PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Aktualności Wydziału Rytmiki

Zapraszamy do współnego kolędowania!

 

*************************************************************************************************************************

Z ogromną radością informujemy, że konkurs z kształcenia słuchu w klasach III został rozstrzygnięty.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Krzysztof Maślanka

II miejsce - Jan Sot

III miejsce - Ludmiła Marut, Aniela Toczyska, Matylda Witkowska

wyróżnienia: Ignacy Durka, Lukas Simon, Maja Stołowska

 

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!

 

****************************************************************************************************************************

W najbliższy piątek, 29 marca o godz. 8.15, uczniowie klas III wezmą udział w I etapie konkursu z kształcenia słuchu. Będzie miał on formę pisemną i odbędzie się podczas lekcji kształcenia słuchu. Zagadnienia  obejmujące I etap to typowe zadania słuchowe, nad którymi uczniowie pracują od początku nauki tego przedmiotu: dyktando melodyczne, dyktando melodyczne w formie układanki, dyktando rytmiczne oraz słuchowe rozpozanwanie interwałów. Materiał zadań jest oparty na programie klasy III (dotychczas przerobionym i utrwalonym). Każda grupa napisze część pisemną razem ze swoim nauczycielem. Informacje na temat osób zakwalifikowanych do II etapu podamy 29 marca. Planowany termin II etapu - 5 kwietnia 2019.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!!!

 

REGULAMIN I KONKURSU Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

 1. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego obrazu przedmiotu kształcenie słuchu  oraz zachęcanie uczniów do indywidualnej pracy w zakresie tego przedmiotu.
 2. Konkurs jest częścią innowacyjnego projektu „Polska dźwiękiem malowana” - w proponowanych zadaniach konkursowych znajdą się melodie ludowe z różnych regionów Polski.
 3. Organizatorami konkursu są nauczyciele kształcenia słuchu w klasach I-III ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie.
 4. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas trzecich OSM I stopnia. 
 5. Program konkursu obejmuje zagadnienia przygotowywane z uczniami w ciągu trwającego roku szkolnego. 
 6. Konkurs jest dwuetapowy. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają 21 punktów w etapie I.

ETAP I – przeprowadzony w formie pisemnej:

 • rozpoznawanie poznanych interwałów
 • 8-taktowe dyktando melodyczne jednogłosowe
 • dyktando „układanka”
 • dyktando rytmiczne

ETAP II – ustny, obejmuje śpiewanie solmizacją oraz nazwami literowymi:

 • 1 z 8  przygotowanych wcześniej melodii ludowych (z taktowaniem),
 • wylosowanej melodii ludowej a vista,
 • śpiewanie wylosowanej gamy durowej (C-dur lub F-dur) i odmiany gamy molowej (a-moll lub d-moll),
 • śpiewanie triady harmonicznej wylosowanej gamy molowej lub durowej,
 • śpiewanie nazwami literowymi wylosowanego trójdźwięku durowego lub molowego od podanego dźwięku w górę,
 • śpiewanie nazwami literowymi wylosowanego interwału (do kwinty włącznie) od podanego dźwięku w górę.       
 1. Na przygotowanie 10 ćwiczeń do II etapu uczniowie będą mieli tydzień. Pozostałe zadania konkursowe są utajnione
 2. Nagrody za udział w konkursie oraz dyplomy zostaną wręczone po zakończeniu Konkursu.
 3. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie: przewodniczący - A . Widlarz, członkowie - B. Miłoszewska-Piszek, A. Sienkiewicz-Scholl.
 4. Zasady punktacji  ustala Jury w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje Jury co do podziału nagród są nieodwołalne i ostateczne.

 

 

********************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

19 grudnia 2018 godz. 17.30 Sala Kameralna

17 grudnia w Sali Koncertowej odbędzie się  koncert w wykonaniu uczniów klas I-III OSM I stopnia. Zapraszamy!

17 grudnia 2018 godz. 17.30 Sala Koncertowa

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zorganizowanych przez nauczycieli Wydziału Rytmiki w ramach Święta Szkoły!

6 października 2018 od godz. 9.00​​

 

Zapraszamy na Koncert Kolęd!

20 grudnia 2017, godz. 17.00, Sala Kameralna

Koncert Zimowy klas I-III

18 grudnia 2017, Sala Koncertowa 

Zapraszamy!

KONCERT Wydziału Rytmiki

POLSKO - TAJWAŃSKIE SEMINARIUM RYTMIKI 26-27 STYCZNIA 2017

26.01.2017

godz. 10.00 - 13.00

WARSZTATY RYTMIKI Z GOŚĆMI Z TAJWANU

prowadzenie: Agnieszka Widlarz, Gabriela Konarzewska, Barbara Gruberné - Bernacka

 

godz. 14.00 - 15.00

WARSZTATY Z UCZESTNIKAMI Z POLSKI

prowadzenie: Mindy Shieh / Tajwan /

 

27.01.2017

godz.15.00

KONCERT w wykonaniu uczniów polskich i tajwańskich


 

Koncert Zimowy uczniów kl. I-III OSM I st. 

19.XII. 2016  godz.17:00  Sala Koncertowa

W programie kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne, interpretacje ruchowe utworów oraz przedstawienie "Jasełka"

 

 

KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczennic Wydziału Rytmiki i zaproszonych gości

14.12.2016 godz. 18.00 Sala Kameralna

 

Thumbnail