PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

I Warszawski Konkurs Fortepianu Dodatkowego "Fortepian, moja pasja"

Plan Koncertu Laureatów 

LISTA UCZESTNIKÓW >>>
PLAN PRÓB, 5 lutego 2020>>>
PLAN PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH, 6 lutego 2020>>>

Regulamin Konkursu "Fortepian, moja pasja" 2020 PDF>>>
Karta zgłoszeniowa WORD>>>

Dodatkowe wyjaśnienia regulaminowe: 
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych I stopnia z ostatniego roku nauki tego przedmiotu. Jeżeli w klasie V szkoły muzycznej I st. uczeń kończy dwuletni kurs nauki gry na fortepianie, może być zakwalifikowany do Konkursu.
2. W naszym Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie klas organów i klawesynu, ze względu na oczywiste pokrewieństwo instrumentu głównego z fortepianem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału uczennice/uczniowie specjalności rytmika.