PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Konkursy

VI Ogólnopolski Konkurs Organowy im Mariana Sawy 14-15.01.2020
WYNIKI PDF>>>
PLAKAT>>>
Harmonogram Konkursu- poprawiony 10.01
Plan ćwiczeń-  poprawiony 10.01

Regulamin PDF - 
Formularz zgłoszeniowy 
PDF WORD

Informacja administratora PDF WORD

II Ogólnopolski Konkurs Harfowy im. K. Grolla
Regulamin PDF 
Karta zgłoszenia uczestnika PDF WORD
Ochrona danych Info do podpisania
PDF WORD

WYNIKI KONKURSU
Harmonogram prób akustycznych>>>
Harmonogram ćwiczeń>>>

HARMONOGRAM KONKURSU poprawiony PDF>>>
PLAN KONKURSU PDF>>> 

III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Od Bacha do Szymanowskiego
WYNIKI KONKURSU>>> 
Regulamin Konkursu PDF
Formularz zgoszeniowy WORD  PDF
Informacja RODO do podpisania WORD PDF