Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W roku bieżącym szkoła realizuje w ramach programu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” projekt  pod nazwą „Music without frontiers II” obejmujący 18 miesięczny czasokres – XI 2016-VI 2018, w którym biorą udział uczniowie-instrumentaliści wyłonieni na podstawie szkolnego regulaminu.

Partnerami szkoły w projekcie są Lahden Konservatorio Oy, Helsingin Konservatorion Säätiö, Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng.º Luiz Peter Clode, Glasgow Kelvin College i Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły podpisały listy intencyjne o współpracy.

Uczniowie realizują staż w cyklu trzytygodniowym. Odbywają dwa razy w tygodniu indywidualne lekcje  instrumentalne oraz zajęcia zespołowe i orkiestrowe. Na koniec stażu prezentowane są utwory opracowywane podczas pobytu na koncertach - orkiestrowym, solowym i zespołowym. W obecnym projekcie, w wyjazdach do sześciu zaprzyjaźnionych konserwatoriów bierze udział 30 uczniów i 6 opiekunów naszej szkoły.

ZPSM nr 4 w ramach wymiany obejmuje opieką dydaktyczno-artystyczną  uczniów szkół partnerskich podczas trzytygodniowego pobytu edukacyjnego, w ramach którego realizowany jest  uzgodniony wcześniej program.

Zrealizowane mobilności uczniów w ramach programu PO WER:

Glasgow 23.01-10.02.2017

Helena Sojka – śpiew

Paulina Pytlak – śpiew

Magdalena Dąbkowska – śpiew

Dominik Sieńko – śpiew

Jan Tabęcki – fortepian

Opiekun – Renata Dąbrowska

Madera 6-24.02.2017

Wiktoria Grajewska – klarnet

Adam Dudek – akordeon

Sabriye Gizem Kardal –- fortepian

Marta Przestrzelska – flet

Antonina Bartyś – altówka

Opiekun – Stanisław Halat

Lahti 6-24.03.2017

Maria Falkiewicz – skrzypce

Julia Kuran – skrzypce

Maja Kuzińska – flet

Helena Hruszwicka – altówka

Joanna Kacymirow – wiolonczela

Opiekun – Agata Kuchta

Helsinki 20.03-7.04.2017

Magdalena Czestkowska – skrzypce

Natalia Kriese – obój

Zuzanna Moskwik – fortepian

Aleksandra Kamińska – harfa

Małgorzata Godek – fortepian

Opiekun – Agnieszka Mroczek

Toledo 24.04 -12.05.2017

Katarzyna Tarkowska – wiolonczela

Milena Krupińska – skrzypce

Maria Kapsiak – skrzypce

Zuzanna Kuklińska – skrzypce

Natalia Borzuta – fortepian  

Opiekun – Renata Dawidziuk-Kuczmierowska

Joensuu w Finlandii 4-27.02.2018

Joanna Głuska – fortepian

Egon Wielgos – saksofon

Maja Uzarska – skrzypce

Katarzyna Siakaluk – skrzypce

Maria Jaszewska – skrzypce

Katarzyna Mościcka-Przeniosło – opiekun

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony