PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

PROGRAMY EUROPEJSKIE

24-09-2021

Dodatkowy nabór IX 2021

więcej

Erasmus edycja 2019-2021

więcej

Programy europejskie realizowane przez Szkołę

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie ma bogate doświadczenie w międzynarodowej wymianie edukacyjnej uczniów i nauczycieli. Świadczy o tym chociażby udział szkoły w latach 2004-2010 w trzech dwuletnich edycjach projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, w dwóch dwuletnich projektach realizowanych w ramach programu Comenius w latach 2011-2013 oraz w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2015. Obecnie ZPSM nr 4 przystąpił do projektu w ramach programu PO WER, obejmującego lata 2016-2018. 

więcej

Wizyta studyjna w Islandii

więcej

Koncerty orkiestry w Niemczech

więcej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W roku bieżącym szkoła realizuje w ramach programu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” projekt  pod nazwą „Music without frontiers II” obejmujący 18 miesięczny czasokres – XI 2016 - VI 2018, w którym biorą udział uczniowie-instrumentaliści wyłonieni na podstawie szkolnego regulaminu.

więcej