PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Orkiestra Symfoniczna ZPSM nr 4

Źródeł jej bogatej tradycji trzeba szukać w latach 50-tych XX w., kiedy to w ówczesnym Liceum Muzycznym orkiestrę prowadził wybitny dyrygent i kompozytor, Feliks Rybicki. W następnych dziesięcioleciach za pulpitem dyrygenckim stawali znakomici dyrygenci, a w kronikach szkolnych odnajdujemy informacje o wielu sukcesach orkiestry i znakomitych wykonaniach dzieł symfonicznych.

W latach 1989-1996 Szkoła współpracowała z Helmholz Gymnasium z Karlsruhe (Niemcy). Orkiestra prowadzona przez polskich i niemieckich dyrygentów i ze znakomitymi solistami wykonywała w tym czasie m.in. I Symfonię L. van Beethovena, Noc na Łysej Górze M. Musorgskiego, Mszę G-dur i VII Symfonię F. Schuberta, Ave Verum W. A. Mozarta i wreszcie kilkakrotnie – Oratorium Stworzenie Świata J. Haydna (z udziałem 140-osobowego chóru z Niemiec). Koncerty odbywały się w wielu miastach Polski i Niemiec. W tych latach dyrygentami byli K. Lewandowski, A. Borzym, A. Affeltowicz i M. Nałęcz-Niesiołowski. W 1998 r. batutę szkolnej orkiestry symfonicznej przejął R. Silva i prowadził ją aż do 2005 r. W tym czasie w programach koncertowych znalazły się m.in. dzieła A. Borodina, M. Musorgskiego, G. Bizeta, a także uwertury i symfonie klasyków wiedeńskich. Z Rubenem Silvą współpracowali także dyrygenci młodszego pokolenia, dziś uznani artyści, m.in. Ł. Borowicz i E. Strusińska. W następnych latach orkiestrę prowadzili m.in. T. Wojciechowski i A. Straszyński. W 2009 r. dyrygentem szkolnej orkiestry symfonicznej został M. Niesiołowski. Dyrygował wieloma koncertami, wykonując m.in. Suitę orkiestrową Maskarada M. Musorgskiego, Suitę z West Side Story L. Bernsteina, Suitę z opery Carmen G. Bizeta, Suitę Skrzypek na dachu J. Bocka, muzykę do baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego. W 2013 r, batutę szkolnej orkiestry przejęła Marta Kluczyńska, wykonując z nią wilekie dzieła od klasyki do współczesności, m.in. Mszę koronacyjną W.A. Mozarta, VIII Symfonię h-moll „Niedokończoną” F. Schuberta, VIII  Symfonię G-dur A. Dvořáka, czy Małą Suitę W. Lutosławskiego. 

Szczególne miejsce w tradycji szkolnej mają koncerty charytatywne na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (w ostatnich latach grane pod hasłem Symfonia serc), podczas których to właśnie orkiestra ma pierwszoplanową rolę, wykonując dzieła symfoniczne i towarzysząc solistom, wyłonionym w konkursowych przesłuchaniach z grona dyplomantów i laureatów konkursów. Koncerty te mają już ponad 20-letnią historię. Szkolne koncerty symfoniczne odbywają się na prestiżowych estradach koncertowych: w Filharmonii Narodowej, w Studio S-1 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego i w Sali Koncertowej UMFC. Orkiestra symfoniczna spełnia pierwszorzędną rolę w edukacji młodych artystów, przygotowując ich do zawodu muzyka, ucząc współodpowiedzialności za wykonywane dzieło i dając radość zespołowego muzykowania pod okiem wybitnych artystów-dyrygentów.

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail