PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Plan pracy Sekcji Fortepianu 2020/2021

Plan pracy Sekcji Fortepianu 2020/2021 (plik .doc)

SEKCJA  FORTEPIANU I ORGANÓW

oraz fortepianu na wydziale Rytmiki

WRZESIEŃ
4 września     
Termin złożenia tygodniowego planu pracy nauczyciela
8 września 
Zebranie sekcji fortepianu godz. 19:00 (online)
PAŹDZIERNIK
15 października
Audycja sekcyjna I st. godz.17:30
16 października
Audycja sekcyjna II st. godz.18:15
31 października
Termin składania programów recitali dyplomowych
LISTOPAD
18 listopada  
Audycja Sekcyjna II st., godz.18.15
18 listopada 
WDN - MUZYKA  I.J. PADEREWSKIEGO – 160 rocznica urodzin kompozytora 
Wykład, koncert oraz Lekcje Otwarte – prof.   Andrzej Tatarski  
OBSERWACJE  pod kątem problemów wykonawczych oraz interpretacji muzyki fortepianowej
19  listopada
Audycje Sekcyjna I st. godz.17.30
GRUDZIEŃ
6 grudnia
Koncert UMFC - PTSR <<Talenty z  Krasińskiego>>
15 grudnia
Termin zadania utworu do samodzielnego przygotowania przez Uczniów
klasy IV,V i VI - Audycja odbędzie się 9.01.2021 r.
15 grudnia 
Przesłuchania półroczne OSM kl.V, godz.11.00
Przesłuchania półroczne OSM kl.VI, godz.13.30
16 grudnia
Przesłuchania półroczne kl. IV, godz.10.00
Przesłuchanie półroczne kl. II, godz.13.00
17 grudnia
Przesłuchanie półroczne kl. III, godz.10.00
Audycja „Świąteczna” klasy I godz. 17.00
18-19 grudnia
Gamy oraz termin zerowy przesłuchań półrocznych OSM i PSM II st.
21-22 grudnia
WDN - 250 rocznica urodzin L.van Beethovena  „FORTEPIAN HISTORYCZNY”
Koncert, wykład oraz Lekcje Otwarte – dr. Katarzyna Drogosz 
OBSERWACJE  pod kątem problemów wykonawczych oraz stylistycznych 
STYCZEŃ
9 stycznia
Audycja obowiązkowa dla uczniów klas IV,V i VI Szkoły I st.
Samodzielne przygotowanie utworu , godz.12.00-16.00 
Utwór do samodzielnej pracy należy zadać Uczniowi  około 15.12.2020 r. 
12 stycznia 
Przesłuchania półroczne II st. klasa I, Godz.10.00
Przesłuchania półroczne II st klasa  II, Godz. 12.00
Przesłuchania półroczne II st klasa III, Godz. 16.00
13 stycznia
Przesłuchania półroczne II st klasa IV, Godz.10.00
Przesłuchania półroczne II st klasa V, Godz.13.00
Przesłuchanie-Audycja sekcja rytmiki, Godz.17.00
Przesłuchanie Organy, Godz.17.00
14  stycznia 
Koncert Kolęd i Kompozycji godz.17.30
15 stycznia 
Rada Pedagogiczna
18-31 stycznia 
FERIE ZIMOWE
LUTY
5 lutego
Przesłuchanie kontrolne dyplomantów - FORTEPIAN,  Godz. 10.00 - 15.00
9 lutego 
WDN Anna Łuczak - godz. 10.00 - 13.00
13 lutego 
Koncert Walentynkowy - 10.00-16.00
MARZEC
8 -12  marca
REKRUTACJA do I st.
10 marca
Audycja sekcyjna II st., godz.18.15
11 marca
Audycja sekcyjna I st., godz.17.30
23 marca
DYPLOMY - Koncerty fort. II st., godz.16.00
KWIECIEŃ
1-5 kwietnia
PRZERWA WIELKANOCNA
8-9 kwietnia
DYPLOMY  II stopień FORTEPIAN-recitale oraz Fortepian na Rytmice
14 kwietnia
Audycja WIOSENNA II st.,  godz.18.15
15 kwietnia 
Audycja WIOSENNA  I st., godz.17.30
14-15 kwietnia
WDN - prof.  K. Skolarski
WDN - prof. A. Paleta -Bugaj
MAJ
12 maja 
Egzamin końcowy klas VI , godz.10.00
14,15 maja 
Rekrutacja do OSM i PSM II st.
18  maja
Audycja klasa I i Egzamin promocyjny II OSM I st. godz.10.00 i 13.00
19 maja 
Egzamin promocyjny klasa III i IV OSM I st. godz.10.00 i 13.00
20 maja
Egzamin promocyjny klasa V OSM I st. godz.10.00
CZERWIEC
3  czerwca
Boże Ciało
8 czerwca 
Egzamin promocyjny  I i II klasa, II st. godz.10.00 i 13.00
9  czerwca 
Egzamin promocyjny III i IV klasa,  II st. godz. 10.00 i 13.00
10 czerwca 
Egzamin promocyjny  klasa V, II st. oraz Sekcja rytmiki 10.00  i 13.00
21 czerwca 
Rada Pedagogiczna
22 czerwca 
Koncert międzysekcyjny  „Muzyka Świata - Muzyka bez granic”
25 czerwca
Rada Pedagogiczna