PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Fanfara na Zamku Królewskim 2018

21-10-2018

Zespół instrumentów dętych blaszanych pod kierunkiem prof. Wiesława Woźnickiego podczas Dnia Edukacji Narodowej
2018 w Zamku Królewskim wykonał uroczyste fanfary.