Programy europejskie - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Programy europejskie

Dodatkowy nabór IX 2021

DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW na WYJAZDY w RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ dla UCZNIÓW KLAS III-VI OSM i PSM II ST.

Uczniowie, chcący wziąć udział w 3-tygodniowych wyjazdach do Lahti, Helsinek, Toledo i Madeiry w rku szkolnym 2021/2022, powinni złożyć w Sekretariacie Dyrekcji (pok. 26) wypełniony formularz w terminie do 30.09.2021 r.

Kandydat powinien spełniać kryteria wymienione w Regulaminie rekrutacji do programu Erasmus+.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W roku bieżącym szkoła realizuje w ramach programu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” projekt  pod nazwą „Music without frontiers II” obejmujący 18 miesięczny czasokres – XI 2016-VI 2018, w którym biorą udział uczniowie-instrumentaliści wyłonieni na podstawie szkolnego regulaminu.

Partnerami szkoły w projekcie są Lahden Konservatorio Oy, Helsingin Konservatorion Säätiö, Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng.º Luiz Peter Clode, Glasgow Kelvin College i Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły podpisały listy intencyjne o współpracy.

Koncerty orkiestry w Niemczech

W dniach 10-14 grudnia 2015 roku orkiestra szkolna gościła w Niemczech na zaproszenie Chóru Ewangelickiego w Sindelfingen.

Wizyta studyjna w Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele ZPSM nr 4 odbyli wizytę studyjną w szkole muzycznej w Isafjordur na Islandii w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, subsydiowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Była to pierwsza wymiana międzynarodowa skierowana jedynie do kadry nauczycielskiej.          

W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele wszystkich sekcji szkoły: Stanislaw Halat – perkusja, Joanna Świtlik – fortepian, Elżbieta Mackoś-Gorayska – akompaniament, Maria Peradzyńska-Filip – flet, Dorota Boruch Żołnacz – klarnet, Anna Wandtke – skrzypce, Agata Kuchta – teoria muzyki.

Programy europejskie realizowane przez Szkołę

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie ma bogate doświadczenie w międzynarodowej wymianie edukacyjnej uczniów i nauczycieli. Świadczy o tym chociażby udział szkoły w latach 2004-2010 w trzech dwuletnich edycjach projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, w dwóch dwuletnich projektach realizowanych w ramach programu Comenius w latach 2011-2013 oraz w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2015. Obecnie ZPSM nr 4 przystąpił do projektu w ramach programu PO WER, obejmującego lata 2016-2018. 

Erasmus edycja 2019-2021

Drodzy uczniowie klas III-VI OSM i  PSM II stopnia!

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku naszej Szkoły na realizację projektu Music without frontiers 3 w ramach programu Erasmus+ w latach 2019-2021, proszę  o zgłaszanie kandydatur do wyjazdów na 3-tygodniowe staże w konserwatoriach w Finlandii (Helsinki, Joensu, Lahti), Maderze i Toledo do dnia 15 października 2019.

Regulamin i załącznik do pobrania - pdf

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony