PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

NAUCZYCIELE ORGANÓW

Prof. Emilia Dziubińska

Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (obecnie ZPSM nr4) w klasie organów prof. Marietty Kruzel-Sosnowskiej w 1980 r. Następnie kontynuowała naukę w warszawskiej Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina (obecnie UMFC) w klasie  organów prof. Andrzeja Chorosińskiego, gdzie  w 1985 r. uzyskała dyplom magistra sztuki. W latach 1985-1989 kontynuowała studia w mistrzowskiej klasie organów prof. Lionela Rogga w Konserwatorium w Genewie otrzymując w 1987 r. Diplôme de Perfectionement, a w 1988r. Prix de Virtuosité. Uczestniczyła w wielu kursach interpretacji organowej prowadzonych m.in. przez Marie-Claire Alain, Guy Bovet'a, Gastona Litaize’a ,  Michaela Schneidera,  Milana Ślechty, Herberta Wulfa, czy Haralda Vogla. Koncertuje w kraju i za granicą (Austria , Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia,  Szwajcaria, Węgry, Włochy). Chętnie  współpracuje ze  śpiewakami wykonując repertuar z  kręgu muzyki  religijnej. Wraz z mężem - Jerzym Dziubińskim również organistą , tworzy Duet Organowy propagując muzykę organową przeznaczoną na cztery ręce oraz na dwa instrumenty. Również wespół z mężem i z towarzyszeniem orkiestry „Warszawscy Soliści Concerto Avenna” pod dyrekcją Andrzeja Mysińskiego wykonała w 2005 r. wszystkie koncerty organowe Jerzego Fryderyka Haendla a 2007 koncerty organowe C.Ph. E. Bacha i J. Haydna. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Od 1990 r.Emilia Dziubińska prowadzi klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, a w latach 2005-2015 pracowała w Zespole Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Jej uczniowie są laureatami wielu nagród na międzyszkolnych konkursach i przesłuchaniach organowych. Klasę organów Prof. Emilii Dziubińskiej ukończyło 21 uczniów. Wszyscy, którzy chcieli studiować grę organową pomyślnie zdali do na studia muzyczne w Polsce i za granicą. Emilia Dziubińska prowadzi również w UMFC zajęcia metodyki nauczania gry na organach. Pedagogika jest jej pasją. Jest zapraszana do prowadzenia otwartych lekcji oraz wykładów z zakresu pedagogiki i organoznawstwa.

Osobnym zakresem jej działalności jest gra liturgiczna. Już w czasie studiów w Genewie akompaniowała nabożeństwa zapoznając się z muzycznymi rytami kościołów różnych wyznań. Pracowała w parafiach:rzymsko-katolickiej, ewangelicko-reformowanej, luterańskiej i anglikańskiej. W latach 1989 do 1993 była organistką kościoła sw. Zygmunta, a od dwudziestu lat organistką tytularną parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Emilia Dziubińska zajmuje się również popularyzacją muzyki. Ma na swym koncie cykl artykułów z zakresu historii muzyki pisanych dla czasopisma "Życie Świata" Z jej inicjatywy i pod jej kierownictwem odbywały się przez przeszło dwadzieścia lat cykle koncertów muzyki organowej i kameralnej „WIECZORY MUZYCZNE” w kościele św. Zygmunta na warszawskich Bielanach. Wzięli w nich udział czołowi polscy i zagraniczni organiści, śpiewacy i inni instrumentaliści, zespoły kameralne, chóry i orkiestry.  Za tę  działalność została dwukrotnie uhonorowana nagrodą Burmistrza Gminy Warszawa-Bielany za „krzewienie kultury na terenie Gminy”. Emilia Dziubińska jest także współzałożycielem i członkiem zarządu Towarzystwa im. Mariana Sawy.Prof. Piotr Grinholc

Urodził się w 1966 roku w Warszawie. Naukę muzyki rozpoczął w wieku sześciu lat. W 1986 roku ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (obecnie ZPSM nr. 4) i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie organów Prof. Marietty Kruzel-Sosnowskiej. W czasie trwania nauki w liceum brał czynny udział w koncertach jako organista solista i akompaniator. Zdobył również laury w konkursie kompozytorskim zorganizowanym w Liceum, a na egzaminie dyplomowym z fortepianu grał także własną kompozycję. Podczas nauki w Liceum był też uczniem kompozycji prof. Romualda Twardowskiego – jednego z najbardziej znanych i cenionych współczesnych kompozytorów polskich. W wieku 16 lat rozpoczął regularną współpracę, jako drugi organista w warszawskim kościele p.w. Przemienienia Pańskiego (zakon Kapucynów) przy ul. Miodowej w Warszawie. W latach 1987-1992 pracował jako samodzielny organista w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach. W tym też czasie zdobywał doświadczenie techniczne i umiejętności w zakresie budowy organów i intonacji głosów organowych w firmie organmistrzowskiej „Edmund Kamiński” przy budowie organów które były konstruowane w tej właśnie parafii. Zdobyta wiedza pozwoliła na dokończenie budowy tegoż instrumentu już po śmierci Edmunda Kamińskiego.
W 1992 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC), w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego. W czasie studiów uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach interpretacji oraz w krajowych i zagranicznych seminariach organowych które prowadzili między innymi Guy Bovet, Bruno Oberhammer, Marie-Claire Alain, Herbert Wulf, Hans Haselbock. W roku 1988 brał udział w kursach mistrzowskich Internationalen Studienwochen für Neue Geistliche Musik w Sinzig i Bonn (Niemcy) które organizował i prowadził Peter Bares oraz Zsigmond Szathmáry. W latach 1991-1992 pracował jako organista w St.-Johannis-Kirche na Hallig Hooge w archipelagu Wysp Fryzyjskich zdobywając praktykę liturgiczną w kościele Ewangelickim. W czasie studiów był także współpracownikiem Prof. Michała Dąbrowskiego jako organista w warszawskiej Bazylice Św. Krzyża. Prowadził grę liturgiczną podczas uroczystych Mszy św. celebrowanych z okazji poświęcenia nowych organów piszczałkowych w Bazylice w Licheniu (organy firmy D. Zych), w kościele Wszystkich Świętych (organy firmy D. Zych), w kościele Podwyższenia Krzyża Św. (organy firmy E. Kamiński), oraz w kościele św. Zygmunta w Warszawie (organy firmy W. Truszczyński), w kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku (organy firmy D. Zych), w Parafii p.w. M.B. Królowej Polski w Iłowie k. Sochaczewa (organy firmy D. Zych). W 2008 roku prowadził akompaniament liturgiczny podczas uroczystej inauguracji odrestaurowanych barokowych organów Michaela Englera w bazylice Krzeszowie. Brał także udział w odbiorze technicznym tychże organów prezentując komisji odrestaurowane glosy językowe. Piotr Grinholc jest także czynnym koncertjącym organistą. Koncertował jako solista i akompaniator w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Rosji, Ukrainie, a także w Kanadzie. Jako organista wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą J. Maksymiuka wykonywał partie organowe w Symfonii „Polonia” I.J. Paderewskiego oraz Missa Solemnis L. van Beethovena, „Te Deum” A. Brucknera oraz „Credo” K. Pendereckiego pod batutą kompozytora. Wykonał rozbudowaną partię organów w polskiej prapremierze Missy Andiny której kompozytorem jest peruwiański kompozytor Alejandro Núñez Allauca. Wykonywał też partie basso continuo w wielu utworach oratoryjnych z epoki baroku, w tym w Pasji wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha.Prowadził także, na prośbę rodziny, grę liturgiczną na mszy żałobnej Czesława Niemena na warszawskich Powązkach w 2004 roku.
Piotr Grinholc był także jednym z ekspertów specyfikacji technicznej i dyspozycji głosów serii kościelnych organów Johannus. W późniejszej produkcji, seria tych dwumanuałowych, 18 głosowych organów otrzymała nazwę handlową “Etiude” i była przeznaczona dla uczniów i studentów klas organów jako instrument do celów ćwiczebnych.
W latach 1988-1991 prowadził także praktykę pedagogiczną w Placówce Oświatowej „Musica” w Warszawie pracując z dziećmi utalentowanymi muzycznie. W latach 1991 - 2005 pracował z zespołem wokalnym “Ziarenko”, który brał udział w pierwszej edycji katolickiego programu “Ziarno” emitowanego przez TVP1. W latach 2001 - 2003 prowadził młodzieżowy chór mieszany “Granum”. W warszawskim Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia” (które założył Piotr Maszyński w 1886 roku) prowadził działalność dydaktyczną zarówno w zespołach dziecięcych jak i młodzieżowych. Z „Lutnią”, z którą jest związany od 6 roku życia, brał udział w licznych koncertach wykonując na organach partie basso continuo między innymi w utworach oratoryjnych G.F.Haendla, A.Vivaldiego, G.G.Gorczyckiego, J.S.Bacha, M.Haydna J.A.Hasse, oraz kompozycje M.Sawy. Chórom "Lutni" akompaniował też na fortepianie. W “Lutni” otrzymał rownież wykształcenie wokalne. Śpiewał w chórze chłopięcym “Lutni” od 1972 roku. Po mutacji głosu, czynnie uczestniczył w amatorskim ruchu chóralnym śpiewając w młodzieżowym chórze mieszanym Towarzystwa śpiewaczego “Lutnia”. To właśnie w warszawskiej “Lutni” swoje pierwsze wokalne umiejętności zdobywali tej miary artyści co Grzegorz Zychowicz, Krzysztof Kur, czy Adam Zdunikowski. Współpracował także jako organista z Chórem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod dyr. Ks. Prof. Kazimierza Szymonika. z którym brał udział w wielu koncertach w kraju i za granicą (Włochy). Właśnie z tym chórem wystąpił jako organista na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie podczas uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa Papieżowi Polakowi tegoż Uniwersytetu. W latach 1993-1998 prowadził klasę organów oraz klasę fortepianu w warszawskim ognisku muzycznym „Triola”. Absolwenci tej placówki kontynuowali naukę w klasach organów warszawskich szkół muzycznych. m. in. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
Piotr Grinholc zajmuje się także kompozycją. W swoim dorobku kompozytorskim mam utwory i aranżacje zarówno na organy, jak i na instrumenty elektroniczne. Wiele kompozycji Piotra Grinholca zostało wydane drukiem oraz utrwalonych na pytach CD. Jest także autorem kilkudziesięciu utworów muzycznych wydanych przez wydawnictwo Paris Music specjalizujące się w edycjach płytowych dla potrzeb radia, telewizji oraz wytwórni filmowych. Jego muzyka organowa została wykorzystana w wielu filmach, także serialach TVP Między innymi “M jak Miłość”, Był wykonawcą epizodów z wykorzystaniem kadrów z ujęciami organisty w serialu “Ojciec Mateusz” emitowanych przez TVP 1. Był też wykonawcą muzyki organowej wykorzystanych w tymże serialu (w tym pieśni kościelne  i utwory solowe). Jest autorem muzyki skomponowanej do 45 minutowego filmu dokumentalnego pt. “Na skrzydłach nadziei”. Film ten zrealizowany na zamówienie TVN Historia (grupa Discovery Channel) opowiada o lotach alianckich lotników niosących pomoc walczącej w powstaniu Warszawie. Jest też autorem muzyki do filmu dokumentalnego pt. “Workuta” skomponowanej na zlecenie tej samej wytwórni. Muzyka organowa skomponowana przez Piotra Grinholca została wykorzystana w filmie dokumentalnym pt. “Pasterz”. W 2011 roku, nakładem wydawnictwa Paris Music, ukazała się jego autorska płyta pt. “Seasons” z kompozycjami na orkiestrę symfoniczną. Muzyka filmowa na orkiestrę symfoniczną  pt. „Beauty of Poland” została także wydana na płycie CD pod egidą wytwórni „Universal”, a kolejną płyta CD zatytułowaną „Orchestral Colours” z muzyką wydało „Studio H”. Piotr Grinholc jest też współpracownikiem wydawnictw edukacyjnych, (m.in. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Juka-91, Nowa Era) dla których komponuje, aranżuje i nagrywa piosenki oraz muzykę ilustracyjną dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W latach 1996-1998 prowadził również ogólnopolskie seminaria metodyczne dla nauczycieli przedmiotów artystycznych organizowane przez wydawnictwo JUKA-91. 
Od wczesnych lat szkolnych pasjonuje się muzyką komputerową i elektroniczną, a także techniką realizacji nagrań. Uczestniczył w seminariach i kursach realizacji dźwięku w Polsce i za granicą. Jako muzyk oraz realizator dźwięku był stypendystą i współpracownikiem w kompaniach muzycznych Alex Musikk oraz Scandex w Lillehammer w Norwegii. Jego utwory skomponowane na instrumenty elektroniczne zostały wydane ns płytach CD przez wydawnictwo Digiton.
Piotr Grinholc zajmuje się także zawodowo realizacją nagrań. Specjalizuje się w dziedzinie cyfrowych nagrań muzyki klasycznej, kameralnej, organowej, chóralnej oraz symfonicznej. Kilkanaście płyt CD zrealizowanych przeze Piotra Grinholca zostało nominowanych do prestiżowej nagrody „Fryderyk”, zaś płyta CD w wykonaniu prof. Andrzeja Chorosińskiego z nagraniem organów w Bazylice Licheńskiej otrzymała w 2004 roku tytuł Podwójnej Platynowej Płyty. Tytuły Złotej Płyty z kolei zostały przyznane albumowi z nagraniem organów J.Mozengela w Świętej Lipce w wykonaniu Rafała Sulimy, oraz albumowi ”Modlitwy Nazaretańskie” w którym Piotr Grinholc wykonuje także improwizacje organowe. Piotr Grinholc w 2010 roku otrzymał nagrodę “Fryderyk” za realizację nagrania i produkcję albumu CD pt. “Battalia” w wykonaniu zespołu dawnych instrumentów dętych “Trombastic”.Jest też specjalistą w dziedzinie dźwięku Sourround, zajmuję się nagraniami i kodowaniem dźwięku w formacie Dolby Digital 5.1. Dotychczas ukazało się kilkanaście filmów fabularnych w formacie DVD z dźwiękiem przestrzennym przygotowanym przeze mnie, oraz trzy oratoria Piotra Rubika: “Świętokrzyska Golgota”, “Tu Es Petrus”, “Psałterz Wrześniowy”. W sumie do dnia dzisiejszego ukazało się na rynku 87 płyt CD muzyką zrealizowaną przez Piotra Grinhoca dla polskich i zagranicznych wydawnictw płytowych (m.in. nominowana do nagrody Fryderyk płyta z wytwórni Naxos - Utwory Mariana Sawy).

Piotr Grinholc jest także współorganizatorem wraz z Centrum Edukacji Artystycznej ogólnopolskich sesji metodycznych dla nauczycieli klas organów. (Licheń 2007, Krzeszów 2008). Zasiadał w Jury kilku konkursów muzycznych. Między innymi I Ogólnopolskiego Festiwalu Ekumenicznego “Credo in Unum Deum”, I Festiwalu Organistów w Tarnowie, Konkursu “Pro Organo 2005” w Warszawie. Jest także jednym z założycieli Towarzystwa im. Mariana Sawy, jest członkiem władz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, oraz  członkiem stowarzyszenia Artystów Wykonawców STOART.
Piotr Grinholc zajmuje się również czynnie działalnością wydawniczą na polu publikacji nutowych z utworami na organy. Wydano drukiem wiele publikacje nutowych, których był redaktorem oraz autorem szaty graficznej. Między innymi utwory Tomasza Kalisza, Dariusza Przybylskiego, Marcina Łukaszewskiego, Romuald Twardowskiego, Michał Dąbrowskiego. Dla Towarzystwa im Mariana Sawy przygotowywał publikacje utworów Mariana Sawy. 

Ważnym elementem działalności artystycznej Piotra Grinholca jest praca pedagogiczna oraz kształcenie wrażliwości artystycznej u utalentowanej muzycznie młodzieży. Jest nauczycielem organów, improwizacji organowej oraz kameralistyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W latach 2006 - 2011 był także wykładowcą przedmiotów: Organy, Kontrapunkt praktyczny, Improwizacja organowa, Realizacja Basso Continuo, Gra liturgiczna, Literatura organowa na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, specjalność Muzyka Kościelna, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 - 2018 prowadził też klasę organów oraz improwizację organową w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie.

W 2012 roku Piotr Grinholc został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za całokształt działalności pedagogicznej i artystycznej.