PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Nauczyciele Sekcji Kameralistyki i Akompaniamentu

Kameraliści:

Klaudiusz Baran UMFC
Dorota Boruch-Żołnacz
Michał Bryła  UMFC
Andrzej Budejko
Renata Dawidziuk-Kuczmierowska
Wawrzyniec Dramowicz
Piotr Grinholc
Andrzej Guz UMFC
Andrzej Jekiełek
Iwona Mironiuk UMFC
Artur Pachlewski
Michał Pepol
Joanna Przewoźniczuk
Grzegorz Skrobiński UMFC
Katarzyna Szymańska-Zadrożna
Alicja Wołyńczyk-Raniszewska
Wiesław Woźnicki

Pianiści-akompaniatorzy:

Michał Bruliński (UMFC)
Aleksandra Hartman
Elżbieta Mackoś-Gorayska
Katarzyna Mościcka-Przeniosło
Grzegorz Pawlaszek
Monika Polaczek-Przestrzelska
Wojciech Pyrć
Aleksandra Seredyńska UMFC
Hanna Sosińska-Kraski UMFC
Krzysztof Stanienda  UMFC
Justyna Stećko-Grzegorzewska
Oksana Svekla UMFC
Katarzyna Szymańska-Zadrożna
Marianna Waszkiewicz UMFC