S6, zwodnicza, eolska, dorycka, frygijska, neapolitańska doskonała, neapolitańska plagalna, rozszerzona z D64
 • ustawianie i rozwiązywanie akordów charakterystycznych: D7 i D9(>) w pozycji zasadniczej i przewrotach, D71 i D9(>)1 w przewrotach, akordy: chopinowski, akademicki, tristanowski, akordy alterowane i dyzalterowane
 • granie progresji niemodulujących i modulujących (schematy funkcyjne lub wzory z utworów)
 • realizacja na fortepianie przebiegu harmonicznego wg podanych funkcji (faktura 4-głosowa)
 • realizacja na fortepianie przebiegu harmonicznego wg basu cyfrowanego (faktura 4-głosowa)
 • dobór akompaniamentu do melodii (w fakturze fortepianowej)
 • harmonizacja gamy durowej (do 4 znaków)
 • granie modulacji diatonicznych (prostych i złożonych)
 • granie modulacji chromatycznych
 • granie modulacji enharmonicznych (przez czterodźwięk zmniejszony)
 • analiza harmoniczna fragmentów utworów klasyczno-romantycznych

Egzamin dyplomowy – kształcenie słuchu 

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Trwa nie dłużej niż 30 minut, z których 10 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych.

Zakres materiału:

 • śpiewanie nazwami literowymi i solmizacyjnymi przebiegów melodycznych
  • w kluczu wiolinowym, basowym, altowym  i tenorowym,
  • tonalnych do 7 znaków przykluczowych, o rozszerzonej tonalności i atonalnych
  • ściśle jednogłosowych, jednogłosowych z towarzyszeniem akompaniamentu, jednego głosu z konstrukcji wielogłosowej
 • śpiewanie jednego głosu z równoczesną realizacją na fortepianie drugiego głosu
 • śpiewanie jednego głosu z równoczesną realizacją przebiegu rytmicznego lub realizacją na fortepianie akompaniamentu akordowego
 • realizowanie głosem i klaskaniem przebiegów rytmicznych jedno i dwugłosowych
 • rozpoznawanie i odtwarzanie głosem i na fortepianie usłyszanych struktur muzycznych:
  • interwałów prostych i złożonych
  • wszystkich rodzajów  trójdźwięków w układzie skupionym i rozległym, w pozycjach i w przewrotach
  • dominanty septymowej i nonowej we wszystkich postaciach i przewrotach
  • gam durowych i molowych do 7 znaków, skal modalnych, pentatonicznych, cygańskich, góralskich, całotonowych i dodekafonicznych
  • przebiegów i grup rytmicznych
 • analiza słuchowa dyktanda granego na fortepianie lub odtwarzanego z nagrania:
  • pamięciowego tonalnego jedno lub dwugłosowego
  • melodycznego tonalnego jedno  lub dwugłosowego
  • melodycznego atonalnego jednogłosowego
  • rytmicznego jedno lub dwugłosowego
  • harmonicznego z określeniem funkcji lub literowych nazw akordów
  • dwugłosu melodyczno-rytmicznego
 • uczenie się na pamięć (ze słuchu lub zapisu) i odtwarzanie wybranych fragmentów muzycznych (głosem lub na fortepianie)
 • poprawianie błędów w podanym tekście nutowym zgodnie  z usłyszanym brzmieniem fragmentu muzycznego (korekta błędów wysokościowych i rytmicznych)
 • transponowanie głosem lub na fortepianie przebiegów melodycznych

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

20-02-2020

Egzaminy wstępne do klas I OSM II st. i PSM II st.

1. Egzamin ogólnomuzyczny badający predyspozycje słuchowe składa się z dwóch części:

a) część pisemna przeprowadzana jest zbiorowo i składa się z następujących zadań:

- część słuchowa

interwały proste -  grane harmonicznie

trójdźwięki i D7 - układ skupiony grane harmonicznie

dyktando pamięciowe

dyktando dwugłosowe polifoniczne ( obowiązkowy zapis głosu górnego, zapis głosu dolnego podwyższa ocenę )

- krótka część teoretyczna zawierająca elementy budowy gam, trójdźwięków oraz interwałów muzycznych 

b) część ustna przeprowadzana jest indywidualnie i składa się z następujących zadań:

ćwiczenie solfeżowe a'vista  poprzedzone zaśpiewaniem odpowiedniej gamy i triady  

(w tonacjach do 3 znaków, w kluczu wiolinowym lub basowym, solmizacją lub literami)

 

 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony