PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Komunikat dyrektora o przedłużeniu nauczania zdalnego i zmianach terminów

28-11-2020