PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Sekcja Teorii Muzyki

kierownictwo: mgr Agata Wardzyńska

 

20-02-2020

Egzaminy wstępne - część teoretyczna

więcej