Informacje - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

rekrutacja do klas wyższych niż pierwsza OSM I st., OSM II st., PSM II st.

rekrutacja do I klasy OSM II st., PSM II st.

Rekrutacja do klas wyższych niż pierwsza OSM I st.

Rekrutacja do I klasy OSM I st.

Zasady nauki w okresie od 20 XII 2021 do 9 I 2022

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony