PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

20-02-2020

EGZAMINY DYPLOMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZAKRES MATERIAŁU - HISTORIA MUZYKI

Egzamin przwprowadzany jest w formie ustnej. Uczeń losuje zestaw złożony z trzech zadań, po czym otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Do zestawu dołączony jest przykład dźwiękowy, nawiązujący do jednego z trzech zadań, odpowiedź na to zadanie powinna zawierać krótka analizę słuchową przykładu ( rozpoznanie utworu jest niekonieczne, choć mile widziane)

 1. Chorał gregoriański – jego źródła, cechy i formy
 2. Powstanie i rozwój wielogłosowości do Ars Antiqua
 3. Średniowieczna liryka rycerska
 4. Ars Nova, szkoła burgundzka i angielska: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
 5. Muzyka polskiego średniowiecza
 6. Szkoły flamandzkie: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
 7. Świecka muzyka wokalna epoki renesansu
 8. Reformacja i kontrreformacja w muzyce
 9. Szkoła wenecka w XVI wieku – formy, techniki kompozytorskie, przedstawiciele
 10. Muzyka polskiego renesansu
 11. Claudio Monteverdi – kompozytor przełomu epok
 12. Powstanie i rozwój opery w epoce baroku
 13. Formy instrumentalne epoki baroku
 14. Wielkie formy wokalno-instrumentalne epoki baroku: kantata, oratorium, pasja, msza
 15. Najwybitniejsi przedstawiciele muzyki polskiego baroku
 16. Formy wokalno-instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
 17. Formy instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
 18. Twórczość Georga Friedricha Haendla: cechy stylu, inspiracje, formy
 19. Walka o operę i reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
 20. Charakterystyka i rozwój form instrumentalnych w twórczości Josepha Haydna
 21. Charakterystyka i znaczenie twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta
 22. Ludwig van Beethoven – klasyk czy romantyk?
 23. Oświecenie i preromantyzm polski
 24. Pieśń w twórczości romantyków i neoromantyków
 25. Opera w XIX wieku
 26. Twórczość Fryderyka Chopina i jej znaczenie w historii muzyki europejskiej
 27. Muzyka programowa w II połowie XIX wieku
 28. Twórczość Richarda Wagnera i główne założenia jego reformy
 29. Johannes Brahms – prekursor neoklasycyzmu?
 30. Twórczość i działalność Stanisława Moniuszki
 31. Rosyjska szkoła narodowa
 32. Szkoły narodowe: czeska, skandynawska i hiszpańska
 33. Rozwój symfonii w XIX wieku
 34. Muzyka polska w II połowie XIX wieku
 35. Mieczysław Karłowicz i Młoda Polska
 36. Rola i znaczenie twórczości Karola Szymanowskiego
 37. Impresjonizm – pierwsza próba zerwania z estetyką neoromantyczną
 38. Maurice Ravel – impresjonista czy neoklasyk?
 39. Ekspresjonizm – sprzeciw wobec neoromantyzmu czy jego kontynuacja?
 40. Witalizm – cechy, twórcy, dzieła
 41. Cechy twórczości Beli Bartóka
 42. Przemiany stylistyczne w twórczości Igora Strawińskiego
 43. Siergiej Prokofiew – klasyk XX wieku
 44. Cechy twórczości Dmitrija Szostakowicza
 45. Erik Satie i „Grupa Sześciu”
 46. Najwybitniejsi twórcy muzyki amerykańskiej
 47. Awangarda muzyczna po II wojnie światowej
 48. Neoklasycyzm w muzyce polskiej
 49. Przemiany stylistyczne w twórczości Witolda Lutosławskiego
 50. Od awangardy do postmodernizmu: muzyka Krzysztofa Pendereckiego

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki