Struktura szkoły

8-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

dająca podstawy wykształcenia muzycznego i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

  • pion ogólnokształcący
  • pion muzyczny z wydziałem instrumentalnym
  • w klasie 7 i 8 możliwość nauki w specjalności rytmika

4-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

dająca średnie wykształcenie muzyczne oraz wykształcenie ogólnokształcące w zakresie liceum, kończąca się maturą i dyplomem

  • pion ogólnokształcący
  • pion muzyczny z wydziałem instrumentalnym i wydziałem rytmiki

6-letnia Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia (popołudniowa)

  • dająca średnie wykształcenie muzyczne
  • pion muzyczny z wydziałem instrumentalnym i wydziałem rytmiki

Sekcje i wydziały

  • Wydział Instrumentalny
  • Wydział Rytmiki

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony